Zaproszenie na kolejne wykłady otwarte ks. Jerzego Króla, dr. Jacka Feduszka i dr. Łukasza Kota w ramach projektu pn. „Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu. Wartości ponadczasowe – cykl wykładów prezentujących dorobek polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej”, 12-13 listopada 2021, Bondyrz i Zamość

Serdecznie zapraszamy. Szczegóły na plakatach.