Spotkanie w Kuratorium Oświaty w Lublinie – Delegatura w Zamościu w celu przekazania bezpłatnych egzemplarzy najnowszej publikacji historycznej wydanej  przez ŚZŻAK O/Z z przeznaczeniem dla szkolnych bibliotek w regionie

2022-03-01

W poniedziałek 28 lutego br. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Lublinie – Delegatura w Zamościu odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku: Prezesa ŚZŻAK O/Z Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, Wicestarosty Zamojskiego Witolda Maruchy – Sekretarza ŚZŻAK O/Z, członka ŚZŻAK O/Z kpt. Józefa Łaby z Panią Moniką Żur – Dyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty, pracownikami Kuratorium oraz reprezentacją Dyrektorów Szkół Podstawowych działających na terenie Zamojszczyzny. W trakcie spotkania w ramach kontynuacji wieloletniej, owocnej współpracy ŚZŻAK O/Z z Lubelskim Kuratorium Oświaty odbyło się przekazanie najnowszej publikacji, wydanej przez ŚZŻAK O/Z, pt. „AK na Zamojszczyźnie” Jerzego Jóźwiakowskiego. Dwutomowe egzemplarze ww. publikacji w ilości 500 sztuk zostały przekazane przez Związek do bezpłatnego rozdysponowania za pośrednictwem Kuratorium do bibliotek szkolnych w regionie.

Jest to kolejny dar Związku dla placówek szkolnych, który ma przybliżyć młodemu pokoleniu  czasy II wojny światowej a przede wszystkim działalności Armii Krajowej na terenie Zamojszczyzny. W poprzednich latach ŚZŻAK O/Z przekazał szkołom za pośrednictwem Delegatury Kuratorium w Zamościu m.in. wydany jego staraniem komplet dzieł doktora Zygmunta Klukowskiego tj. czterotomowe wydawnictwo „Materiały do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944” pod redakcją dr. Zygmunta Klukowskiego, „Dzienniki 1944-1954”, „Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny” oraz inne ważne pozycje, jak „Łuny nad Huczwą i Bugiem. Walki oddziałów AK i BCh w Obwodzie Hrubieszowskim w latach 1939-1944” autorstwa Wacława Jaroszyńskiego, Bolesława Kłembukowskiego, Eugeniusza Tokarczuka, „Historia OP 9” Jana Turowskiego.

Działalność wydawnicza stanowi ważną część pracy ŚZŻAK O/Z. Działając na rzecz patriotycznego wychowania młodego pokolenia, m.in poprzez wydawnictwa, Związek realizuje ważne zadanie jakim jest upowszechnianie i utrwalanie wiedzy związanej z II wojną światową na terenie Zamojszczyzny oraz upamiętniania losów naszych przodków, biorących udział w tych tragicznych wydarzeniach.

Decyzją władz ŚZŻAK O/Z wszystkie wydane publikacje, podobnie filmy dokumentalne wyprodukowane przez Związek są zawsze bezpłatnie przekazywane m.in. do bibliotek szkolnych, bibliotek publicznych oraz innych placówek, także ogólnopolskich instytucji promujących historię Polski oraz regionalnym pasjonatom historii. Powyższe materiały w wersji elektronicznej ŚZŻAK O/Z udostępnia również do pobrania na swojej stronie internetowej, w zakładkach: https://akzamosc.pl/nasze-publikacje/ oraz https://akzamosc.pl/filmy/

Armia Krajowa na Zamojszczyźnie – Jerzy Jóźwiakowski, Zamość 2021

TOM I – POBIERZ (.zip)    TOM II – POBIERZ (.zip)

Do wciąż poszerzającej się listy publikacji dołączyła najnowsza dwutomowa pozycja pt. ,,Armia Krajowa na Zamojszczyźnie” autorstwa Jerzego Jóźwiakowskiego — jednego z najmłodszych żołnierzy Armii Krajowej ps. „Ragis”, żołnierza 9. Pułku Piechoty Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej. Kolejna cenna i wartościowa publikacja historyczna, która pozwoli przybliżyć młodym ludziom lokalną historię i jej bohaterów. Wierzymy, że będzie ona służyła edukacji i patriotycznemu wychowaniu współczesnego pokolenia.

Serdecznie dziękujemy Kuratorium Oświaty w Lublinie – Delegatura w Zamościu na czele z Panią Moniką Żur oraz Dyrekcjom wszystkich Szkół – za dotychczasową, owocną współpracę oraz zaangażowanie we wspólną pracę na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży. Liczymy na jej kontynuację w bieżącym, szczególnym roku obchodów 80 rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego!