Galerie zdjęć – 2023 r.

  • 2023 »
  • Realizacja II Festynu dla Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowanego dla KGW z terenu powiatu hrubieszowskiego i tomaszowskiego w ramach projektu pn. „Kulinarne Tradycje Zamojszczyzny” – 17 września 2023 r., Kotorów, gm. Werbkowice