Zaproszenie na centralną uroczystość z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego – 20 listopada 2022 r.  Warszawa

2022-11-17

Zapraszamy do udziału w organizowanej w dniu 20 listopada br. w Warszawie przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministra Jana Józefa Kasprzyka oraz Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślak centralnej uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego – drugiego co do wielkości po Powstaniu Warszawskim oraz największego pod względem czasowym i terytorialnym aktu zorganizowanego oporu Polaków przeciw zbrodniczej polityce III Rzeszy. Będzie to okazja do godnego uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego ( Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich ) walczących za Ojczyznę i w obronie ludobójczo wysiedlonej polskiej ludności Zamojszczyzny. Podczas uroczystości uczcimy także ofiary niemieckiej eksterminacji Narodu Polskiego na Zamojszczyźnie w tym Dzieci Zamojszczyzny.

https://lublin.tvp.pl/64581389/17-listopada-2022-cz-1

https://www.tvp.info/64369534/20-listopada-obchody-80-rocznicy-wybuchu-powstania-zamojskiego

Uroczystość została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Program obchodów:
– 10.00 – Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji poległych i zmarłych uczestników Powstania Zamojskiego;
– 12.00 – uroczysty apel pamięci połączony ze składaniem wieńców i wiązanek kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Do udziału w uroczystości zaproszeni zostaną przedstawiciele najwyższych władz państwowych, duchowieństwa, Weterani Walk o Niepodległość RP oraz Działacze Opozycji Antykomunistycznej. Poseł S. Zawiślak, Prezes ŚZŹAK Okręg Zamość jako współorganizator uroczystości przekazał zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu (m.in. poprzez media) wszystkim mieszkańcom Zamojszczyzny, naszej Ojczyzny. W sposób tradycyjny, poprzez wysłanie drogą pocztową drukowanego zaproszenia, zostali zaproszeni m.in. wszyscy Wójtowie, Burmistrzowie, Starostowie, z terenu Zamojszczyzny oraz Prezydent Miasta Zamościa; ponadto liczni Radni , przedstawiciele instytucji, organizacji społecznych itd.

Oprawę ceremonialną obchodów zapewni Wojskowa Asysta Honorowa z Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Organizatorzy zapewniają bezpłatny transport na uroczystość (3-4 autokary) przede wszystkim dla Weteranów Walk o Niepodległość, Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz wszystkich innych zainteresowanych, także zaproszonych przez nas do udziału pocztów sztandarowych, grupy rekonstrukcji historycznej oraz zespołów i solistów z terenu Zamojszczyzny, którzy wystąpią z  koncertem pieśni Powstania Zamojskiego.

Wszyscy zainteresowani wyjazdem i udziałem w obchodach proszeni są o zgłaszanie pod nr tel.: 507 159 010 (Biuro Poselskie Posła S. Zawiślaka jednocześnie Prezesa ŚZŻAK O/Z). Ilość miejsc ograniczona.

Przewidując, większe zainteresowanie mieszkańców udziałem w tej wyjątkowej uroczystości, zorganizowanej w państwowej oprawie, Zarząd ŚZŻAK O/Z zwraca się z apelem do władz samorządowych Zamojszczyzny oraz innych podmiotów o wsparcie na rzecz zapewnienia dodatkowego transportu dla zainteresowanych udziałem w obchodach mieszkańców.

Organizacja tegorocznej rocznicy w formie centralnych obchodów stanowi kontynuację wieloletniej, społecznej pracy ŚZŻAK O/Z na rzecz upowszechniania, pielęgnowania pamięci o żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego walczących  w Powstaniu Zamojskim. Więcej tutaj:

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do wspólnego uczczenia 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego, licząc na udział jak największej reprezentacji mieszkańców Zamojszczyzny. Jednocześnie zachęcamy do współpracy, poddawania pomysłów, wniosków na rzecz wzbogacenia upamiętnienia tegorocznej rocznicy.