Zadanie publiczne pn. „Poprawa bezpieczeństwa zbiorów Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa ps. Adama w Bondyrzu” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

2021-12-27