Nowy projekt dla Kół Gospodyń Wiejskich „Kulinarne tradycje Zamojszczyzny” – zapraszamy do udziału!

2023-08-24

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość rozpoczyna projekt pn. „Kulinarne tradycje Zamojszczyzny”.

Do udziału w zadaniu serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich z terenu czterech powiatów Zamojszczyzny, lokalnych twórców oraz wszystkich zainteresowanych kulturą i tradycją ludową. Główny nacisk w podjętym zadaniu chcemy skierować na popularyzację naszej tradycyjnej, regionalnej kuchni, wyjątkowych smaków i przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Projekt jest kontynuacją dotychczasowych działań ŚZŻAK O/Z w zakresie zachowania tradycyjnej kultury ludowej i jej popularyzowania. Koncentruje się na potrawach i produktach regionalnych jako jednym z najważniejszych działów kultury tradycyjnej. Jest rezultatem realizowanego wcześniej przez Związek projektu pn. „Koło Kultury 2020-2021”. W zadaniu zamierzamy popularyzować dokonania KGW i poddać ją fachowej ocenie podczas konkursu kulinarnego.

Celem projektu jest aktywizacja środowisk Kół Gospodyń Wiejskich, zwłaszcza w zakresie promowania regionalnych potraw, bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych, promowania produktów lokalnych.

W ramach zadania planujemy zorganizować trzy festyny połączone z konkursem kulinarnym. Dwa festyny, które będą miały charakter eliminacyjny i swoim zasięgiem obejmą po dwa powiaty oraz jeden festyn finałowy. Eliminacje, których celem jest wyłonienie Kół zakwalifikowanych do konkursu finałowego, zaplanowane są 03.09.2023 r. w Turobinie (KGW z powiatu biłgorajskiego i zamojskiego) oraz 17.09.2023 r. w Kotorowie – gm. Werbkowice (dla KGW z powiatu tomaszowskiego i hrubieszowskiego).

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA 2023 i Fundacji PGE. Partnerzy zadania: samorządy lokalne, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.

I FESTYN (powiat biłgorajski i zamojski) – 3 września 2023 r. Turobin (boisko sportowe przy Zespole Szkół w Turobinie) godz. 11:30

II FESTYN (powiat hrubieszowski i tomaszowski) – 17 września 2023 r Zagroda Wandalska w Kotorowie, gm. Werbkowice

FINAŁ – 23 września 2023 r., Rynek Wodny w Zamościu

Konkurs kulinarny przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

– najlepsza potrawa regionalna

– najlepsze ciasto regionalne.

W eliminacjach w każdej z kategorii wybranych zostanie pięciu laureatów, którzy zostaną zakwalifikowani do Festynu Finałowego w Zamościu. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki za uczestnictwo.

Podczas eliminacji udzielane będą porady ekspertów dotyczące przygotowania produktów regionalnych zgodnie z ich pierwotną recepturą, sposobem wykonania, jak też i podania.

W programie wydarzeń odbędą się m.in. warsztaty kulinarne prowadzone przez Pana Marcina Sikorę szefa kuchni hotelu Artis w Zamościu, koncert zespołu ludowego, jarmark wyrobów ludowych.

Podczas festynu finałowego planowanego w Zamościu zostaną wybrane najlepsze potrawy/specjały regionalne. W finale uczestniczyć będą zakwalifikowane podczas konkursów eliminacyjnych Koła. Podobnie jak w eliminacjach będą one rywalizować w dwóch kategoriach – potrawa regionalna i ciasto regionalne. Dla trzech najwyżej ocenionych Kół w każdej kategorii przewidziane są nagrody rzeczowe i pomoc ekspertów w ewentualnym opracowaniu wniosków o wpis na listę produktów regionalnych województwa lubelskiego.

Konkurs kulinarny zakończy się wyłonieniem najlepszej potrawy i ciasta regionalnego.

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Chęć udziału w  konkursie kulinarnym organizowanym w ramach projektu pn. „Kulinarne tradycje Zamojszczyzny” prosimy zgłaszać poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego drogą mailową na adres: akzam@tlen.pl  (wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik nr 1 do Regulaminu) lub pod nr tel. 507 159 010.

W ramach realizacji projektu powstanie publikacja prezentująca potrawy i produkty konkursowe oraz ich wystawców.

Wydarzenie ma charakter otwarty i bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!