Relacja z realizacji projektu pn. „Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu. Wartości ponadczasowe — cykl wykładów prezentujących dorobek polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej” współfinansowanego przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny – Edycja 2021 Wolność po Polsku – Priorytet I

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość z końcem listopada zakończył realizację projektu pn. „Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu. Wartości ponadczasowe – cykl wykładów prezentujących dorobek polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej”, który został dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny – Edycja 2021 Wolność po Polsku – Priorytet I. Partnerami zadania byli: Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna i Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach.

 Projekt zakładał przeprowadzenie szeregu działań skierowanych do mieszkańców Zamojszczyzny oraz naszej Ojczyzny, w których cykl otwartych wykładów — transmitowanych także poprzez internet — stanowił ich główną część. Wykłady i spotkania z mieszkańcami regionu to inicjatywa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamość, działającego w ramach naszego Związku Uniwersytetu Powszechnego przy Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego AK w Bondyrzu. Realizacja projektu miała na celu rozwinięcie dotychczasowej aktywnej działalności Uniwersytetu o ofertę edukacyjną, ukazującą dorobek polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej. W okresie od września do listopada br. zaproszeni prelegenci wygłosili 23 wykłady otwarte z udziałem słuchaczy, które zostały zarchiwizowane, nagrane. Dodatkowym elementem zrealizowanego już projektu będzie planowane wydanie, tym razem ze środków własnych ŚZŻAK O/Z publikacji zawierającej treści wykładów wygłoszonych w ramach projektu. Będzie to kolejne wydawnictwo wydane staraniem Związku.

Wykłady odbywały się nie tylko w siedzibie Uniwersytetu, ale także w innych, związanych z działalnością Związku miejscach na terenie powiatu: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego, umożliwiając tym samym udział w nich, jak największej liczbie zainteresowanych osób. Zadanie adresowane było do szerokiego kręgu odbiorców, a jego celem było odkrywanie na nowo znaczenia i istoty polskiej myśli narodowej i konserwatywnej oraz zagadnień związanych z katolicyzmem społecznym. Celem wykładów była popularyzacja ww. treści, oraz poprzez ukazywanie ich ponadczasowych wartości, obalanie nazbyt często niesłusznie negatywnych stereotypów. Organizowane ogólnodostępne w internecie prelekcje pozwoliły także na prezentację postaci wybitnych przedstawicieli nurtu narodowego wywodzących się, związanych m.in. z Zamojszczyzną, takich jak Maurycy Zamoyski czy Leopold Skulski.

Cieszymy się i dziękujemy, że zaproszenie do udziału w naszym projekcie przyjęli: prof. dr hab. Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki, ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, prof. dr hab. Mieczysław Ryba, Rektor Akademii Zamojskiej prof. dr hab. Paweł Skrzydlewski, dr Jacek Feduszka, ks. dr Jerzy Król, mgr. Piotr Sobiło, dr Ewelina Polańska, dr Łukasz Kot.

Wykłady otwarte prowadzone dla wszystkich zainteresowanych oprócz formy bezpośredniej i udostępnione w przekazie internetowym zostały dodatkowo,  zbiorczo opublikowane na stronie internetowej Związku: https://akzamosc.pl/cykl-wykladow/.  Zachęcamy Państwa do ich obejrzenia i prosimy o pomoc w ich udostępnieniu dla szerszej opinii publicznej, upowszechnienie w internecie.

W ramach realizacji omawianego projektu został przeprowadzony także wakacyjny konkurs historyczny dla dzieci i młodzieży pn. „Kardynał Stefan Wyszyński i jego nauka w oczach dzieci i młodzieży”. Patronat Honorowy nad konkursem objął Jego Ekscelencja Ks. bp dr Marian Rojek Ordynariusz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Celem konkursu było zainteresowanie młodego pokolenia Polaków osobą Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Patrona Roku 2021. Do konkursu przystąpiło 14 szkół z terenu działalności ŚZŻAK Okręg Zamość, w tym 10 szkół podstawowych i 4 ponadpodstawowych, łącznie 39 uczestników. W dniu 27 września 2021 r. (poniedziałek) w Delegaturze LUW w Zamościu odbyło się jego uroczyste podsumowanie. Więcej o konkursie tutaj: https://akzamosc.pl/2021/09/29/uroczyste-podsumowanie-konkursu-pn-kardynal-stefan-wyszynski-i-jego-nauka-w-oczach-dzieci-i-mlodziezy-27-wrzesnia-2021-r-zamosc/.

Efektem realizacji projektu jest produkcja — we współpracy ze Stowarzyszeniem „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach — filmu dokumentalnego poświęconego por. Stefanowi Kobosowi ps. „Wrzos”. Film ma na celu upamiętnienie życia i działalności porucznika Stefana Kobosa ps. „Wrzos” Żołnierza Niezłomnego, dowódcy plutonu III Brzeziny Bełżeckie Armii Krajowej, wchodzącego w skład Kompanii Narol, V Rejonu ZWZ-AK obwodu Tomaszów Lubelski Inspektoratu Zamojskiego, a także Samodzielnego Obwodu WiN Tomaszów Lubelski. Film będzie wykorzystywany do prezentacji w szkołach, instytucjach kulturalnych i przy okazji realizacji różnych projektów. Dzięki współpracy z TVP S.A. liczymy, że — podobnie jak wcześniejsze filmy dokumentalne wyprodukowane przez ŚZŻAK O/Z — zostanie on wyemitowany na antenach TVP. Ponadto egzemplarze filmu będą przekazywane  bezpłatne tak jak wcześniejsze wydawnictwa i produkcje filmowe ŚZŻAK O/Z do szkół, innych placówek promujących historię. Produkcję filmu współfinansował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Autorami scenariusza i reżyserami są, współpracujący ze Związkiem, Magdalena i Rafał Kołodziejczykowie, którzy na co dzień pracują z lubelskim oddziale Telewizji Polskiej.

Oprócz typowo edukacyjnego charakteru zadania, w ramach projektu zostały zorganizowane uroczystości o charakterze patriotycznym, upamiętniające ważne dla naszego regionu wydarzenia historyczne, były to m.in. uroczystości patriotyczno-religijne 82. Rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z okazji 400-lecia nadania praw miejskich dla Tomaszowa Lubelskiego, rekonstrukcja Bitwy pod Janikami oddziału NOW-AK „Ojca Jana” pod dowództwem ppor. Bolesława Usowa ps. „Konar”.  

Dziękujemy Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego za przyznanie środków, które umożliwiły nam realizację projektu. 

Podziękowania kierujemy także do wszystkich uczestników realizowanych w ramach zadania przedsięwzięć za obecność, wsparcie i życzliwe zainteresowanie naszym projektem.