Święto 9. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej – realizacja wniosku ŚZŻAK na rzecz nadania 25 BLP imienia dowódcy 9 PP Leg. AK Stanisława Prusa ps. „Adam”

2021-06-01

W niedzielę, 30 maja 2021 roku w Zwierzyńcu Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zorganizował Zjazd 9. P. P. Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu, Parafii pw. MB Królowej Polski w Zwierzyńcu, koła Rejonowego SZŻAK O/Z w Zwierzyńcu, Nadleśnictwa Zwierzyniec, Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Zamojszczyzna”. Doroczna uroczystość to kontynuacja, zapoczątkowanych w 1984 r., spotkań żołnierzy oddziałów Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej.

Tegoroczne obchody rozpoczęły się o godz. 11.15 zbiórką pocztów sztandarowych i delegacji przy Kościele Parafialnym w Zwierzyńcu. Przed uroczystym nabożeństwem uczestnicy udali się pod pomnik upamiętniający poległych i pomordowanych Żołnierzy Oddziałów 9 P.P. Armii Krajowej Inspektoratu Zamojskiego, gdzie odbyła się część oficjalna z ceremoniałem wojskowym. W imieniu organizatorów gości powitał Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Zwierzyńcu – Jarosław Śliwiński. Okolicznościowe przemówienie, zawierające  rys historyczny, wygłosił Wiceprezes ŚZŻAK O/Z – por. Andrzej Jaroszyński. Następnie głos zabrał Prezes ŚZŻAK Okręgu Zamość Poseł Sławomir Zawiślak, który m.in. podziękował współorganizatorom wydarzenia oraz wszystkim obecnym na uroczystości za wspólne kultywowanie i upamiętnianie bohaterskich czynów żołnierzy oddziałów AK, stających w obronie ludności cywilnej Zamojszczyzny wysiedlanej przez okupanta niemieckiego.

Ważnym elementem tegorocznego święta było uroczyste nadanie tradycji, nazwy wyróżniającej oraz patrona 25. Batalionowi Lekkiej Piechoty w Zamościu. Na wniosek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej O/Z , decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2021 r., 25. Batalion Lekkiej Piechoty w Zamościu wchodzący w skład 2 LBOT, przejmuje i kultywuje tradycje 9. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej (1943-1944), przyjmuje nazwę wyróżniającą „Zamojski” oraz otrzymuje imię mjr. Stanisława Prusa ps. „Adam”.

Uroczystego aktu wręczenia decyzji Ministra Obrony Narodowej, na ręce wnioskodawcy Prezesa ŚZŻAK Posła Sławomira Zawiślaka, dokonał ppłk. Wojciech Brykner Dowódca 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu. 

Prezes ŚZŻAK O/Z  podziękował Dowódcy Batalionu za dotychczasową dobrą współpracę ze Związkiem na rzecz krzewienia postaw patriotycznych i etosu AK. Podkreślił, też jak ważna dla kolejnych pokoleń jest pamięć i przywiązanie do tradycji naszych lokalnych bohaterów.

Dodając, że dla środowiska ŚZŻAK O/Z jako dziedzica i kontynuatora tradycji AK na Zamojszczyźnie przyjęcie dziedzictwa tradycji 9. P. P. Legionów Armii Krajowej i imienia mjr. Stanisława Prusa ps. „Adam” jako patrona tej jednostki jest dowodem na kontynuowanie dobrej współpracy. Major Stanisław Prus jako jeden z dowódców Inspektoratu Zamojskiego AK i jedyny dowódca 9. Pułku Piechoty Legionów AK jest symbolem i postacią  zasłużoną w historii walk o niepodległą Ojczyznę na terenie Zamojszczyzny. Prezes ŚZŻAK życzył żołnierzom, aby patron ich jednostki służył im jako dobry wzór, drogowskaz w ich żołnierskiej służbie.

Prezes Związku przypomniał także ubiegłoroczną uroczystą ceremonię przekazania przez ŚZŻAK O/Z repliki sztandaru 9. Pułku Piechoty Legionów AK Ziemi Zamojskiej w użytkowanie 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu.

Podczas uroczystości odznaczenie za szczególne zasługi  na rzecz ŚZŻAK Okręg Zamość tzw. „Honorową Odznaką ŚZŻAK Okręg Zamość”, zatwierdzoną przez Kancelarię śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, z rąk Prezesa ŚZŻAK O/Zamość, Posła Sławomira Zawiślaka, przy asyście Wiceprezesa ŚZŻAK O/Z – por. Andrzeja Jaroszyński oraz Weterana, członka ŚZŻAK O/Z – kpt. Józefa Łaby, otrzymali Lucjan Dudek – członek Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Starym Zamościu, Krzysztof Guz – Radny Rady Miejskiej w Zwierzyńcu, inicjator uroczystości upamiętniającej poległych i pomordowanych mieszkańców wsi Obrocz oraz Lucjan Bednarz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec, Radny Rady Powiatu Zamojskiego, od lat współpracujący ze ŚZŻAK O/Z przy realizacji wielu cennych, patriotycznych inicjatyw.

Po złożeniu wieńców i kwiatów przez liczne delegacje, o godz. 12.00 odbyła się Msza Św. w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu w intencji żołnierzy AK, Weteranów i ich rodzin, koncelebrowana przez proboszcza parafii ks. Błażeja Górskiego, księdza rezydenta Pawła Słonopasa oraz kapelana 25. BLP w Zamościu ks. ppor. Konrada Zalewskiego.

Wydarzenie zakończyło się skromnym poczęstunkiem w postaci bigosu wojskowego na terenie wyłuszczarni nasion Nadleśnictwa Zwierzyniec.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP, Jerzy Chróścikowski – Senator RP, ks. Błażej Górski – Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu, ks. ppor. Konrad Zalewski – kapelan  25. BLP w Zamościu, kpt. Sławomir Szumierz – reprezentujący Dowódcę 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, mjr Stanisław Styczyński – Szef Wydziału Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zamościu, ppłk Wojciech Brykner – Dowódca 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu, Stanisław Grześko – Starosta Zamojski, Jarosław Śliwiński – Radny Rady Powiatu w Zamościu, jednocześnie reprezentujący ŚZŻAK O/Z Koło Rejonowe Zwierzyniec, Jan Słomiany  – Radny Rady Powiatu w Zamościu, Tomasz Książek – Radny Rady Powiatu Biłgorajskiego, Prezes Koła Rejonowego SZŻAK w Biłgoraju, Urszula Kolman – Burmistrz Zwierzyńca, Wiesław Droździel – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zwierzyńcu, Krzysztof Guz – Radny Rady Miejskiej w Zwierzyńcu, Andrzej Wojtyło – Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego, Lucjan Bednarz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec, Jan Czochra – Dyrektor SP im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu, Marek Padyasek – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu, Franciszek Cieplak – Prezes Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca, druhowie z 10. DH „Traperski Krąg” pod komendą pani harcmistrz Anny Rojek, Przedstawiciele Stowarzyszenia Lubelska Brać, Kazimierz Niedziela – Prezes Koła Rejonowego SZŻAK O/Z w Starym Zamościu, Józef Więcław – reprezentujący Koło Rejonowe SZŻAK O/Z w Józefowie, członkowie i poczty sztandarowe ŚZŻAK Okręg Zamość oraz Kół Rejonowych: Stary Zamość, Biłgoraj, Uchanie, Zwierzyniec, Józefów, także szkolny poczet sztandarowy i poczet sztandarowy 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu.