Upamiętnienie 79. rocznicy Bitwy pod Lasowcami – 4 lutego 2022 r. Lasowce, gm. Krasnobród

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość już od ponad 30 lat organizuje wraz z zaproszonymi partnerami uroczystości upamiętniające bitwę pod Lasowcami. Tegoroczne obchody 79. rocznicy, tej ważnej bitwy Powstania Zamojskiego z przeważającymi siłami okupanta niemieckiego ŚZŻAK O/Z zorganizował we współpracy z 3. Zamojskim Batalionem Zmechanizowanym oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Partnerem obchodów była Fundacja PKO Banku Polskiego.

Uroczystości odbyły się tradycyjnie przy pomniku poległych mieszkańców i żołnierzy AK w miejscowości Lasowce.  W miejscu, gdzie 4 lutego 1943 r. żołnierze oddziału Armii Krajowej pod dowództwem porucznika Piotra Złomańca ps. „Podlaski” stoczyli bitwę z niemieckimi oddziałami. Była to jedna z krwawszych potyczek Powstania Zamojskiego. Wspólnymi siłami partyzanci i mieszkańcy bronili Zamojszczyzny przed niemieckim terrorem i akcją wysiedleńczą. W wyniku starcia zginęło 33 partyzantów oraz 8 mieszkańców wsi Lasowce.

Uroczystości rozpoczęły się od powitania zebranych gości przez Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka. Następnie Wiceprezes Związku por. Andrzej Jaroszyński wygłosił rys historyczny wydarzeń związanych z walką naszych przodków o wolność Ojczyzny, w obronie polskiej ludności Zamojszczyzny, ludobójczo wysiedlanej przez okupanta niemieckiego. Po okolicznościowym wystąpieniu odprawiona została polowa msza św. pod przewodnictwem Księdza Artura Sokoła – Proboszcza Parafii pw. Świętej  Bożej Opatrzności w Bondyrzu.  Oprawę artystyczną uroczystości zapewniła młodzież –  harcerze z 10. Drużyny Harcerskiej “Traperski Krąg” z Suśca. Ceremoniał wojskowy przeprowadzili oficerowie i żołnierze 3. Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu wraz z kompanią honorową tej jednostki WP. Obchody zakończyły się złożeniem pod pomnikiem wieńców i kwiatów.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Grzegorz Cymiński — przedstawiciel senatora Jerzego Chróścikowskiego, przedstawiciele władz samorządowych Miasta i Gminy Krasnobród — Janusz Oś — Zastępca Burmistrza oraz Kazimierz  Gęśla — Sekretarz, Janusz Brzozowski — członek Zarządu Powiatu Zamojskiego oraz Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, Radosław Maksymowicz — Zastępca Dyrektora KRUS Zamość, radni Powiatu Zamojskiego: Jerzy Marucha, Jarosław Śliwiński, radni gmin: Krasnobród, Adamów, Zwierzyniec, Marek Frańczak — działacz społeczny, syn Józefa Frańczaka ps. Laluś — ostatniego Żołnierza Niezłomnego Rzeczypospolitej, ppłk Dominik Pieprzowski — Dowódca 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu, por. Szymon Głazowski — reprezentujący współorganizatora uroczystości Dowódcę 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, mjr Wiesław Ciesielczyk – rep. Dowódcę 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, mjr Konrad Stąsiek – rep. Komendanta 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, mjr Stanisław Styczyński — rep. Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu, mjr Paweł Musiał – rep. Dowódcę 18. Pułku Przeciwlotniczego w Sitańcu, mł. bryg. mgr inż. Piotr Gronowicz — Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, mjr Piotr Rypina — przedstawiciel Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu, Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Andrzej Wojtyło wraz z delegacją pracowników, Harcmistrz ZHP Tomaszów Lubelski Anna Rojek, Jerzy Bąk — Zastępca Nadleśniczego wraz z delegacją Nadleśnictwa Zwierzyniec, Prezesi Kół Rejonowych ŚZŻAK O/Z wraz z pocztami sztandarowymi, członkowie Związku, mieszkańcy Lasowiec oraz regionu.

Serdecznie dziękujemy za udział w uroczystości, obecność w tym ważnym miejscu, przy pomniku pamięci  hołdu i chwały  Bohaterów Zamojszczyzny.

Cześć i Chwała Bohaterom!