Udział delegacji ŚZŻAK O/Z w uroczystym ślubowaniu tegorocznych kadetów LOCSM w Zamościu

2023-04-27

W dniu 20 kwietnia br. delegacja ŚZŻAK O/Z – wraz z Prezesem Związku posłem Sławomirem Zawiślakiem, Wiceprezesem Związku Marianem Derkaczem i członkami Związku – uczestniczyła w uroczystym ślubowaniu tegorocznych ponad 100 kadetów pierwszych klas Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego w Zamościu.

Uroczystość odbyła się na placu przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Klubem 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu. Uczniowie klas pierwszych w obecności zaproszonych gości, przedstawicieli Wojska Polskiego i służb mundurowych oraz Rodziców i najbliższych złożyli przysięgę na sztandar szkoły. Słowa roty ślubowania uczniowie złożyli na sztandar, jaki szkoła otrzymała od naszego Związku (https://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci/7251,zamosc-mundurowka-przyjela-imie-powstania-zamojskiego). Po uroczystym ślubowaniu kadetów miały miejsce wystąpienia Dyrektor LOCSM Pani Ewy Lorenz oraz przedstawiciela młodzieży. Głos zabrał także Prezes ŚZŻAK O/Z poseł S. Zawiślak, który na wstępie podziękował za wieloletnią, dobrą współpracę szkoły z naszym Związkiem w pracy na rzecz krzewienia wartości patriotycznych i etosu Armii Krajowej, także za udział młodzieży w ubiegłorocznych centralnych i regionalnych obchodach 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego. Przypomniał też fakt podpisania umowy pomiędzy ŚZŻAK O/Z a szkołą, na mocy, której Związek przekazał szkole sztandar ufundowany przez żołnierzy AK, przy którym odbywają się tak ważne dla środowiska szkolnego uroczystości jak m.in. ślubowanie pierwszoklasistów. Przypomnijmy także, że szkoła m.in. w wyniku współpracy ze Związkiem, zgodnie z wolą Rady Pedagogicznej, Rodziców i Uczniów szkoły jako pierwsza na Zamojszczyźnie przyjęła imię „Powstania Zamojskiego”.

Prezes S. Zawiślak na zakończenie swojego wystąpienia pogratulował kadetom złożenia przysięgi i życzył im wszystkiego najlepszego m.in. na czas nauki w wybranej Szkole. Zwieńczeniem wydarzenia była uroczysta defilada przeprowadzona z udziałem pocztu sztandarowego szkoły i pododdziałów sformowanych przez kadetów.