Galerie zdjęć – 2023 r.

  • 2023 »
  • Budowa Pomnika Powstania Zamojskiego na terenie Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK w Bondyrzu – podpisanie porozumienia