Upamiętnienie 78. rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału partyzanckiego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa” – 24 lipca 2022 r. Szczebrzeszyn

Dnia 24 lipca br. w Szczebrzeszynie odbyły się obchody upamiętniające 78. rocznicę wkroczenia do miasta oddziału dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”. 

Obok głównego organizatora, organizowanych od 2014 r. uroczystości – ŚZŻAK Okręg Zamość, Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Szczebrzeszynie z Prezesem Panem Andrzejem Skibą –  współorganizatorami tegorocznych obchodów rocznicy wyzwolenia Szczebrzeszyna byli: Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, 2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej, 25. Zamojski Batalion Lekkiej Piechoty, 18. Pułk Przeciwlotniczy w Sitańcu, 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany, Burmistrz Szczebrzeszyna, Stowarzyszenie Patriotyczny Szczebrzeszyn, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „WIR” oraz Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.

Doroczna uroczystość to upamiętnienie rocznicy ważnego dla Szczebrzeszyna wydarzenia z 26 lipca 1944 r., kiedy „Podkowa” na czele swojego oddziału wkroczył do miasta, umieszczając na miejskim ratuszu biało-czerwoną flagę. Wydarzenie to zakończyło okres okupacji niemieckiej w tym rejonie. Jest co roku w efektowny sposób odtwarzane podczas mającej miejsce rekonstrukcji w wykonaniu współpracujących ze Związkiem Grup Rekonstrukcji Historycznej.

Tegoroczne obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, poległych, pomordowanych i żyjących „Podkowiaków” w Kościele parafialnym pw. św. Michała w Szczebrzeszynie, którą sprawowali wikariusz ks. Łukasz Malec i ks. Konrad Zalewski kapelan 25. Zamojskiego Batalionu Lekkiej Piechoty. Oprawę Mszy Św. zapewnili harcerze z 10. DH „Traperski Krąg” z Suśca.

Główne uroczystości z ceremoniałem wojskowym miały miejsce na Rynku Miejskim w Szczebrzeszynie. Tu w imieniu organizatorów gości powitał Krzysztof Dawid Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Zwierzyńcu, także członek Stowarzyszenia Patriotyczny Szczebrzeszyn. Głos zabrali Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak, Burmistrz  Szczebrzeszyna Henryk Matej i Starosta Zamojski Stanisław Grześko. W programie uroczystości znalazły się także apel pamięci, salwa honorowa, oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem „Polski Walczącej” i tablicą upamiętniającą „Podkowę” przez przybyłe delegacje. Po części oficjalnej odbyła się inscenizacja walk o ratusz miejski przygotowana przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej „WIR” z Biłgoraja z zaproszonymi partnerami. O oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Dęta „Echo Kniei”. Obchodom towarzyszył piknik z udziałem współczesnego WP i rekonstruktorów. Drobny poczęstunek dla uczestników zapewnił Burmistrz Szczebrzeszyna, z kolei w namiotach wydawane było bezpłatnie wydawnictwo promujące Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej w Bondyrzu.

Dodatkowym wydarzeniem, które zostało zorganizowane w ramach tegorocznej uroczystości był solowy koncert Norberta „Smoły” Smolińskiego Lidera zespołu Contra Mundum.

Uroczystość organizowana od lat dzięki zaangażowaniu członków ŚZŻAK Okręg Zamość, kierowanego przez Prezesa, a jednocześnie Posła Sławomira Zawiślaka także w tym roku licznie zgromadziła mieszkańców Szczebrzeszyna i zaproszonych gości.

W wydarzeniu obok ww. udział wzięli m.in.: Zastępca Burmistrza Szczebrzeszyna — Zbigniew Paprocha, Sekretarz Miasta i Gminy Szczebrzeszyn — Beata Trochimiuk, Rafał Kowalik Radny Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie, Ala Kołodziejczyk — Członek Zarządu Powiatu Zamojskiego, ppłk Krzysztof Hanek Dowódca 3. Zamojskiego Bataliony Zmechanizowanego, ppłk Dominik Pieprzowski — Dowódca 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu, ppłk Piotr Cichoń — Szef Sztabu Garnizonu Zamość,  przedstawiciel Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu, Komendant Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie — nadkomisarz Stanisław Niemczycki, przedstawiciel Komendanta PSP w Zamościu, Wiceprezes ŚZŻAK O/Z — por. Andrzej Jaroszyński delegacje pocztów sztandarowych, w tym ŚZZAK Okręg Zamość, Koła Rejonowego Stary Zamość i Uchanie, harcerze z 10. drużyny „Traperski Krąg” pod opieką harcm. Anny Rojek (członka Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość), przedstawiciele jednostek OSP ze Szczebrzeszyna i Wielączy (jako służby porządkowe).

W imieniu Zarządu oraz Członków Związku serdecznie dziękujemy licznie przybyłym uczestnikom uroczystości, w szczególności mieszkańcom Szczebrzeszyna i okolic za wykazane po raz kolejny obywatelskie i patriotyczne zaangażowanie na rzecz utrwalania polskiej historii i wspólne uczestnictwo w wydarzeniu.

Dodatkowo składamy serdeczne podziękowania druhom z OSP Szczebrzeszyn i OSP Wielącza za zabezpieczenie uroczystości.

Uroczystość dofinansowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

https://lublin.tvp.pl/61464324/rocznica-wyzwolenia-szczebrzeszyna