Upamiętnienie 77. rocznicy mordu dokonanego przez NKWD i UB w Łabuńkach Pierwszych na por. Edwardzie Lachawcu ps. „Konrad” dowódcy AK, żołnierzach AK i BCh oraz ludności cywilnej

W niedzielę, 24 kwietnia br. delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość wraz z Prezesem posłem Sławomirem Zawiślakiem, Wiceprezesem Marianem Derkaczem oraz pocztami ŚZŻAK Okręg Zamość uczestniczyła w uroczystości patriotyczno–religijnej upamiętniającej 77. rocznicę mordu dokonanego przez NKWD i UB w Łabuńkach Pierwszych na por. Edwardzie Lachawcu ps. „Konrad” dowódcy AK, żołnierzach AK i BCh oraz ludności cywilnej.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w intencji pomordowanych przez Księdza Proboszcza Andrzeja Łuszcza w parafii Matki Bożej Szkaplerznej i Św. Dominika w Łabuniach. Po mszy św. miały miejsce wystąpienia Wójta Gminy Łabunie Mariusza Kukiełki, który przedstawił zgromadzonym rys historyczny dotyczący por. Edwarda Lachawca oraz przebiegu dokonanego przez katów nowej władzy mordu, a także Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość posła Sławomira Zawiślaka odnoszącego się m.in. do etosu Armii Krajowej, bohaterskich czynów żołnierzy AK z terenu gminy Łabunie oraz historycznego znaczenia patriotyzmu dla współczesnych losów Ojczyzny. Prezes podziękował naszym Kolegom, członkom Związku, którzy jako mieszkańcy gminy aktywnie włączyli się w organizację uroczystości.

Po nabożeństwie delegacje udały się na miejscowy cmentarz, gdzie na grobie, w którym spoczywa dowódca AK Edward Lachawiec ps. „Konrad” i jego żołnierze zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów.

Obchody upamiętniające dowódcę AK i jego żołnierzy odbyły się z udziałem przedstawicieli władz samorządowych gminy Łabunie, gminnego pocztu sztandarowego, pocztów ŚZŻAK Okręg Zamość w tym Koła Rejonowego w Łabuniach, Dzieci Zamojszczyzny, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łabunie, oraz przedstawicieli szkół i  mieszkańców gminy.

Uroczystość została zorganizowana przez Światowy Związek Armii Krajowej Okręg Zamość, ŚZŻAK Koło Rejonowe w Łabuniach, Wójta Gminy Łabunie oraz Parafię MB Szkaplerznej i Św. Dominika w Łabuniach.

Cześć i Chwała Bohaterom!

Por. Edward Lachawiec ps. „Konrad” urodził się w 1912 r. w Łabuńkach. Od najmłodszych lat wychowano go w duchu religijnym i patriotycznym. Ukończył szkołę zawodową w Zamościu. W 1933 r. został powołany do odbycia służby wojskowej w Zamościu. Pozostał w wojsku jako żołnierz zawodowy. Poświecił się pracy konspiracyjnej. Jako jeden z pierwszych przystąpił do organizowania czynnego oporu przeciwko okupantowi. Wiosną 1940 r. wraz z Antonim Rychelem ps. „Rymwid” organizował sekcje szturmowe. W 1942 r. dowodził dobrze przeszkolonym i uzbrojonym plutonem, który bezpośrednio podlegał dowódcy Pierwszego Batalionu Janowi Turowskiemu ps. „Norbert”, który wchodził w skład 9. Pułku Legionów Armii Krajowej dowodzonego przez majora Stanisława Prusa ps. „Adam”.  Por. Edward Lachawiec stoczył z okupantem ponad 30 walk. Każda potyczka jego plutonu z Niemcami kończyła się zwycięstwem. Podobnie, jak wielu innych dowódców i żołnierzy AK, był poszukiwany przez NKWD i UB. Musiał się ukrywać. W nocy 18 kwietnia 1945 r. funkcjonariusze NKWD i UB z Zamościa otoczyli i podpalili zabudowania rolników w Łabuńkach, w których przebywał ze swoimi żołnierzami. Wywiązała się nierówna walka, w której zginął „Konrad” oraz jego żołnierze: Henryk Wojniak ps. „Kanciarz”, Mieczysław Niemczuk ps. „Olcha”, Hieronim Karchut ps. „Linia”, Witold Grela ps. „Pomsta” oraz mieszkańcy wsi Łabuńki Józef Bilski, Franciszek Bilski, Czesława Bilska, Matylda Skotarska. Za zasługi bojowe i bohaterstwo został awansowany na stopień porucznika i odznaczony Krzyżem Walecznych.

Niedziela zamojsko-lubaczowska 20/2002
Ks. Czesław Galek

Cały artykuł o por. Edwardzie Lachawcu tutaj: https://www.niedziela.pl/artykul/6367/nd/Polegli-na-polu-chwaly