Organizacja Koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego – 4 października 2022 r., Biłgoraj

We wtorek, 4 października br. w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju odbył się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Koncert zorganizowany przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ŚZŻAK O/Z Koło Rejonowe w Biłgoraju, Powiat Biłgorajski oraz Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna odbył się w ramach obchodzonej w tym roku 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży szkolnej. Wśród zaproszonych na koncert byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, które współpracują na co dzień ze Związkiem na rzecz krzewienia postaw patriotycznych i etosu Armii Krajowej.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak i Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip.

W poprzedzającej koncert części oficjalnej, jako gospodarz w imieniu ŚZŻAK O/Z gości powitał Wiceprezes Związku, jednocześnie Prezes Koła Rejonowego w Biłgoraju Tomasz Książek, który wprowadził uczestników w temat wydarzenia. Prowadzący podkreślił, że koncert dedykowany jest pamięci Bohaterów wydarzeń wojennych sprzed 80 lat, którym było zbrojne wystąpienie polskiej ludności Zamojszczyzny przeciw wysiedlającemu Zamojszczyznę niemieckiemu okupantowi. Sami Niemcy wobec jego zasięgu i intensywności walk zbrojnych nazwali je Powstaniem Zamojskim. Ww. dodał także że organizacja spotkania artystycznego niesie ważne, dla obecnych i kolejnych pokoleń, przesłanie patriotyczne, historyczne, edukacyjne oraz kulturowe.

Następnie głos zabrał Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak, witając artystów RZAWP, podkreślił wieloletnią, dobrą współpracę ŚZŻAK O/Z z Zespołem oraz wyraził swoją wdzięczność za przyjęcie kolejnego zaproszenia i przyjazd Orkiestry Koncertowej RZAWP, solistów i tancerzy do Biłgoraja. Po krótce przedstawił rys historyczny Powstania Zamojskiego, podkreślając walkę o wolność Ojczyzny, mieszkańców Zamojszczyzny, w tym Żołnierzy AK z terenu powiatu biłgorajskiego. Jednocześnie ww. przypomniał o zamieszczonym, pod koniec ubiegłego roku, na stronie ŚZŻAK O/Z apelu o wspólne uczczenie i należyte uhonorowanie wysiłku zbrojnego naszych przodków w Powstaniu Zamojskim (więcej: https://akzamosc.pl/2021/12/30/uczcijmy-79-rocznice-zapomnianego-powstania-zamojskiego-1942-1943-apel-o) i o realizowanych przez Związek projektach patriotycznych szerzących (także na gruncie krajowym i międzynarodowym)  wiedze i utrwalających pamięć o zapomnianym, pomijanym Powstaniu Zamojskim. Ww. dodał, że wydarzenia związane z bohaterską walką żołnierzy AK i BCh w obronie ludności Zamojszczyzny od lat upamiętniane są m.in. poprzez organizacje uroczystości patriotycznych,  utworzenie Celi AK na Zamojskiej Rotundzie, konkursów historycznych dla młodzieży, wydawanie publikacji historycznych i produkcje filmów dokumentalnych, w tym „Wszystko dla Polski Powstanie Zamojskie 1942-1944”. Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł S. Zawiślak, mówiąc o wieloletniej współpracy z RZAWP, podkreślił że w sposób wspaniały Zespół przedstawia artystyczną wizję patriotyczną i że kolejny występ zaplanowany jest na 11 grudnia podczas regionalnych obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego w Zamościu. Poinformował zebranych, że ŚZŻAK O/Z podjął działania na rzecz organizacji ogólnopolskiej uroczystości upamiętniającej powyższą rocznicę w Warszawie. Jednocześnie ww. zwrócił się do młodzieży, przywołując Powstanie Zamojskie jako uniwersalny przykład, największego patriotyzmu, oddania, poświecenia i walki w obronie Ojczyzny, o którym należy pamiętać. Zachęcał też do zapoznania się z działalnością stowarzyszeń zajmujących się promowaniem polskiej historii, w tym  zaprosił do odwiedzenia strony i fanpage’a ŚZŻAK Okręg Zamość. Prezes Związku wyraził zadowolenie z faktu, że poprzez to wydarzenie artystyczne z licznym udziałem publiczności, zwłaszcza młodzieży upamiętniona zostanie ważna rocznica. Na zakończenie życząc wspaniałych wrażeń artystycznych, podziękował za obecność wszystkim zaproszonym gościom a szczególnie licznie przybyłej na koncert młodzieży.

Nagranie z przemówieniami: https://www.youtube.com/watch?v=3AxprRRhdag&t=532s

Koncert główny poprzedził występ Darii Podpory, uczennicy ZSBiO w Biłgoraju, laureatki – zorganizowanego przez współpracujące ze ŚZŻAK O/Z Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna – Festiwalu Pieśni Powstania Zamojskiego. Ideą Festiwalu było upamiętnienie w formie artystycznej 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego. Uczestniczący w nim soliści i zespoły wykonywały m.in. teksty pieśni partyzanckich przygotowanych i  śpiewanych przez żołnierzy AK podczas Powstania Zamojskiego. Występ zdolnej, młodej artystki został nagrodzony przez widownię gorącymi oklaskami.

Wydarzenie było również okazją do uhonorowania osób zasłużonych dla krzewienia postaw patriotycznych oraz etosu Armii Krajowej. Wśród wyróżnionych, zatwierdzoną przez Kancelarię śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Odznaką Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, znaleźli się:  Joanna Kurzyp, Dominik Róg, ks. Roman Sawic. Medalem „Pro Patria”, złożonym na wniosek Zarządu ŚZZAK O/Z, został uhonorowany członek ŚZŻAK Koła Rejonowego w Biłgoraju Jan Perkowski. Odznaczenia ww. wręczył poseł S. Zawiślak.

Następnie swój kunszt i maestrię zaprezentowali Artyści Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. RZAWP jest największą instytucją artystyczną w Wojsku Polskim, realizującą szeroki wachlarz zadań artystycznych mających na celu kształtowanie postaw patriotycznych, edukacyjnych i wychowawczych. Swoją działalnością Zespół od ponad kilkudziesięciu lat ukazuje bogactwo polskiej kultury i historię narodu polskiego. Pełne rozmachu widowiska, wzbogacone polskimi tańcami narodowymi i ludowymi, historycznymi kostiumami i rekwizytami  przepełnione są patriotyzmem.

W repertuarze koncertu znalazły się m.in. pieśni wojskowe i patriotyczne, znane wszystkim szlagiery, a także pieśni współczesne. Polskie tańce narodowe perfekcyjnie wykonał balet, urzekając nie tylko techniką wykonania, ale także pięknymi strojami. Koncert Zespołu był ważnym i wyjątkowym widowiskiem, które zachwyciło najbardziej wymagających odbiorców zarówno tych starszych, jak i młodszych. Usłyszeliśmy wiele znanych i lubianych pieśni w profesjonalnym wykonaniu.

W koncercie obok zaproszonych przedstawicieli lokalnych władz, Kościoła, organizacji pozarządowych uczestniczyła liczna młodzież, blisko 600 uczniów z biłgorajskich szkół średnich oraz goszczący w ZSBiO w Biłgoraju na wymianie uczniowskiej w ramach programu Erasmus nauczyciele i uczniowie z trzech krajów europejskich: Rumunii, Hiszpanii oraz ze Słowacji.

Program, skierowany zwłaszcza do młodzieży oraz nauczycieli historii, przybyłych w charakterze opiekunów delegacji ze szkół z powiatu biłgorajskiego, był wyjątkową lekcją historii z wykorzystaniem muzyki, śpiewu i tańca. Występ RZAWP dostarczył publiczności niezapomnianych wrażeń estetycznych i muzycznych. Liczna publiczność zgromadzona w hali ZSBiO doceniła oklaskami wykonywane utwory, po zakończeniu koncertu słuchacze, wdzięczni za niezwykłe widowisko, pożegnali wspaniałych Artystów dodatkowymi brawami i owacjami na stojąco. 

W ramach promocji działalności ŚZŻAK O/Z wszystkim uczestnikom wydarzenia rozdawane były foldery o Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego AK w Bondyrzu oraz wykonane w ramach realizowanego przez Związek projektu pn. „Silni historią – wzmocnieni na przyszłość” dofinansowanego ze środków otrzymanych z NIW-CRSO z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, odznaki 9 Pułku Piechoty AK Ziemi Zamojskiej.

Dziękujemy Artystom Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego za wyjątkowy koncert i wyrażamy wdzięczność za przyjęcie po raz kolejny naszego zaproszenie.

Podziękowania kierujemy także do współorganizatorów, w  tym Starosty Biłgorajskiego oraz Dyrekcji Zespołu Szkół za okazane wsparcie i zaangażowanie w realizację wydarzenia.

Szczególnie dziękujemy młodzieży za przyjęcie zaproszenia do udziału w koncercie i zapraszamy do udziału w kolejnych, naszych projektach.

https://lublin.tvp.pl/63728920/4-pazdziernika-2022-g-2130 od 10:51 min.

https://bilgoraj.com.pl/pl/14_kultura-i-rozrywka/31090_niezwykly-koncert-w-hali-budowlanki-foto-video.html

https://bilgoraj.com.pl/pl/15_fotorelacje/94_kultura-i-rozrywka/8569_koncert-rzawp-w-bilgoraju—2022.html

https://bilgorajska.pl/aktualnosc,27594,0,0,0,Koncert-Reprezentacyjnego-Zespolu-Artystycznego-Wojska-Polskiego.html

https://www.zsbio.lbl.pl/aktualnosci/wydarzenia/rok-szkolny-20222023/103,koncert-reprezentacyjnego-zespolu-artystycznego-wojska-polskiego