Obchody upamiętniające 81. rocznicę Bitwy pod Lasowcami – 4 lutego 2024 r., Lasowce, gm. Krasnobród

2024-02-11

W niedzielę, 4 lutego br. odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna upamiętniająca 81. rocznicę Bitwy pod Lasowcami (gm. Krasnobród). Organizatorami tegorocznych obchodów, podobnie jak w roku ubiegłym byli Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, 18. Pułk Przeciwlotniczy im. gen. bryg. Feliksa Kamińskiego z Sitańca, 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany, 25. Zamojski Batalion Lekkiej Piechoty i Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Organizację uroczystości jak zawsze wsparli także mieszkańcy wsi Lasowce.

Uroczystości odbyły się przy pomniku poległych mieszkańców i żołnierzy AK w miejscowości Lasowce. Co roku spotykają się w tym miejscu liczne delegacje, przedstawiciele różnych środowisk, okoliczni mieszkańcy oraz młodzież, aby oddać należny hołd zasłużonym Bohaterom – Żołnierzom oddziału AK, którzy 4 lutego 1943 r. pod dowództwem porucznika Piotra Złomańca ps. „Podlaski” stoczyli krwawą bitwę z niemieckimi oddziałami. Była to jedna z krwawszych potyczek Powstania Zamojskiego, w czasie którego żołnierze AK i BCH, wspierani przez mieszkańców, obronili Zamojszczyznę przed niemiecką ludobójczą akcją wysiedleńczą. W wyniku starcia zginęło 33 partyzantów oraz 8 mieszkańców wsi.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarów, kompanii honorowej i odśpiewania Hymnu Narodowego. Uczestników obchodów w imieniu organizatorów powitał Krzysztof Pilip – członek Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Następnie Wiceprezes ŚZŻAK O/Z por. Andrzej Jaroszyński przedstawił rys historyczny na temat wydarzeń związanych z walką naszych przodków o wolność Ojczyzny, w obronie polskiej ludności Zamojszczyzny. Po wystąpieniu historycznym harcerze z susieckiej „dziesiątki” wystąpili z programem artystycznym.

Kolejnym punktem programu była polowa Msza Św. odprawiona pod przewodnictwem Księdza por. Konrada Zalewskiego – kapelana 25.BLP, który wygłosił wzruszającą i pouczającą homilię, odnoszącą się do czasów współczesnych, a przywołującą pamięć wydarzeń czasów wojny.  Oprawę Mszy Św. zapewnili ww. harcerze z 10. Drużyny „Traperski Krąg” im. Jana Leonowicza, ps. „Burta” z Suśca. 

Podczas uroczystości, zatwierdzoną przez Kancelarię śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Odznaką Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, uhonorowani zostali: Krzysztof Pilip, Henryk Ożga, Bronisław Greszata, Marek Wiśniewski, Jan Klimczuk. Odznakę wręczyli członek Zarządu ŚZŻAK O/Z hm. Anna Rojek i Wiceprezes ŚZŻAK O/Z por. Andrzej Jaroszyński.

Ceremoniał wojskowy przeprowadzili oficerowie i żołnierze 3. ZBZ w Zamościu wraz z kompanią honorową tej jednostki WP. Apel Poległych odczytał ppor. Olaf Kinast. Dowódcą kompanii honorowej był por. Marek Bazylewicz, skład pocztu sztandarowego: ppor. Dawid Turczyniak, sierz. Kamil Szpinda, kpr. Piotr Tytoń, skład pocztu flagowego: plut. Kamil Wajszczuk, kpr. Michał Mazurek, kpr. Mateusz Niemczuk.

Obchody zakończyły się złożeniem pod pomnikiem wieńców, kwiatów i zapaleniem zniczy pamięci.

Po złożeniu kwiatów organizatorzy uroczystości zaprosili zebranych na ciepły posiłek, m.in. na ufundowaną przez społeczników pyszną grochówkę, przygotowaną już kolejny raz przez Druhów OSP w Płoskiem.

W uroczystości obok ww. oraz członków ŚZŻAK O/Z i SRL Zamojszczyzna uczestniczyli zaproszeni goście m.in.: Dowódcę Garnizonu Zamość WP płka Radosława Kudraja, jednocześnie Dowódcę 18. Pułku Przeciwlotniczego w Sitańcu reprezentował mjr Ryszard Goździuk, Dowódcę 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego ppłka Krzysztofa Hanka reprezentował mjr Sławomir Szumierz, Komendanta Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zamościu ppłka Stanisława Styczyńskiego reprezentował ppor. Robert Radomski, Dowódcę 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu ppłka Dominika Pieprzowskiego reprezentował ks. por. Konrad Zalewski, Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu st. bryg. Jacka Sobczyńskiego reprezentował bryg. Andrzej Szozda. Ponadto obecni byli Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal, Jerzy Marucha oraz Agnieszka Adamczuk – Radni Rady Powiatu Zamojskiego, Andrzej Wojtyło – Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz ze Służbą Parkową, Stanisław Nawrocki – z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwierzyniec, Janusz Bernach – Przewodniczący Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu w Zamościu, Rodziny II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej reprezentowali Adam Pyś – bratanek „Ostrego” i Andrzej Hulanicki – wnuk Feliksa Rogalskiego, ps. Kanciarz, 10. Drużyna Harcerska „Traperski Krąg” z Suśca na czele z harcmistrz Anną Rojek, oraz liczni mieszkańcy gminy i okolic, młodzież szkolna.

Niedzielną uroczystość wzbogaciła obecność pocztów sztandarowych: Sztandar Wojska Polskiego, sztandary ŚZŻAK, w tym Okręgu oraz sztandary Kół Rejonowych Związku w Komarowie, Łabuniach, Zamościu, Zwierzyńcu, Starym Zamościu, Suścu, Skierbieszowie, Hrubieszowie, Koła Rejonowego AK w Krasnobrodzie, którym opiekuje się Szkoła Podstawowa w Kaczórkach, sztandary Szkół – Szkoły Podstawowej w Kaczórkach, Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim, Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Krasnobrodzie.

Serdecznie dziękujemy za liczny udział w uroczystości i wspólne upamiętnienie 81. rocznicy Bitwy pod Lasowcami. Zapraszamy za rok!

Chwała i cześć Bohaterom!