Organizacja w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 2 marca 2023 r. Zwierzyniec

2023-03-07

Dnia 2 marca 2023 r. w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu z inicjatywy ŚZŻAK O/Z odbyło się spotkanie z młodzieżą w ramach uczczenia Narodowego Dnia  Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zgromadzonych gości, Dyrekcję, Grono Pedagogiczne i uczniów powitał Wiceprezes Zwierzynieckiego Koła Rejonowego ŚZŻAK Pan Stanisław Kowalczyk.  

Zorganizowane wydarzenie skierowane do uczniów ww. Szkoły w programie zawierało ekspozycję – pozyskanej od Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie – wystawy ,,Żołnierze Wyklęci-Podziemie Niepodległościowe 1944-1963” oraz prelekcję Pana Marka Franczaka, syna Sierżanta Józefa Franczaka ps. ,,Laluś”, ostatniego żołnierza Niepodległej II Rzeczypospolitej zamordowanego przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa 21 października 1963 roku.

Po prelekcji ww. głoś zabrał  Prezes  ŚZŻAK Okręg Zamość Pan Poseł Sławomir Zawiślak, który przekazał zebranym informacje dotyczące działalności Żołnierzy Wyklętych.

Po wystąpieniu Prezes S. Zawiślak razem z Prezesem Stowarzyszenia Patriotyczny Szczebrzeszyn Panem Pawłem Chojnackim, Wiceprezesem Zwierzynieckiego Koła Rejonowego ŚZŻAK Panem Stanisławem Kowalczykiem oraz Dyrektorem Roztoczańskiego Parku Narodowego Panem Andrzejem Wojtyło przekazali na ręce Pana Dyrektora Szkoły mgr. Waldemara Gardiasza materiały szkoleniowe i historyczne do kształcenia młodzieży szkolnej w temacie historii naszego kraju i działalności podziemia niepodległościowego. Materiały zostały przygotowane przez Prezesa ŚZŻAK O/Z Pana Sławomira Zawiślaka , Dyrektora RPN Pana Andrzeja Wojtyło oraz Lubelski IPN. Nasz Związek przekazał też bardzo licznie zgromadzonej młodzieży foldery promocyjne Muzeum Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej w Bondyrzu oraz odznaki 9 PPAK.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji szkoły i nauczycielom za umożliwiającą organizację spotkania przychylność a młodzieży szkolnej za obecność i uwagę.

Serdecznie dziękujemy współorganizatorom, bez których nie byłaby możliwa organizacja tego ważnego wydarzenia. Serdeczne podziękowania dla:

  • Stowarzyszenia Patriotyczny Szczebrzeszyn,
  • Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna,
  • Dyrekcji Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu,
  • Starosty Zamojskiego Pana Stanisława Grześko,
  • Wicestarosty Pana Witolda Maruchy,
  • Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej,
  • Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego.