Relacja ze Święta Kawalerii Polskiej – 103. rocznica Bitwy pod Komarowem – Komarowska Potrzeba 2023. Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość S. Zawiślak odznaczony przez władze Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” Medalem Budowniczego Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej

2023-09-06

W dniach 26-27 sierpnia br. odbyły się obchody 103. rocznicy Bitwy pod Komarowem – Święto Kawalerii Polskiej – Komarowska Potrzeba 2023 w Wolicy Śniatyckiej. Uroczystość została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Głównym organizatorem tegorocznego Święta było Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem”. Współorganizatorami Dowództwo Garnizonu Warszawa, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak. Partnerzy: Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego, 2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej, 19. Nadbużańska BOT, 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany, 18. Pułk Przeciwlotniczy,  18. Dywizja Zmechanizowana, 32. Wojskowy Oddział Gospodarczy z Zamościa, 33. Wojskowy Oddział Gospodarczy z Nowej Dęby, 2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy. Obchody odbyły się przy wsparciu: Gminy Sitno, Powiatu Zamojskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.

Organizację uroczystości dofinansował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Sponsor główny wydarzenia: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Sponsorami wydarzenia byli także: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Galmet Sp. z o.o., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., PGE Dystrybucja S.A., PKP LHS sp. z o.o.

Obchody zgromadziły w Wolicy Śniatyckiej, miejscu największej kawaleryjskiej bitwy XX wieku, kilka tysięcy gości, którzy oddali hołd polskiej kawalerii. To zwycięskie starcie pamiętnego 1920 roku, kiedy polska kawaleria pod dowództwem Juliusza Rómmla rozgromiła 1 Armią Konną Siemiona Budionnego, przypominane od lat w bogatej oprawie, jest szczególną i ważną formą przywołania pamięci tego wydarzenia. Bitwa pod Komarowem miała wielkie znaczenie dla historii Polski i Europy. W tegorocznym święcie udział wzięło  około 200 kawalerzystów oraz kilkudziesięciu uczestników z grup rekonstrukcji historycznych. W dniach poprzedzających rocznicę staraniem Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” oraz Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, we współpracy z WP i samorządowcami, zorganizowane zostały kilkudniowe ćwiczenia taktyczne pod nazwą HUZAR. Manewry dotyczyły m.in. wykorzystania koni w wojskach obrony terytorialnej. W ćwiczeniach brali udział żołnierze m.in. 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego i 19. Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Program w pierwszy dzień uroczystości, tj. sobotę (26.08.2023 r.) rozpoczął capstrzyk kawaleryjski na miejscowym cmentarzu w Komarowie. Tu przy mogile poległych kawalerzystów odbyła się wspólna modlitwa i złożenie wiązek przez obecne delegacje. Następnie w Kościele Św. Trójcy w Komarowie została odprawiona Msza Święta w intencji poległych kawalerzystów z udziałem gości, pocztów sztandarowych oddziałów kawalerii ochotniczej, Kół Rejonowych ŚZŻAK Okręg Zamość, organizacji społecznych m.in. NSZZ „Solidarność”. Uroczyste nabożeństwo koncelebrowali proboszcz Parafii w Komarowie Franciszek Nieckarz oraz wikariusz tej parafii. Nabożeństwo poprzedziło wprowadzenie pocztów sztandarowych pod dowództwem por. Andrzeja Jaroszyńskiego Wiceprezesa ŚZŻAK O/Z. Przed Mszą Św. głos zabrali Witold Marucha Wicestarosta Powiatu Zamojskiego, Sekretarz ŚZŻAK O/Zamość, który serdecznie powitał  zebranych, oraz jako współorganizator Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość także SRL Zamojszczyzna.

W sobotnich uroczystościach uczestniczyli: Ks. Proboszcz Franciszek Nieckarz, senator Jerzy Chróścikowski, Posłowie na Sejm RP Teresa Hałas i Sławomir Zawiślak, por. Andrzej Jaroszyński – Wiceprezes ŚZŻAK O/Z, Jerzy Marucha – Radny Rady Powiatu Zamojskiego, Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Komarowie, Marek Walewander – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Oddział Zamość, Radny Rady Miasta Zamość, Janusz Brzozowski – Członek Zarządu Powiatu Zamojskiego, Radny Rady Powiatu Zamojskiego, st. chor. sztab. WP Grzegorz Pawlik – Weteran Misji Zagranicznych, Prezes Koła Miejskiego nr 1 ZKRPiBWP w Zamościu, Anna Subocz-Chachuła – Dyrektor Zamojskiej Delegatury Wojewódzkiej Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie, Agnieszka Skubis-Rafalska – Wójt Gminy Werbkowice, 10. Drużyna Harcerska „Traperski Krąg” im. Jana Leonowicza, ps. Burta z Suśca, Władysław Kasprzak właściciel Van Taxi, Jerzy Zacharow – Prezes Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny, płk Stanisław Szarzyński – Prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu wraz z grupą kolarzy z Przemyśla, którzy przyjechali do nas rowerami z Przemyśla, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” z Gminy Komarów – Osada, Irena Olszewska – Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Trzeszczanach, Edward Karchut – Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Łabuniach, Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach  9. Pułku Ułanów Małopolskich z pocztem sztandarowym, 1.Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego z Warszawy wraz z pocztem sztandarowym 4-y Rajd Pamięci Żołnierzy 1920 roku, mjr SW w st. spoczynku Piotr Rypina – komandor Rajdu Motocyklowego po Roztoczu „Ojczyzna to pamięć i groby. Przez historię na motocyklu”, Stowarzyszenie Rodzina 14.Pułku Ułanów Jazłowieckich z Sandomierza i Wrocławia, 9. Pułk Zamość i Zamojszczyzna, 1. PSZ z Warszawy.

W uroczystości wzięły udział  poczty sztandarowe  Kół Rejonowych ŚZŻAK O/Z: Komarów, Łabunie, Zamość, Stary Zamość, Poczet Solidarności Oddziału Zamość Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” oraz Sztandary Pułków ułańskich przybyłych na uroczystość z całej Polski.

W niedzielę, 27 sierpnia 2023 r. odbyły się główne uroczystości, zorganizowane przy Pomniku Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej, którego uroczyste odsłonięcie odbyło się w ubiegłym roku (https://akzamosc.pl/2022/09/02/inwestycja-budowy-pomnika-chwaly-i-artylerii-konnej-zakonczona-uroczystosc-102-rocznicy-bitwy-pod-komarowem-swieta-kawalerii-polskiej-komarowska-potrzeba-2022-odsloniecie-pomnika-27-28-sierpn/).

Obchody rozpoczęła Polowa Msza Święta odprawiona przez kapelana Komorowskiej Potrzeby ks. Błażeja Górskiego, Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu.

Po nabożeństwie miała miejsce część oficjalna z ceremoniałem wojskowym. Obchody rozpoczęto zgodnie z ceremoniałem wojskowym od złożenia meldunku o gotowości do uroczystości przez d-cę Kompanii Honorowej por. Pawła Kuszyka do reprezentującego dowódcę 18. Pułku Przeciwlotniczego im. gen. bryg. Feliksa Kamińskiego z Sitańca ppłka Marcina Firlejczyka. Po dokonaniu przeglądu i powitaniu z pocztami sztandarowymi i żołnierzami, został odśpiewany Hymn Narodowy z podniesieniem flagi narodowej na maszt.

3.ZBZ, wystawił Kompanię Honorową,  Poczet Sztandarowy WP w osobach: dowódca pocztu ppor. Latka, sztandarowy st. kpr. Grzegorz Kaleta, asystujący st. kpr. Kamil Wajszczuk,   Poczet flagowy  w osobach: dowódca pocztu kpr. Mateusz Niemczuk, flagowy kpr. Mateusz Antoniak, asystujący kpr. Michał Mazurek. Asystę honorową przy pomniku i wieńcowych wystawił 25.BLP z Zamościa.

Powitania gości na polu chwały kawalerii, w imieniu organizatorów dokonał Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” Tomasz Dudek. Po słowach powitania i wprowadzaniu w uroczysty nastrój, Prezes T. Dudek nawiązał do bitwy z 1920, która przeszła do historii jako jedna z sześciu wielkich zwycięstw jazdy polskiej. Następnie podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację tegorocznego wydarzenia, a w sposób szczególny  wieloletniemu partnerowi organizacji uroczystości a wspierającemu i zaangażowanemu w budowę Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej: Posłowi na Sejm RP Sławomirowi Zawiślakowi – Prezesowi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Za pomoc w organizacji uroczystości podziękowania otrzymali również Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz sponsorzy i partnerzy. Prezes T. Dudek  słowa uznania za pomoc skierował również do żołnierzy WP, oddziałów kawalerii ochotniczej i wszystkim osób, które za tak liczne przybywają na uroczystość by czcić pamięć Bohaterów.

Następnie miała miejsce ceremonia wręczenia wyróżnienia nazwanego Medalem Budowniczego Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej.  Medal Budowniczego Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej został ustanowiony przez Inicjatora budowy Pomnika Prezesa Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” Tomasza Dudka  dla wyróżnienia osób i instytucji, które w wyjątkowy sposób wspierały jego powstanie. Medale otrzymali: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK O/Z za nieoceniony wkład w budowę monumentu, Konrad Głuchowski – współautor projektu Pomnika, doktor honoris causa Marek Małecki – który otoczył swoim mecenatem budowę Pomnika, Jan Dworzycki – za wkład i wysiłek inżynierski w budowę, Jacek Skoczylas i Anna Wojda za pracę na przestrzeni wielu lat w przywracanie etosu bitwie pod Komarowem i wspieranie budowy monumentu. Medal zawiera następującą narrację: W uznaniu za wybitne zasługi w upamiętnianiu zwycięstwa pod Komarowem, którego data jest świętem Kawalerii Polskiej oraz w podziękowaniu za pomoc w spełnieniu testamentu kawalerzystów II RP, których wolą było powstanie pomnika w miejscu największego boju kawaleryjskiego XX wieku.

Medale wręczył Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”  T. Dudek także w imieniu ppłk Wojciecha Bryknera z-ca dowódcy 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz  członka Zarządu Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”.

Tradycyjnym Medalem pamiątkowym za zaangażowanie, pomoc w przygotowaniu corocznych uroczystości Bitwy pod Komarowem oraz zaangażowanie na rzecz powstania Pomnika wyróżnieni zostali: Witold Marucha – Wicestarosta Zamojski pełniący jednocześnie funkcję Sekretarza  ŚZŻAK O/Z – za ogromne zaangażowanie w sprawy organizacyjne kolejnych rocznic Bitwy pod Komarowem, Minister Jan Józef Kasprzyk Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – za wieloletnie wsparcie i współorganizację godnego odsłonięcia Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w ubiegłym roku, gen. bryg. Tomasz Dominikowski Dowódca Garnizonu Warszawa za współorganizację Święta Kawalerii Polskiej – medal w imieniu Pana Generała odebrał płk Marcin Kujawa – Dowódca Pułku Reprezentacyjnego WP, 2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej  – za wsparcie w zakresie transportu rzeźb, jak też wspieranie organizacji kolejnych rocznic bitwy – medal odebrał dowódca 2 LBOT płk Zbigniew Krzyszczuk, Ochotnicza Straż Pożarna w Cześnikach, która od wielu lat zabezpiecza nie tylko uroczystości ale także ćwiczenia HUZAR, Wójt Gminy Sitno Krzysztof Seń – za wieloletnią pomoc organizacyjną przedsięwzięć, Grzegorz Nowak Wiceprezes Ambra S.A. – za wspieranie budowy pomnika i organizacji kolejnych rocznic bitwy, Dariusz Górski – za wieloletnie wspieranie w zakresie poligrafii, Rodzina Pułkowa 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego – medal odebrał Pan Mirosław Rejdych, Ochotniczego szwadronu 3 Pułku Ulanów Śląskich – medal odebrał dowódca szwadronu  ppor. Zbigniew Kamczyk Godowski, Kielecki Ochotniczy szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich – medal odebrał dowódca oddziału Pan Robert Mazur, Sandomierski Ośrodek Kawaleryjski – oddział kawalerii ochotniczej 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich – medal odebrał dowódca oddziału Pan Andrzej Bury.       

Medal otrzymali także rolnicy, którzy przez wiele lat nieodpłatnie użyczają pól na przeprowadzenie Święta Kawalerii a dzięki, którym w przedsięwzięciach mogło brać udział tak dużo oddziałów kawalerii ochotniczej oraz gości: Piotr Kapera wraz z rodziną na polach których odbywały się największe inscenizacje w Polsce; Marek i Robert Skroban, którzy co roku jako najbliżsi sąsiedzi użyczają pól, znosząc trudy naszych przedsięwzięć; Robert Szewczuk na którego polu w tym roku odbywały się po raz kolejny pokazy kawaleryjskie, Wojciech Matuszak za wieloletnią nieodpłatną pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

Aktu dekoracji ww. dokonali Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” Tomasz Dudek oraz współorganizator uroczystości Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość.

Następnie głos zabrał Prezes Sławomir Zawiślak, który w swoim wystąpieniu podziękował Prezesowi T. Dudkowi, oraz wszystkim instytucjom i osobom, m.in. wyróżnionym za wieloletnią wspólną pracę służącą upamiętnianiu polskiego zwycięstwa pod Komarowem. Ww. w swoim wystąpieniu odniósł się do wydarzeń z 1920 roku, do obchodów 100-lecia Bitwy pod Komarowem z m.in. z udziałem Pani Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek. Przypomniał również fakty z czasu budowy Pomnika i wydarzenia z uroczystości odsłonięcia Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w 2022 roku w której uczestniczyli liczni  przedstawicieli władz kościelnych, państwowych, wojskowych, samorządowych, media ogólnopolskie i regionalne oraz około 10 tyś mieszkańców Zamojszczyzny i naszej Ojczyzny.  Nawiązując również do – zorganizowanych przez ŚZŻAK O/Z i szefa UDSKiOR –  ubiegłorocznych, państwowych obchodów 80. rocznicy Wybuchu Powstania Zamojskiego w Warszawie oraz regionalnych uroczystości w Zamościu podkreślił, jak ważne jest dla przyszłości Ojczyzny pielęgnowanie pamięci o naszych narodowych Bohaterach.

Następnie poseł S. Zawiślak na prośbę Marszałek Sejmu Pani Elżbiety Witek oraz Prezesa Rady Ministrów Pana Premiera Mateusza Morawickiego odczytał listy skierowane do uczestników obchodów.

List od Wiceprezesa Rady Ministrów Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, w którym było podziękowania dla Posła S. Zawiślaka – Prezesa  ŚZŻAK Okręg Zamość oraz Prezesa Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” za krzewienie postaw patriotycznych, odczytał Dyrektor lubelskiego oddziału ARiMR Pan Krzysztof Gałaszkiewicz.

Wśród spływających licznie gratulacji i wyrazów uznania za podjęcie przedsięwzięcia zostały przesłane także podziękowania i listy okolicznościowe m.in. od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, który został odczytany przez przedstawiciela Pana Ministra Pana Wojciecha Niemca. List przesłał także Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski płk rez. WP Marek Dragan.

Kolejnym punktem było złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem. Wieńce od Pani Marszałek Sejmu RP oraz Pana Premiera złożyli Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” Tomasz Dudek, Wicestarosta Zamojski Witold Marucha – Sekretarz ŚZŻAK Okręg Zamość, Członek Zarządu Powiatu Zamojskiego – Radny Janusz Brzozowski,  Radny Rady Powiatu Zamojskiego – Jerzy Marucha oraz Wiceprezes ŚZŻAK O/Z por. Andrzej Jaroszyński.

W tej części kpt. Lidia Tobolska odczytała  uroczysty Apel Pamięci po którym Kompania Honorowa WP oddała salwę na cześć Bohaterów walk o wolność Ojczyzny.

Niedzielne obchody zakończyły pokazy kawaleryjskie i wojskowe, które cieszyły się bardzo dużym powodzeniem wśród uczestników wydarzenia, szczególnie u najmłodszego pokolenia.

W ramach wydarzenia, jak co roku, odbyło się największe widowisko historyczne poświęcone rekonstrukcji bitwy 1920 roku. Warto zaznaczyć, że rekonstrukcja na polach w Wolicy Śniatyckiej jest to największe wydarzenie promujące kawalerię w Polsce.

W niedzielnych obchodach udział wzięli m.in.: Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP, Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, Tomasz Dudek – Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”, dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ – Rektor Akademii Zamojskiej, mł. bryg. mgr inż. Piotr Gronowicz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, mł. bryg. Piotr Bartko z–ca Dowódcy JRG Hrubieszów, ppłk Wojciech Brykner – z-ca Dowódcy 19. NBOT, bryg. Andrzej Szozda – z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu, płk Hubert Trusiuk – z-ca dowódcy 2. Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, inspektor Wiesław Pawluk – Komendant Miejski Policji w Zamościu, płk Leszek Kryszczuk – dowódca 2.LBOT, ppłk Stanisław Styczyński – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zamościu, ppłk Marcin Firlejczyk – 18. Pułk Przeciwlotniczy z Sitańca – reprezentujący Dowódcę Garnizonu Zamość płka Radosława Kudraja, ppłk Zbigniew Gawryś – 32. Wojskowy Oddział Gospodarczy z Zamościa, kpt. Jarosław Małecki – Rzecznik Zakładu Karnego w Zamościu, Witold Marucha – Wicestarosta Powiatu Zamojskiego, Jerzy Marucha – Radny Rady Powiatu Zamojskiego, Prezes Koła Terenowego ŚZŻAK O/Z w Komarowie,  Janusz Brzozowski – członek Zarządu Powiatu Zamojskiego, oraz Radny Powiatu Zamojskiego, Marek Walewander – Radny Rady Miasta Zamość, Wiceprzewodniczący Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, Krzysztof Gałaszkiewicz – Radny Województwa Lubelskiego, Dyrektor w Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Aleksander Kalisz – przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, Kierownik Oddziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Zamojskiej Delegatury  LUW w Lublinie,  Robert Kuźma – z-ca Dyrektora IPN O/Lublin, Jan Dworzycki – współprojektant Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej, Agnieszka Biernacka – Ochal – Kierownik 3.ZBZ, Bartosz Popek –Wójt Gminy Grabowiec, Krzysztof Seń – Wójt Gminy Sitno, 10.Drużyna Harcerska „Traperski Krąg” im. Jana Leonowicza, ps. Burta z Suśca, Stowarzyszenie Klub Motocyklowy „Wrzesień 1939” z Janowa Lubelskiego, Jerzy Zacharow – Prezes Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny, płk Stanisław Szarzyński – Prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu wraz z grupą kolarzy z Przemyśla, którzy przyjechali do nas rowerami z Przemyśla, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” z Gminy Komarów-Osada, Irena Olszewska – Prezes Koła Terenowego ŚZŻAK O/Z w Trzeszczanach, Edward Karchu – Prezes Koła Terenowego ŚZŻAK O/Z w Łabuniach, Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach  9.Pułku Ułanów Małopolskich z pocztem sztandarowym, 1. Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego z Warszawy wraz z pocztem sztandarowym, 4-y Rajd Pamięci Żołnierzy 1920 roku, mjr SW w st. spoczynku Piotr Rypina – komandor Rajdu Motocyklowego po Roztoczu „Ojczyzna to pamięć i groby. Przez historię na motocyklu”, Stowarzyszenie Rodzina 14.Pułku Ułanów Jazłowieckich z Sandomierza i Wrocławia, 9. Pułk Zamość i Zamojszczyzna.

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe Kół Rejonowych ŚZŻAK O/Z, Wojska Polskiego, sztandary Oddziału Zamojskiego NSZZ „Solidarność”. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele mediów, kilka tysięcy mieszkańców regionu i kraju.

Organizatorzy uroczyści 103. rocznicy Bitwy pod Komarowem – Święta Kawalerii Polskiej – Komarowska Potrzeba 2023 składają serdecznie podziękowania za wsparcie ich społecznej pracy i za zaangażowanie przy organizacji tegorocznej rocznicy, także – wymienionym na wstępie – Partnerom, współfinansującym obchody Sponsorom, Darczyńcom.

Dziękujemy za pomoc i wsparcie oraz wykazane patriotyczne zaangażowanie na rzecz organizacji i uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Ciepłe podziękowania kierujemy są również do mediów, w tym Telewizji Polskiej, mediów regionalnych, za włączenie się w obchody i transmitowanie przebiegu uroczystości.  

Serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i liczne przybycie mieszkańcom regionu i Polski. Zapraszamy na kolejne obchody w przyszłym roku!

https://lublin.tvp.pl/72292453/uroczystosci-103-rocznicy-bitwy-pod-komarowem

https://lublin.tvp.pl/71553952/103-rocznica-bitwy-pod-komarowem

https://roztocze.net/pl/694_spoleczenstwo-i-patriotyzm/354499_103-rocznica-bitwy-pod-komarowem-26—27-sierpnia-2023-r-.html

https://www.tvp.info/72300087/rocznica-zwyciestwa-nad-czerwona-zaraza