Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych – 1 marca 2023 r., Biłgoraj

2023-03-06

W dniu 1 marca br. w Biłgoraju odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych. Organizatorami uroczyści byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, Parafia pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju, Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju.

Obchody rozpoczęły się zbiórką pocztów sztandarowych i uczestników przed Kościołem pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju, gdzie następnie o godz. 11:00 odprawiona została uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych. Eucharystię sprawował ks. Kanonik dr Zygmunt Jagiełło diecezjalny pasterz leśników.

Przed mszą świętą, jako gospodarz w imieniu ŚZŻAK O/Z gości powitał Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość, jednocześnie Prezes Koła Rejonowego Związku w Biłgoraju Tomasz Książek, który wprowadził uczestników w temat Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W swoim wystąpieniu przedstawił dzieje II Konspiracji ze szczególnym uwzględnieniem terenu Zamojszczyzny, ziemi biłgorajskiej.

Po mszy świętej głos zabrał Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak, który na wstępie podziękował za bardzo liczny udział mieszkańców w uroczystości, zwłaszcza młodzieży szkolnej. Następnie odczytał list Wojewody Lubelskiego skierowany do jej uczestników, po czym w krótkim wystąpieniu poruszył temat działalności Żołnierzy Wyklętych.

W kolejnym punkcie uroczystości Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł S. Zawiślak wspólnie z członkami Zarządu ŚZŻAK O/Z Koła Rejonowego Biłgoraj Ryszardem Kozdrą i Jerzym Nizio, doceniając zaangażowanie we współpracę w krzewienie postaw patriotycznych i etosu AK wśród młodego pokolenia, przekazał na ręce Dyrektorów kilkunastu Szkół w podziękowaniu pamiątkowe dyplomy i upominki. Wśród przygotowanych przez ŚZŻAK O/Z upominków, były wydane przez Związek publikacje historyczne oraz materiały promujące jego działalność.

Podziękowanie otrzymali Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych:

Pani Jolanta Rycyk Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, Pan Adam Balicki Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, Pan Stanisław Sitarz Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, Pan Adam Przytuła Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju, Pani Maria Oleszek Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju, Pan Jerzy Buczko Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju.

Także Dyrektorzy Szkół Podstawowych:

Pani Monika Bednarz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Biłgoraju, Pani Teresa Bogdanowicz-Bordzań Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju, Pan Jan Majewski Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju, Pan Marian Kurzyna Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Biłgoraju, Pani Justyna Wąsala-Gura Dyrektor Prywatnej Szkoły „LOK-uj w przyszłość” w Biłgoraju, Pani Jolanta Piekarczyk Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Mieczysława Pasiaka w Soli, Pani Anna Duńko Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łukowej.

Publikacje otrzymali także: Ksiądz Komandor Józef Michalik, Agnieszka Bąk, Anna Zań, Stanisław Wołowski.

Tegoroczne obchody zwieńczyło złożenie kwiatów i wieńców, zapalnie zniczy przed Pomnikiem Pomordowanych przez NKWD i UB na ul. Poprzecznej oraz przy tablicy upamiętniającej siedzibę UB przy ul. Kościuszki (ściana Muzeum Ziemi Biłgorajskiej) przez obecne delegacje.

Młodzież Zespołu Szkół Leśnych w imieniu wszystkich uczestników uroczystości złożyła również kwiaty i zapaliła znicze w lesie, w Puszczy Solskiej w okolicy leśniczówki pomiędzy Hutą Krzeszowską a Ciosmami przy tablicy upamiętniającej postać por. Andrzeja Kiszki ps. „Dąb” – ostatniego żołnierza podziemia niepodległościowego okresu okupacji sowieckiej w powiecie biłgorajskim, a także upamiętniła kwiatami postać nadleśniczego Osady Leśnej żołnierza AK majora Bolesława Usowa ps. „Konar”. 

W obchodach obok ww. uczestniczyli, także: Poseł na Sejm RP Beata Strzałka, Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip, Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski, Zastępca Burmistrza Miasta Biłgoraj Jarosław Bondyra, Przewodniczący Rady Miasta Biłgoraj Tadeusz Ferens, Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński, Komendant Powiatowy Policji Inspektor Marek Jamroz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej brygadier Dariusz Gęborys,  Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj Andrzej Borowiec, poczty sztandarowe szkół Miasta Biłgoraj i Powiatu Biłgorajskiego, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, samorządowych, obywatelskich, mieszkańcy regionu.

ŚZŻAK O/Z dziękuję współorganizatorom, w  tym licznym przedstawicielom Szkół z Miasta Biłgoraja, Gminy i Powiatu Biłgorajskiego za okazane wsparcie oraz zaangażowanie w realizację obchodów.

Szczególnie dziękujemy młodzieży za tak liczne przyjęcie zaproszenia do udziału w upamiętnieniu tegorocznego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa także młodzież do udziału w kolejnych, naszych inicjatywach.