Galerie zdjęć – 2018 r.

  • 2018 »
  • Uhonorowanie Prezesa ŚZŻAK O/Zamość Sławomira Zawiślaka medalem "Pro Bono Poloniae" przez Ministra Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 28.09.2018