Uroczyste przekazanie repliki sztandaru 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość w użytkowanie 25. Batalionowi Lekkiej Piechoty w Zamościu jako kontynuatorowi dziedzictwa i tradycji 9 PP Leg. AK – 27 września 2020, Zamość [RELACJA, ZDJĘCIA]

2020-09-30

przekazanie repliki sztandaru 9pp AK, zamosć 2020.W niedzielę, 27 września br. na Rynku Wielkim w Zamościu w 81. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego i święta Wojsk Obrony Terytorialnej odbyła się uroczysta ceremonia przekazania repliki sztandaru 9 Pułku Piechoty Legionów AK Ziemi Zamojskiej w użytkowanie, wchodzącego w skład 2 LBOT, 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu.

Uroczystość odbyła się według ceremoniału wojskowego z udzialem Orkiestry Wojskowej z Dęblina. Po złożeniu meldunku do gotowości oddziałów, podniesieniu flagi na maszt i odśpiewaniu Hymnu Państwowego Rzeczypospolitej Polskiej głos zabrał ppłk Wojciech Brykner dowódca 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu, który powitał zebranych gości i podkreślił ważność tego wydarzenia.

Po odczytaniu aktu przekazania w użytkowanie sztandaru na czas istnienia 25 BLP w celu kontynuowania dziedzictwa i tradycji oraz reprezentowania podczas uroczystości w obchodach świąt narodowych, państwowych, wojskowych oraz rocznic historycznych wydarzeń dokonano symbolicznego aktu przekazania repliki sztandaru. Przekazany sztandar do tej pory był złożony w depozycie Muzeum Sakralnego Katedry Zamojskiej. Poczet sztandarowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, w składzie: dowódca pocztu sztandarowego por. Andrzej Jaroszyński, sztandarowy kpt. Józef Łaba, asysta kpr. Franciszek Duda uroczyście przekazał replikę sztandaru 9 PP Leg. Ziemi Zamojskiej Prezesowi ŚŻŻAK Okręg Zamość – Posłowi  Sławomirowi Zawiślakowi, który w imieniu Weteranów AK z kolei przekazał go na ręce ppłk. Wojciech Bryknera dowódcy 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu. Dowódca batalionu wręczył sztandar żołnierzom z pocztu sztandarowego dowodzonej przez siebie jednostki.

Następnie został podpisany akt przekazania sztandaru przez przekazującego sztandar Prezesa Światowego Związku Armii Krajowej Okręg Zamość – Posła Sławomira Zawiślaka, ks. dr. Roberta Strusa, proboszcza Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu – Muzeum Sakralne Katedry Zamojskiej oraz dowódcę 25 Batalionu Lekkiej Piechoty.

akt przekazania sztandaru.

Po prezentacji sztandaru głos zabrał Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł S. Zawiślak. Pełna treść wystąpienia poniżej:

Szanowni Państwo, oficerowie i żołnierze Wojska Polskiego, uczestnicy dzisiejszej uroczystości.

Dzisiejsza uroczystość obchodów 81. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, święta państwowego, organizowanego w Zamościu ma szczególny charakter, dodatkowy ważny wymiar. W jej trakcie sztandar 9 Pułku Piechoty Legionów AK Ziemi Zamojskiej, Zarządu Okręgu ŚZŻAK reprezentującego żołnierzy 9 Pułku Piechoty Legionów AK Ziemi Zamojskiej, ufundowany i wykonany w połowie maja 1989 roku przez żołnierzy Armii Krajowej i społeczność Zamojszczyzny, jako replika sztandaru 9 Pułku Piechoty Legionów AK Ziemi Zamojskie został przekazany do służby, w nowej formacji Wojska Polskiego, jaką jest 25 Batalion Lekkiej Piechoty w Zamościu. Sztandar ten został poświęcony w 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej przez biskupa Bolesława Pylaka podczas uroczystości 27-28 maja 1989 roku w Zwierzyńcu w obecności sztandarów jednostek Polskiego Państwa Podziemnego przybyłych z terenu kraju i regionu. Został ufundowany dla upamiętnienia bohaterskich czynów żołnierzy Armii Krajowej walczących na terenie Inspektoratu Zamojskiego AK m.in. w Powstaniu Zamojskim, akcji „Burza”, na froncie walk polsko-ukraińskich oraz w niepodległościowym podziemiu na terenie obwodów AK Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Zamość oraz Rejonie Krasnystaw. Został on zarejestrowany w Zarządzie Głównym ŚZŻAK naszego Związku jako sztandar wojskowy.

 Szanowni Państwo

Sztandar to dumne wyrażenie przynależności do określonej grupy, manifestacja tożsamości, jest to fizyczna reprezentacja pewnych wartości, tradycji, które stanowią nieodłączny element funkcjonowania różnych organizacji, buduje poczucie więzi pomiędzy członkami danej grupy. Sztandar wojskowy jest to najważniejszy znak jednostki wojskowej, jest to symbol najwyższych wartości dla żołnierza wojska polskiego honoru, męstwa i tradycji, których to Ojczyzna wymaga od swoich żołnierzy, jest także symbolem więzi ze społeczeństwem. Nasz sztandar trafił dzisiaj, po wcześniejszej krótkiej służbie, jako sztandar 2 LBOT dowodzonej przez płk. Tadeusza Nastarowicza do jednostki WOT, oficerów i żołnierzy bardzo dobrze służących społeczeństwu i Ojczyźnie oraz zaangażowanych w krzewienie postaw patriotycznych i etosu AK. W tym momencie chciałbym na ręce przedstawiciela Pana Ministra, Pana Pułkownika i Pana Pułkownika dowódcy 2 BOT, złożyć serdeczne podziękowania za zorganizowanie uroczystości, a przede wszystkim za przyjęcie sztandaru, który będzie służył w tej jednostce. Dziękuję także żołnierzom 25 BLP za dobrą służbę Ojczyźnie ale także za wspaniałą współpracę z naszym Związkiem. Sztandar który przywołuje wierną służbę Ojczyźnie przez Żołnierzy AK, przekazany został w dobre ręce młodych patriotów, wyszkolonych żołnierzy, z oddaniem służących współczesnej Rzeczypospolitej i jej mieszkańcom. W akcie erekcyjnym Żołnierze AK zapisali przekazanie sztandaru do Muzeum Katedralnego. Jako Prezes  Światowego Związku Armii Krajowej Okręg Zamość, od ponad 20 – lat, z moimi Koleżankami i Kolegami pracujący społecznie w naszym Związku, razem z cały środowiskiem cieszę się, że dzięki wspaniałej patriotycznej współpracy władz kościelnych reprezentowanych tu przez m.in. ks. proboszcza Parafii Katedralnej, Wojsko Polskie i naszego Związku sztandar uzyskał niejako nowe życie. Będzie symbolem jednostki wojskowej działającej na Zamojszczyźnie, w skład której wchodzą potomkowie bohaterów lat II wojny światowe, jednostki, która w uzgodnieniu ze swoim dowództwem, ŚZŻAK zgłosiła wolę przejęcia tradycji 9 Pułku Piechoty Legionów AK Ziemi Zamojskiej, a być może na swojego patrona wybierze dowódcę naszego pułku śp. Stanisława Prusa ps. “Adam”. Żołnierze noście ten sztandar godnie, niech będzie z Wami zawsze na chwałę Waszej służby Ojczyźnie.

W programie uroczystości miało miejsce wręczenie aktów mianowań na kolejne stopnie wojskowe  oraz przemówienie płk. Tadeusza Nastarowicza dowódcy 2 LBOT.  Uroczystości na Rynku Wielkim zakończyło wykonanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada wojskowa pododdziałów 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu, licznych pocztów sztandarowych SZŻAK Okręg Zamość.

W uroczystości przy obecności mieszkańców miasta Zamościa i regionu wzięli udział m. in także: płk Ryszard Najczuk reprezentujący Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, płk Tadeusz Nastarowicz dowódca 2 LBOT, ppłk Sebastian Grell dowódca 3 ZBZ jednocześnie dowódca Garnizonu Zamość, ks. płk Tomasz Skupień proboszcz parafii wojskowej w Zamościu, Przemysław Omieczyński Prezes Fundacji Niepodległości, Radni Rady Miasta Zamość – Andrzej Szpatuśko, Szczepan Kitka i Franciszek Josik, przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń kombatanckich oraz Policji i Straży Pożarnej.

https://lublin.tvp.pl/50067937/sztandar-dla-zamojskiej-jednostki

https://roztocze.net/pl/694_spoleczenstwo_i_patriotyzm/342906_obchody-81-rocznicy-polskiego-panstwa-podziemnego-zdjecia-.html

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/14083,81-rocznica-powstania-polskiego-panstwa-podziemnego

https://www.facebook.com/serwiszyciezamoscia/videos/854038558334293/