Wystawa „Powstanie Zamojskie” dostępna na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej. Zachęcamy do jej wykorzystania w celach dydaktycznych

2023-03-05

Uprzejmie informujemy, że przygotowana na wniosek Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość przez Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie wystawa poświęcona Powstaniu Zamojskiemu została zamieszczona na stronie internetowej IPN z możliwością jej wykorzystania dla celów dydaktycznych.

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/wystawy-elementarne/179796,Powstanie-Zamojskie-1942-1943.html

Autorem wystawy jest prof. Tomasz Panfil, pracownik IPN, wykładowca KUL. Ekspozycja w przystępny sposób przedstawia bohaterski, zwycięski czyn zbrojny żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących na terenie Zamojszczyzny  w latach II wojny światowej. Ekspozycja składa się z 10 plansz, które w przystępny sposób prezentują najważniejsze informacje na temat Powstania Zamojskiego. Poniżej autorski opis poszczególnych plansz wystawy.

Powstanie Zamojskie było drugim co do wielkości po Powstaniu Warszawskim, a  największym pod względem czasowym i terytorialnym aktem zorganizowanego oporu Polaków przeciwko zbrodniczej polityce niemieckiej na okupowanych przez III Rzeszę obszarach II a Rzeczypospolitej. Było skuteczną zbrojną obroną naszych przodków przed – rozpoczętą w końcu 1942 r – ludobójczą akcją wysiedlania polskiej ludności Zamojszczyzny, realizowaną przez niemieckiego okupanta według założeń Generalnego Planu Wschodniego do 1944 r. Rozpoczęte w czasie największych sukcesów militarnych nazistowskich Niemiec zakończyło się krwawym sukcesem ponieważ okupant niemiecki ostatecznie wstrzymał wysiedlenia dzięki bardzo silnemu i dobrze zorganizowanemu oporowi zbrojnemu oddziałów Armii Krajowej i  Batalionów Chłopskich. Źródeł tego zwycięstwa należy się doszukiwać m in. w  bardzo dobrej organizacji lokalnych struktur wojskowych PPP oraz bohaterskiej postawie jego żołnierzy oraz ludności cywilnej Zamojszczyzny.

Prezentacja wystawy była wydarzeniem towarzyszącym w trakcie organizowanych przez Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka i Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka  ubiegłorocznych, państwowych i regionalnych uroczystości upamiętniających 80. rocznicę wybuchu Powstania Zamojskiego. Była wystawiona podczas   konferencji pt. Powstanie Zamojskie, jaka miała miejsce 21 grudnia 2023 r. w sali konferencyjnej Klubu 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu (hol Klubu 3. ZBZ), regionalnych uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego w Zamościu (11.12.2023 r.) kiedy można było ją obejrzeć w Kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie pod opieką OO. Franciszkanów. Aktualnie jest wystawiona w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

Ekspozycja w postaci stojaków reklamowych typu roll up, będąca w posiadaniu naszego Związku jest bezpłatnie udostępniana wszystkim zainteresowanym. Serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy celem jej upowszechnienia poprzez ekspozycję w jednostkach organizacyjnych działających w regionie.