Kolejny projekt wydawniczy ŚZŻAK Okręg Zamość – dwutomowa monografia pt. „Armia Krajowa na Zamojszczyźnie” Jerzego Jóźwiakowskiego

Uprzejmie informujemy, że dzięki staraniom Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość została wydana   kolejna cenna i wartościowa publikacja historyczna. W wyniku podjętego wysiłku wydawniczego i finansowego została wydrukowana dwutomowa pozycja pt. ,,Armia Krajowa na Zamojszczyźnie” autorstwa Jerzego Jóźwiakowskiego — jednego z najmłodszych żołnierzy Armii Krajowej ps. „Ragis”, żołnierza 9. Pułku Piechoty Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej. Książka stanowić będzie III wydanie pozycji, pierwsze (2001 r.) oraz drugie (2007 r.) ukazały się staraniem wydawnictwa Norbertinum (Lublin).

Publikacja została dofinansowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundacje PGE, Polską Spółkę Gazownictwa, Fundacje PKO Banku Polskiego, Totalizator Sportowy Sp. z o. – Partner publikacji, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, Powiat Zamojski, Powiat Hrubieszowski,  Miasto i Gminę Szczebrzeszyn,  Gminę Turobin.

Zarząd ŚZŻAK Okręg Zamość serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom, darczyńcom bez których wsparcia finansowego nie udałoby się wydać tej publikacji.

Szczególne podziękowania władze Związku składają córkom Autora, Paniom: Renacie Klebaniuk, Annie Rekiel i Małgorzacie Okoniewskiej, Jego Rodzinie za wyrażenie zgody na wznowienie wydania tej ważnej dla historii Polski i Zamojszczyzny publikacji.

Obszerna monografia wydana w formacie B5 zawiera ponad 1000 stron. Znajdują się w  niej liczne fotografie, indeksy osób, mapy, wykazy personalne jednostek bojowych. Zawarte są w niej liczne wspomnienia uczestników walk, historia budowy organizacji Armii Krajowej, w rozbiciu na lata i obwody-powiaty Zamojszczyzny, ich składy osobowe oraz kalendarium walk, m.in. opis akcji „Burza”, bitwy pod Osuchami.

Powyższa pozycja dołączy do poszerzającej się wciąż listy wydanych przez Związek publikacji dostępnych w wersji elektronicznej na stronie Związku w zakładce: https://akzamosc.pl/nasze-publikacje).

Informujemy, że decyzją władz Związku publikacja podobnie jak inne, wcześniej wydane przez Związek pozycje, zostanie bezpłatnie rozdystrybuowana m.in. przy współpracy z Delegaturą Kuratorium Oświaty w Zamościu do szkół z regionu oraz do bibliotek publicznych i innych placówek, także tych ogólnopolskich instytucji promujących najnowszą historię Polski. Do wyczerpania nakładu także zostanie przekazana chętnym osobom po uprzednim zgłoszeniu chęci jej otrzymania drogą mailową na adres ŚZŻAK: akzam@tlen.pl lub telefonicznie: Sekretariat ŚZŻAK O/Z (84) 677 65 56 (9:00-13.00 ) lub 507 159 010 (Biuro Poselskie Posła Sławomira Zawiślaka jednocześnie Prezesa Światowego  Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość).

Publikacja współfinansowana ze środków otrzymanych od Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Publikacja wydana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość przy wsparciu finansowym:

 

powiat zamojski logo.
Powiat Hrubieszowski
Miasto i Gmina Szczebrzeszyn
Gmina Turobin

Partner publikacji:

lotto logo

https://lublin.tvp.pl/56896555/inwestycje-i-publikacje