Opłatek patriotyczny członków i sympatyków ŚZŻAK Koła Rejonowego Biłgoraj – 15.01.2023 r. Biłgoraj

2023-01-17

W dniu 15.01. br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biłgoraj odbyła się Wigilia patriotyczna zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Okręg Zamość Koło Rejonowe Biłgoraj. Spotkanie opłatkowe dla członków i sympatyków rozpoczęło się od wystąpienia Prezesa ŚZŻAK O/Z Koła Rejonowego Biłgoraj Tomasza Książka, który przywitał przybyłych i podziękował za przyjęcie zaproszenia, zwracając się do zebranych słowami: „Jesteśmy wielką  polską rodziną,  nosimy różne patriotyczne mundury organizacyjne. Nasze Organizacje i działalność patriotyczną łączy i spina Polski Orzeł w Koronie i hasło Bóg-Honor i Ojczyzna. W imieniu ŚZŻAK Rejon Biłgoraj bardzo Państwu dziękuję za współpracę w minionym 2022 roku z nadzieją jej dalszej kontynuacji w 2023 r. zawsze  ku chwale naszej Ojczyzny Polski”.

Następnie Prezes T. Książek pozdrowił 13. Drużynę Starszoharcerską „Pochodni” z Biłgoraja,  informując że duchem są dziś z Nami, fizycznie, niestety poza Biłgorajem realizują statutowe zadania organizacyjne, bardzo prosili o usprawiedliwienie nieobecności co niniejszym czynię. Nieobecni są również  biłgorajscy „Terytorialsi”, którzy od wczoraj uczestniczą w ogólnopolskiej akcji Trenuj z Wojskiem. Przesyłają nam serdeczne życzenia i pozdrowienia z poligonu”.

Następnie ww. poprosił Prezesa ŚZŻAK O/Z Posła Sławomira Zawiślaka o przedstawienie efektów działalności Związku w 2022 r. oraz planów na bieżący rok. W swoim wystąpieniu Prezes S. Zawiślak przywołał w skrócie najważniejsze działania m.in. te dotyczące upamiętnienia Powstania Zamojskiego, jak współorganizacja państwowej (Warszawa) i regionalnej (Zamość.) uroczystości 80. rocznicy wybuchu  Powstania Zamojskiego, organizacja konferencji naukowej poświęconej Powstaniu Zamojskiemu,  zakończone sukcesem starania o wydanie kartki pocztowej poświęconej Powstaniu Zamojskiemu; wsparcie inwestycji budowy i organizacja uroczystości odsłonięcia  Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej; wydanie kolejnej publikacji dr. Zygmunta Klukowskiego; produkcja filmu dokumentalnego pt. Kobos – Ocalić od zapomnienia; wydanie we współpracy z Wydawnictwem KUL książki pt. „Geniusz Patriotyzmu jako koniecznej cnoty społecznej” oraz realizację wielu innych przedsięwzięć, projektów z którymi można się zapoznać na naszej stronie internetowej: www.akzamosc.pl

Po krótkim streszczeniu kolejnego, aktywnego roku pracy Prezes ŚZŻAK O/Z S. Zawiślak, składając najlepsze życzenia noworoczne, jednocześnie podziękował zebranym za wspólne krzewienie postaw patriotycznych, realizację licznych projektów i zaprosił do dalszej tak efektywnej współpracy.

Po okolicznościowych wystąpieniach odbyło się wspólne składanie życzeń noworocznych i łamanie się opłatkiem. Modlitwę poprowadził i opłatek pobłogosławił ks. Roman Sawic Proboszcz Parafii pw. Św. Jerzego w Biłgoraju. Ksiądz Proboszcz wraz z błogosławieństwem i życzeniami skierował do zebranych, członków i sympatyków Związku, miłe słowa, w których m.in. podziękował za ważną społeczną, patriotyczną  działalność.

Prezes ŚZŻAK O/Z Koła Rejonowego Biłgoraj Tomasz Książek podziękował  Panu Prezesowi S. Zawiślakowi  oraz Ks. Proboszczowi Romanowi Sawicowi za miłe słowa w ocenie działalności Koła.      

Po podzieleniu się opłatkiem i życzeniach był czas na dyskusje, planowanie kolejnych wspólnych działań oraz poczęstunek. Spotkaniu towarzyszyło wspólne kolędowanie. Oprawę muzyczną spotkania opłatkowego zapewnili Panowie Tadeusz i Jarosław Oleszczak.  

W spotkaniu uczestniczyli obok wyżej wymienionych m.in.: Przewodniczący Rady Miasta Biłgoraj Andrzej Łęcki, Zastępca Wójta Gminy Biłgoraj Wojciech Dziduch, Radni  miasta, gminy i powiatu, reprezentanci organizacji kombatanckich, katolickich, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, m.in. Rejonowego Komitetu Obywatelskiego Ziemi Biłgorajskiej, Społecznego Komitet Upamiętniania Miejsc Pamięci Narodowej przy Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność” Oddział Biłgoraj, Biłgorajskiego Stowarzyszenia Myśli Chrześcijańskiej i Katolickiej, Biłgorajskiego Towarzystwa Regionalnego, GRH  „Wir” im. por. Konrada Bartoszewskiego, Koleżanki i koledzy, członkowie i ich rodziny, przyjaciele i sympatycy ŚZŻAK.

Spotkanie opłatkowe Światowe Związku Żołnierzy Armii Krajowej Biłgoraj – bilgoraj.com.pl

https://bilgorajska.pl/aktualnosc,28311,0,0,0,Spotkanie-oplatkowe-czlonkow-i-sympatykow-SZZAK.html

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/20740,bilgoraj-spotkanie-oplatkowe-szzak