Upamiętnienie 79. rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia 2023 r. Zamość

2023-08-04

Dnia 1 sierpnia 2023 r. o godz.14:30 pod pomnikiem Inspektoratu Zamojskiego AK przy ul. Partyzantów odbyła się uroczystość upamiętnienia 79. rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego.  

Organizatorami obchodów byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Parafia Katedralna pw. Zmartwychwstania Pańskiego i Świętego Tomasza Apostoła w Zamościu, 18. Pułk Przeciwlotniczy w Sitańcu, 25. Batalion Lekkiej Piechoty w Zamościu, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna oraz Urząd Miasta Zamość.

Obchody rozpoczęto ceremoniałem wojskowym od złożenia meldunku o gotowości do uroczystości przez dowódcę Kompanii Honorowej por. Piotra Mazura do zastępcy dowódcy 18. Pułku Przeciwlotniczego im. gen. bryg. Feliksa Kamińskiego z Sitańca płka Wojciecha Jakubczuka. Po dokonaniu przeglądu i powitaniu z pocztami sztandarowymi i żołnierzami, został odśpiewany Hymn Narodowy z podniesieniem flagi narodowej na maszt.

W imieniu organizatorów uczestników obchodów powitała Harcmistrz Anna Rojek – Członek Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość. Okolicznościowe przemówienie wygłosił por. Andrzej Jaroszyński Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość. Kolejnym punktem obchodów było wręczenie odznaczeń. Zatwierdzoną przez Kancelarię śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego „Odznakę zasługi ŚZŻAK Okręg Zamość”: Szykuła Bogdan, Witkowski Karol, kpr. Karchut Adam, Karchut Halina, kpt. Cielniak Waldemar   z 18. Pułku Przeciwlotniczego w Sitańcu,  szer. Kozyra Kinga z 18. Pułku Przeciwlotniczego w Sitańcu. Dekoracji dokonali członkowie Zarządu por. Andrzej Jaroszyński, Marian Derkacz, Harcmistrz Anna Rojek oraz kpt. Józef Łaba, członek Wojewódzkiej Lubelskiej Rady Kombatanckiej przy Wojewodzie Lubelskim.

Po dekoracji miała miejsce dalsza część programu. Prowadząca hm. Anna Rojek poprosiła ppor. Huberta Fijałkowskiego o odczytanie Apelu Pamięci, po którym kompania honorowa oddała trzykrotną salwę honorową.

Przy dźwięku werbla obecne delegacje złożyły wieńce i kwiaty oraz zapaliły znicze pamięci. Za wspólne oddanie hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego podczas uroczystości przy Pomniku Inspektoratu Zamojskiego AK w Zamościu podziękował w imieniu organizatorów por. Andrzej Jaroszyński Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość, a hm. Anna Rojek zaprosiła do wspólnego zdjęcia.

Uroczystości przy pomniku zakończyło złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości. Asystę Honorową wystawił  18. Pułk Przeciwlotniczy w Sitańcu i Straż Miejska w Zamościu. Poczet Sztandarowy WP wystawił 25. Batalion Lekkiej Piechoty w Zamościu w osobach: dowódca pocztu por. Marcin Koper, sztandarowy sierż. Adam Malasiuk, asystujący st. sierż. Karol Buczak.  Poczet flagowy wystawił 18. Pułk Przeciwlotniczy w Sitańcu w osobach: dowódca pocztu kpr. Grzegorz Kokoszko, flagowy szer. Łukasz Dusznik, asystujący st. szer. Grzegorz Antoniak. Asystę honorową przy pomniku i wieńcowych wystawił 25. BLP z Zamościa.

Ponadto w uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe kół terenowych ŚZŻAK z Zamościa, Starego Zamościa, Suśca, Łabuń, Okręg Zamość oraz Poczet Solidarności Oddziału Zamość Region Środkowo – Wschodni NSZZ „Solidarność”.

Po części oficjalnej w Katedrze Zamojskiej została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny, w której uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz formacji mundurowych – obok pocztu wojskowego –  także poczty sztandarowe ŚZŻAK Okręg Zamość, Policji, Straży Pożarnej oraz Zakładu Karnego w Zamościu. Oprawę Mszy Św. zapewnili harcerze susieckiej „dziesiątki” oraz członkowie ŚZŻAK O/Z.

Dalsza część uroczystości wraz z manifestacją patriotyczną odbyła się z inicjatywy Urzędu Miasta na Rynku Wielkim w Zamościu.

W tym roku po raz pierwszy z inicjatywy Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Orszaku Trzech Króli w Zamościu Pani Małgorzaty Farionna Rynku Wodnym w Zamościu odbyło się wspólnie śpiewanie pieśni patriotycznych pn. „Z młodej piersi się wyrwało”.

W uroczystości obok ww. uczestniczyli: służby mundurowe: ppłk Paweł Kozłowski – Dowódca Batalionu Logistycznego, insp. Wiesława Pawluka reprezentował Mariusz Tutis – kierownik referatu Straży Miejskiej Miasta Zamość, Senatora RP Jerzego Chróścikowskiego reprezentowała Joanna Jabłońska, Wicestarosta Zamojski – Witold Marucha jednocześnie Sekretarz ŚZŻAK O/Z, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof  Rusztyn, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu – Joanna Mazurek, Dyrektor Delegatury LUW w Zamościu – Monika Zawiślak, Radny Rady Miasta Zamość, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Oddział Zamość – Marek Walewander, Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, Zastępca Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Zamościu – Radosław Maksymowicz, Prezes Zarządu Koła Miejskiego nr 1 ZKRP I BWP w Zamościu st. chor. sztab. WP Grzegorz Pawlik Weteran Misji Zagranicznych, Harcmistrz Anna Rojek wraz z Harcerzami z 10. DH Traperski Krąg im. Jana Leonowicza ps. Burta z Suśca, Prezesi i członkowie ŚZŻAK O/Z, przedstawiciele związków i stowarzyszeń, mieszkańcy miasta.

Cześć i chwała Bohaterom!

https://lublin.tvp.pl/71694405/rocznica-powstania-warszawskiego-uroczystosci-w-zamosciu

https://lublin.tvp.pl/71699883/1-sierpnia-2023-g-2130 (od ok.06:00 min.)

https://www.dziennikwschodni.pl/zamosc/79-rocznica-wybuchu-powstania-warszawskiego-zamosc-juz-swietuje,n,1000328173.html