Organizacja centralnej, państwowej uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego w Katedrze Polowej Wojska Polskiego i przy Grobie Nieznanego Żołnierza – konferencja prasowa, Zamość

2022-10-14

W dniu 12 października 2022 r. w Delegaturze LUW w Zamościu odbyła się zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość konferencja prasowa, podczas której jej uczestnicy przekazali do wiadomości opinii publicznej informację na temat organizacji — w ostatecznie uzgodnionej dacie 20 listopada br. – w Warszawie centralnych obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego.

Organizatorami ww. uroczystości są: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pan Minister Jan Józef Kasprzyk oraz Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Poseł na Sejm RP, Pan Sławomir Zawiślak.  Centralna uroczystość z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego – drugiego co do wielkości po Powstaniu Warszawskim oraz największego pod względem czasowym i terytorialnym aktu zorganizowanego oporu Polaków przeciw zbrodniczej polityce III Rzeszy, będzie okazją do godnego uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących za Ojczyznę i w obronie wysiedlonej ludności Zamojszczyzny.

Do udziału w uroczystości zaproszeni zostaną przedstawiciele najwyższych władz państwowych, duchowieństwa, Weterani Walk o Niepodległość RP oraz Działacze Opozycji Antykomunistycznej.

Oprawę ceremonialną obchodów zapewni Wojskowa Asysta Honorowa z Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Program obchodów przewiduje:

– o godz. 10.00 – Mszę Św. w intencji poległych i zmarłych uczestników Powstania Zamojskiego;

– o godz. 12.00 – uroczysty apel pamięci połączony ze składaniem wieńców

i wiązanek kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

W konferencji udział wzięli: Prezes Zarządu ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak, Wiceprezesi ŚZŻAK O/Z: Magdalena Szczepańska, por. Andrzej Jaroszyński, Józef Więcław, Sekretarz Witold Maruch, członek Zarządu Anna Rojek oraz obecni Prezesi Kół Rejonowych ŚZŻAK O/Z.

Konferencję rozpoczął Witold Marucha, który przywitał obecnych, podziękował za obecność na konferencji mediom oraz przedstawił cel zwołania konferencji.

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu ŚZŻAK O/Z Poseł S. Zawiślak, który  poinformował o sukcesie inicjatywy ŚZŻAK O/Z na rzecz organizacji ogólnopolskich uroczystości 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego. Na wstępie Prezes S. Zawiślak podziękował Szefowi UDSKiOR Panu Ministrowi Janowi Józefowi Kasprzykowi i pracownikom Urzędu za życzliwe przyjęcie złożonego w tej sprawie w czerwcu br. pisma – propozycji i podjętą ze Związkiem współpracę na rzecz wspólnej organizacji obchodów.

Prezes S. Zawiślak w imieniu organizatorów zaprosił do udziału w uroczystości wszystkich mieszkańców Zamojszczyzny, w tym osoby pełniące ważne funkcje publiczne. Jak podkreślił organizatorzy zapewnią bezpłatny transport na uroczystość (3-4 autokary) przede wszystkim dla Weteranów Walk o Niepodległość, Działaczy Opozycji Antykomunistycznej. Wszyscy zainteresowani wyjazdem i udziałem w obchodach proszeni są o zgłaszanie się pod nr telefonu: 507 159 010 (Biuro Poselskie Posła S. Zawiślaka). Ilość miejsc ograniczona.

Jednocześnie przewidując, większe zainteresowanie mieszkańców udziałem w tej wyjątkowej uroczystości, zorganizowanej w państwowej oprawie, Prezes S. Zawiślak zwrócił się z apelem do władz samorządowych Zamojszczyzny o zapewnienie we własnym zakresie dodatkowego transportu dla zainteresowanych udziałem w obchodach. Jak najliczniejsza reprezentacja mieszkańców Zamojszczyzny byłaby dodatkowym godnym upamiętnieniem tej ważnej dla nas rocznicy Powstania Zamojskiego, wielkiego czynu i zwycięstwa naszych Przodków.

W toku konferencji ww. przedstawił przykłady realizowanych od początku tego roku przez ŚZŻAK O/ Z przedsięwzięć, które stanowią kontynuację wieloletniej, społecznej pracy na rzecz upowszechniania, pielęgnowania pamięci o żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego walczących  w zapomnianym, krwawym, a jednak zwycięskim Powstaniu Zamojskim, bo w efekcie wstrzymującym wysiedlenia, akcie zbrojnym naszych Przodków. Mając na uwadze potrzebę godnego upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego jeszcze w grudniu ubiegłego roku Związek zamieścił na stronie internetowej apel do władz samorządowych, instytucji i innych podmiotów o podjęcie wspólnego wysiłku dla przypomnienia i podjęcia działań mających na celu uczczenie i należyte uhonorowanie rocznicy. Więcej tutaj: https://akzamosc.pl/2021/12/30/uczcijmy-79-rocznice-zapomnianego-powstania-zamojskiego

Prezes S. Zawiślak poinformował także o innych, tegorocznych inicjatywach Zarządu ŚZŻAK O/Z służących godnemu upamiętnieniu 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego. I tak w lipcu tego roku Zarząd ŚZŻAK O/Z złożył do Pani Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek wniosek o podjęcie przez Sejm RP uchwały okolicznościowej upamiętniającej wysiłek zbrojny Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego (Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich), walczących w obronie Ojczyzny i przeciw ludobójczej akcji wysiedlania polskiej ludności, w tym Dzieci Zamojszczyzny.

Jednocześnie prezes S. Zawiślak oświadczył, że w dniu 6 października br. jako poseł-wnioskodawca złożył w Sejmie RP projekt uchwały w sprawie uczczenia 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego. Projekt oddaje hołd żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego, którzy nieśli pomoc i ratunek mieszkańcom Zamojszczyzny, zbrojnie przeciwstawiając się niemieckiej eksterminacji Narodu Polskiego. Jego złożenie spełnia oczekiwania patriotycznej społeczności Zamojszczyzny, liczącej na podniesienie do należytej, godnej rangi zapomnianych czynów żołnierzy Polskiego Państwa Polskiego, swoich Przodków.

Dodatkowo Prezes S. Zawiślak poinformował o złożeniu wniosku do Prezesa  Poczty Polskiej S.A. o emisję z tej okazji okolicznościowej kartki pocztowej. Związek otrzymał odpowiedź z której wynika, że decyzją Komisji ds. opiniowania tematów do planów emisji znaczków i kartek pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty na rok 2022, temat poświęcony 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego został włączony do tegorocznego planu emisji kartek.

Podczas konferencji dodatkowo została przekazana wstępna informacja na temat — organizacji przez ŚZŻAK Okręg Zamość — podsumowania regionalnych obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego, które zaplanowane są na pierwszą połowę grudnia 2022 r. w Zamościu. Uroczystość będzie podsumowaniem realizowanych od początku tego roku przez Związek, wspierany przez partnerów lokalnych wydarzeń upamiętniających i przywołujących pamięć o Powstaniu Zamojskim. Swój udział w uroczystości, potwierdził m.in. Jego Ekscelencja Ks. Bp dr Marian Rojek Biskup diecezjalny, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Minister Jan Józef Kasprzyk. W ramach programu uroczystości na zaproszenie ŚZŻAK O/Z z koncertem wystąpi Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, planowana jest też konferencja naukowa na temat Powstania Zamojskiego. Dzięki podjętej współpracy ŚZŹAK O/Z z Prezesem IPN Karolem Nawrockim, zostanie wystawiona — przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie — wystawa poświęcona Powstaniu Zamojskiemu.

Na czas ww. wydarzenia ŚZŻAK O/Z we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna planuje bezpłatne przekazanie uczestnikom wydarzenia śpiewnika „Pieśni Oddziałów Partyzanckich Zamojszczyzny”.

CZYTAJ    POBIERZ (.zip)

W wydanej już publikacji znajdują się m.in. pieśni śpiewane w okresie walk partyzanckich na terenie Zamojszczyzny. W ramach promocji działalności ŚZŻAK O/Z wszystkim uczestnikom wydarzenia rozdawane będą także wykonane w ramach realizowanego przez Związek projektu pn. „Silni historią – wzmocnieni na przyszłość”, dofinansowanego ze środków otrzymanych z NIW-CRSO z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, odznaki 9 Pułku Piechoty AK Ziemi Zamojskiej oraz przygotowany kalendarz Związku.

Szczegóły na temat regionalnych obchodów po podsumowaniu i uzgodnieniu spraw organizacyjnych zostaną przedstawione wkrótce w oddzielnym komunikacie.

Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość poseł S. Zawiślak na zakończenie jeszcze raz zaprosił do wspólnego uczczenia 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego. Jednocześnie zachęcił do współpracy, poddawania pomysłów, wniosków na rzecz wzbogacenia upamiętnienia tegorocznej rocznicy.

https://lublin.tvp.pl/63884086/12-pazdziernika-2022-g-1830 od 7:18

https://www.dziennikwschodni.pl/zamosc/powstanie-zamojskie-bylo-drugim-co-do-liczebnosci-zrywem-ii-wojny-swiatowej-oddac-hold-bohaterom,n,1000315143.html

https://roztocze.net/pl/694_spoleczenstwo-i-patriotyzm/351378_organizacja-uroczystosci-z-okazji-80-rocznicy-wybuchu-powstania-zamojskiego.html

https://zamosc.naszemiasto.pl/rocznica-wybuchu-powstania-zamojskiego-centralne/ar/c5-9043317