Organizacja koncertu patriotycznego “Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 5 marca 2023 r., Zamość

2023-03-08

W ramach organizowanych w tym roku przez nasz Związek wydarzeń  upamiętniających Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w niedzielę, 5 marca br. w Klubie 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, odbył się koncert patriotyczny pt. “Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych”. 

Współorganizatorami wydarzenia byli: 18. Pułk Przeciwlotniczy w Sitańcu, 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany, 25. Batalion Lekkiej Piechoty w Zamościu, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.

W bezpłatnym dla widzów koncercie wystąpili artyści z Kapeli Turobińskiej i artyści działający przy Klubie Wojskowym. Spotkanie poprowadziła Kierownik Klubu 3. ZBZ w Zamościu Pani Agnieszka Biernacka-Ochal. Po powitaniu gości głos zabrał Wiceprezes ŚZŻAK O/Z por. Andrzej Jaroszyński, który wprowadził w zebranych w tematykę koncertu. W swoim wystąpieniu ww. przedstawił m.in. historię Żołnierzy Wyklętych. ŚZŻAK Okręg Zamość reprezentowali także Eugeniusz Stąsiek i kpt. Józef Łaba. Wydarzenie było artystyczną opowieścią o walce, nadziei o poświęceniu Ojczyźnie. W repertuarze koncertu znalazły się pieśni i piosenki partyzanckie opowiadające o Żołnierzach Wyklętych, żołnierzach drugiej konspiracji, działających w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego.

Koncert miał na celu w muzycznej formie oddać hołd Żołnierzom Niezłomnym, którzy walczyli do samego końca często poświęcając, to co najważniejsze zdrowie i życie. Zachęcić też młodych ludzi, żeby pamiętali o naszych Bohaterach tych, którzy walczyli za wolną Polskę.

Serdeczne podziękowania za wspaniały koncert kierujemy do członków Kapeli Turobińskiej na czele z jej Kierownikiem Panią Edytą Prokopiuk oraz artystów z Klubu Wojskowego.

Wyrazy wdzięczności należą się za owocną współpracę, pomoc w organizacji wydarzenia Pani Agnieszce Biernackiej-Ochal Kierownik Klubu 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego wraz Pracownikami Klubu oraz Dowództwu 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego.

Dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie i zaangażowanie w realizację wydarzenia.

https://lublin.tvp.pl/68312864/ku-pamieci-zolnierzy-wykletych-koncert-w-zamosciu