Zapraszamy do udziału w XIV edycji Konkursu Historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”

2023-03-31

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość ogłasza XIV edycję konkursu historycznego pn. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” organizowanego we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli:

– Ordynariusz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej Ks. Bp dr Marian Rojek
– Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej
– Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Krzysztof Staruch
– Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu dr Dorota Mach.

Zapraszamy do udziału szkoły ponadpodstawowe i podstawowe, które funkcjonują na terenie 6 powiatów – obszaru działania ŚZŻAK Okręg Zamość – tj. powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego, części krasnostawskiego (Gminy: Gorzków, Izbica, Kraśniczyn, Rudnik, Żółkiewka) oraz Gminy Cieszanów, Narol, Stary Dzików z powiatu lubaczowskiego.

Podstawowymi celami konkursu są: kształtowanie postaw patriotycznych, propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności Armii Krajowej, struktur Polskiego Państwa Podziemnego, a zwłaszcza inspirowanie i zachęcanie młodych ludzi do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.

Jak zawsze zachęcamy do przygotowywania prac dotyczących tzw. białych plam działalności sił zbrojnych PPP, działających na terenie Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej, ukazujących także historię Żołnierzy Wyklętych, powojennych struktur niepodległościowych tworzonych m.in. przez byłych żołnierzy AK.

Przedmiotem konkursu jest: 

  1. Szkoły podstawowe:
  • zebranie i opracowanie w formie albumu tradycyjnego (format A4, minimum 15 stron) dokumentów, skanów lub kserokopii materiałów źródłowych, zdjęć, pamiątek dotyczących ludzi, wydarzeń, miejsc związanych z historią ww. struktury sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, w tym tych związanych w szczególności z Powstaniem Zamojskim.
  1. Szkoły ponadpodstawowe:
  • zebranie, opracowanie i utrwalenie relacji świadków i uczestników związanych z wojennymi i powojennymi losami żołnierzy SZP- ZWZ – AK Inspektoratu Zamość w latach 1939 – 1956, w tym tych związanych w szczególności z Powstaniem Zamojskim.

Uczestnicy konkursu wykonują pracę np. zapis wspomnień, wywiad, reportaż, pamiętnik, prezentacja, której objętość w formie pisemnej powinna wynosić nie mniej niż pięć stron maszynopisu (czcionka komputerowa Times New Roman, akapit 1,5 wiersza). Opracowanie może zawierać niezbędne: tabele, wykresy, fotografie, szkice, mapy.

Termin zgłoszenia uczestników konkursu do 22 kwietnia 2023 r.

Prace konkursowe prosimy przesyłać do dnia 23 maja 2023 r. drogą elektroniczną na adres: akzam@tlen.pl 

Rekomendujemy zapisanie pracy w formacie PDF. Załączniki większe niż 20 MB prosimy najpierw umieścić w serwisie do przechowywania danych np. wetransfer.com  

Format pracy nie wpływa na ocenę.

Jednocześnie dopuszcza się przesłanie lub dostarczenie pracy w formie drukowanej (oraz w miarę możliwości na nośniku elektronicznym – płyta np.: CD – R, CD + R, DVD) na adres:

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ul. Partyzantów 3/31,

22-400 Zamość z dopiskiem „Konkurs historyczny”.

Do złożonych prac należy dołączyć uzupełnione  załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu Konkursu (odpowiednio w przypadku osób pełnoletnich – załącznik nr 3).

Uwaga! Można korzystać także z innych publikacji.

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznawania nagród specjalnych, ufundowanych przez instytucje oraz osoby wspierające konkurs.

Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień zaplanowano na dzień 19 czerwca 2023 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 507 159 010 (Biuro Poselskie Posła Sławomira Zawiślaka jednocześnie Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość).

Serdecznie zachęcamy młodzież do udziału w konkursie i pogłębiania swojej wiedzy historycznej, związanej z lokalnym środowiskiem.