Uroczystości religijno-patriotyczne „Dumni z historii” – 80. rocznica powstania kompanii Narol. – 24 września 2022 r., Narol

2022-09-28

Uroczystościom towarzyszyła wystawa historyczna pt.,,Wojskowa Służba Kobiet ZWZ-AK na terenie działania kompanii Narol”.

W dniu 24 września br. na Rynku w Narolu odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne pt. „Dumni z historii. 80. rocznica powstania kompanii Narol”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach, współorganizatorem było Miasto i Gmina Narol, a także Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ŚZŻAK Okręg Podkarpacki, Koło Lubaczów, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu, Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Narolu, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, Gminny Ośrodek Kultury w Narolu. Patronat Honorowy nad uroczystością objęli: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Uroczystość rozpoczęła się od Polowej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny na rynku koncelebrowaną przez ks. prałata ppłk Andrzeja Puzona kapelana 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczy im. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala, ks. dziekana Dekanatu Narol Juliana Leńczuka i proboszcza parafii Narol Józefa Bednarza. Następnie miała miejsce część oficjalna z ceremoniałem wojskowym z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu oraz Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa.

W trakcie uroczystości został wręczony, przyznany na wniosek Prezesa Zarządu ŚZŻAK O/Z Posła Sławomira Zawiślaka, nadany przez Ministra Obrony Narodowej, awans pośmiertny na wyższy stopień wojskowy dla Karola Kosteckiego ps. „Kostek” jako zasłużonego w walce o wolność Ojczyzny. Awansu dokonali: Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zamościu ppłk Stanisław Styczyński, Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP Pani Anna Schmidt, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Poseł na Sejm RP Pan Sławomir Zawiślak. W imieniu rodziny mjr Kazimierza Kosteckiego ps. ,,Kostek” awans odebrała Pani Aleksandra Hadaś z Wrocławia.

Ważną częścią obchodów było wręczenie odznaczeń. Decyzją Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, na podstawie uchwały nr 58 z dnia 12.07.2022 r., Odznakę Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość przyznano: Barbarze Sitarz, Piotrowi Szopie, Marianowi Świętojańskiemu, Grzegorzowi Dominikowi, Krystianowi Mazurkiewiczowi. Odznaczenia wręczył Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Poseł na Sejm RP Pan Sławomir Zawiślak oraz Magdalena Szczepańska -Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość.

Okolicznościowe przemówienie wygłosili wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP Pani Anna Schmidt, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Poseł na Sejm RP Pan Sławomir Zawiślak, Dyrektor IPN O/Rzeszów Pan dr Dariusz Iwaneczko, Burmistrz Miasta i Gminy Narol Pan Grzegorz Dominik.

Następnie miało miejsce odsłonięcie muralu i tablicy informacyjnej poświęconej kompanii Narol, którą w całości sfinansował Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Uczestnicy wydarzenia mogli też otrzymać bezpłatne egzemplarze publikacji poświęconej historii powstania kompanii Narol.

Za Apel Pamięci, salwę honorową i odegranie sygnału „Śpij kolego” odpowiedzialny był 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu i Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa historyczna pt. „Wojskowa Służba Kobiet ZWZ-AK na terenie działania kompanii Narol”, gdzie można było otrzymać bezpłatnie foldery wystawowe i zapoznać się z pierwszą i niepowtarzalną tematyczną wystawą poświęconą żołnierzom – sanitariuszkom i łączniczkom z  naszego regionu działającym na terenie Narolszczyzny.

Na zakończenie odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu Zespołu wokalnego „Hubal” z Hrubieszowa.

Podczas wydarzenia swoje stoiska promocyjne wystawili: Centrum Rekrutacji Wojskowej z Jarosławia, 2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala”, Jednostka Strzelecka im. Gen. Bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie, Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 2019 w Tomaszowie Lubelskim.
W uroczystościach udział wzięła także 1. Tomaszowska Drużyna Harcerzy ,,Woda” ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z proporcem swojego przyszłego patrona im. mjr Karola Kazimierza Kosteckiego ps.,,Kostek” z Roztoczańskiego Hufca Harcerzy ,,Żywioł” i harcerze ze Stowarzyszenia Harcerstwa Polskiego ,,Harcerska Brać” na czele z Panią Anną Rojek.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w wydarzeniu.

Zadanie ,,Dumni z historii. 80 rocznica powstania kompanii Narol” dofinansowane zostało przez: Fundację Orlen, Lokalną Grupę Działania ,,Serce Roztocza”, Instytut Pamięci Narodowej Odział w Rzeszowie, Powiat Lubaczowski.

Zadanie wystawa historyczna pt. ,,Wojskowa Służba Kobiet ZWZ-AK na terenie działania kompanii Narol” dofinansowane zostało przez Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych a także przez Fundację Orlen.

Sponsorami wydarzenia byli:  Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej, Instalbud Lubycza Królewska, Mobil Dach D. Kuźniarz, Gospodarstwo rolne Anna i Józef Woch, Gabinet Weterynaryjny Wojciech Pawluk, Witold i Roman Szpindor, P.W. Pol – Marley Z. I I. Polaczek sp. j., A&A Finanse Ubezpieczenia dla każdego, Alicja i Andrzej Leśko.

Informacje i nagrania z wydarzenia można obejrzeć poniżej:

https://lublin.tvp.pl/62954699/80-rocznica-powstania-kompanii-narol?fbclid=IwAR2O_CIamIoOa410Gf_AOrhovVuH0Vyq-I4VAEQX58MStChB9P0VcFEHnuo

https://rzeszow.tvp.pl/62961945/80-rocznica-powstania-kompanii-armii-krajowej-narol

https://elubaczow.com/2022/09/26/tvp-rzeszow-80-rocznica-powstania-kompanii-narol/

https://nowiny24.pl/obchody-z-okazji-80-rocznicy-powstania-kompanii-narol-armii-krajowej-w-narolu-zdjecia/ar/c1-16907439