Udział delegacji ŚZŻAK O/Z w uroczystym ślubowaniu kadetów LOCSM w Zamościu

W dniu 22 kwietnia br. delegacja ŚZŻAK O/Z – wraz z Prezesem Związku posłem S. Zawiślakiem, Wiceprezesem Związku M. Derkaczem i członkami Związku — uczestniczyła w uroczystym ślubowaniu kadetów Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego w Zamościu. Uroczystość odbyła się na placu przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Klubem 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

Wydarzenie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie po uroczystym ślubowaniu kadetów miały miejsce wystąpienia Dyrektor LOCSM Pani Irminy Szady-Czubary oraz przedstawicielki młodzieży. Głos zabrał także Prezes ŚZŻAK O/Z poseł S. Zawiślak, który podkreślając podniosłość uroczystości i jej ważny wymiar, nawiązał także do wieloletniej, dobrej współpracy ze szkołą na rzecz krzewienia wartości patriotycznych i etosu AK. Przypomniał fakt podpisania umowy pomiędzy ŚZŻAK O/Z a szkołą na mocy której Związek przekazał szkole sztandar ufundowany przez żołnierzy AK, przy którym odbywają się tak ważne dla środowiska szkolnego uroczystości jak m.in. ślubowanie pierwszoklasistów (https://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci/7251,zamosc-mundurowka-przyjela-imie-powstania-zamojskiego).

Prezes S. Zawiślak przypomniał także, że szkoła m.in. w wyniku współpracy ze Związkiem, zgodnie z wolą Rady Pedagogicznej, Rodziców i Uczniów szkoły jako pierwsza na Zamojszczyźnie przyjęła imię Powstania Zamojskiego. ŚZŻAK Okręg Zamość od wielu lat poprzez realizację licznych przedsięwzięć i projektów patriotycznych upowszechnia (także na gruncie krajowym i międzynarodowym) wiedzę i utrwala pamięć o zapomnianym Powstaniu Zamojskim. Prezes S. Zawiślak, dziękując za dotychczasową współpracę, zaprosił do wspólnej organizacji wydarzeń, wsparcia działań w celu upamiętnienia tegorocznej, 80. rocznicy Powstania Zamojskiego.

Po wystąpieniach odbyła się defilada uczniów szkoły mundurowej. 

W uroczystości udział wzięli obok ww. wymienionych Dowódca 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, przedstawiciele – 25. Batalionu Lekkiej Piechoty, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Komendanta PSP w Zamościu, Kierownik Klubu 3. ZBZ oraz licznie przybyli rodzice uczniów mundurówki.