Lekcja online dla szkół z powiatu hrubieszowskiego w ramach projektu pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu”, współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej – 12 października 2021r., Hrubieszów

2021-10-21

We wtorek, 12 października br. w Hrubieszowskim Domu Kultury w ramach realizowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość projektu pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu”, współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej odbyła się lekcja historii online dla uczniów szkół podstawowych (z klas 7-8) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu hrubieszowskiego.

W lekcji historii uczestniczyli, obecni na sali HDK zaproszeni przedstawiciele szkół, nauczyciele historii i uczniowie z 16 placówek podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu hrubieszowskiego. Lekcja historii była także transmitowana na żywo na Facebookowym profilu ŚZŻAK Okręg Zamość.  

Prowadząca spotkanie Wizytator Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie Pani Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk, w imieniu organizatora wydarzenia tj. ŚZŻAK Okręg Zamość oraz partnerów: Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna powitała i podziękowała za obecność przedstawicielom szkół. Pani Wizytator opowiedziała o głównych celach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a także przypomniała, że dzięki transmisji na żywo szkoły biorące udział w projekcie mogą zdalnie uczestniczyć w spotkaniu. Następnie, prowadząca zaprosiła na emisję filmu „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej”, po której zaplanowana została  debata/dyskusja z udziałem ekspertów, w roli których wystąpili: Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Wiceprezes ŚZŻAK O/Z, jednocześnie Prezes ŚZŻAK O/Z Koła Rejonowego w Uchaniach – por. Andrzej Jaroszyński oraz nauczyciel/konsultant Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu – Pan Bogdan Leszczuk.

Po emisji filmu ww. eksperci odnieśli się do zaprezentowanego filmu i swojej działalności edukacyjnej, historycznej. Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak na wstępie podziękował obecnym przedstawicielom szkół za chęć udziału w inicjatywie, a partnerom za dobrą współpracę. Następnie, nawiązując do zaprezentowanego filmu podkreślił, że ma on charakter edukacyjny i poświęcony jest funkcjonowaniu II konspiracji na Zamojszczyźnie. Dokument powstał dzięki pozyskanym przez Związek funduszom, we współpracy z Telewizją Polską S.A. Oddział w Lublinie, a jego reżyserami są Magdalena i Rafał Kołodziejczykowie. Prezes ŚZŻAK O/Z przypomniał ubiegłoroczną edycję projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, w której udział wzięło 1200 uczniów i opiekunów. Prezes odniósł się także m.in. do społecznej pracy członków Związku, wspomniał o wydawanych przez ŚZŻAK Okręg Zamość książkach historycznych, m.in. wznowionej przez Związek na prośbę mieszkańców powiatu hrubieszowskiego publikacji pt. „Łuny nad Huczwą i Bugiem. Walki oddziałów AK i BCh w Obwodzie Hrubieszowskim w latach 1939-1944”, w tym o najnowszym planie wydawniczym, którym jest dwutomowe dzieło pt. „Armia Krajowa na Zamojszczyźnie” autorstwa Jerzego Jóźwiakowskiego. Wydawnictwa ŚZŻAK O/Z są bezpłatnie przekazywane do bibliotek szkolnych w regionie za pośrednictwem Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty, podobnie jak nagrane przez Związek filmy dokumentalne. Wszystkie ww. efekty społecznej pracy członków Związku udostępnione są ponadto do pobrania, wykorzystania  na stronie internetowej Związku: www.akzamosc.pl.

Ww. przypomniał ważne działania ŚZŻAK O/Z w kierunku obrony prawdy historycznej i godności żołnierzy AK, naszych przodków, podając jako przykład m.in. skuteczną obronę, na drodze sądowej w 2013 r., pamięci o partyzantach działających na terenie ziemi hrubieszowskiej oraz mieszkańcach Uchań oskarżonych przez wydawcę książki „Śladami Żydów Polskich. Lubelszczyzna” o rzekome wymordowanie 80 Żydów. Więcej tutaj: https://akzamosc.pl/2018/02/04/skuteczna-obrona-dobrego-imienia-narodu-polskiego-prawdy-historycznej-wspomnienie-sporu-2013-r/.

Poprzez realizację patriotycznych projektów Związek przeciwstawia się także fałszowaniu historii o relacjach polsko-ukraińskich w czasie II wojny światowej. W 2017 r. ŚZŻAK O/Z we współpracy z partnerami społecznymi, zorganizował w sali Hrubieszowskiego Domu Kultury konferencję prasową w sprawie protestu przeciwko poniżaniu i bezczeszczeniu pamięci żołnierzy AK i BCh, podczas której dla kilkuset widzów został bezpłatnie wyświetlony film pt. „Sahryń pamięć zapisana w kamieniu”, ukazujący kontekst historyczny akcji oddziałów AK obwodu Hrubieszów i Tomaszów Lubelski oraz BCh Stanisława Basaja ps. „Ryś ” m.in. na bastion nacjonalistów ukraińskich we wsi Sahryń. W 2018 r. członkowie Związku pisemnie oraz poprzez udział w samorządowej debacie sprzeciwili się podniesionej, zewnętrznej próbie zdyskredytowania pamięci o bohaterach walk z UPA – Zenonie Jachymku ps. „Wiktor” oraz Stanisławie Basaju ps. „Ryś”. Wyrazili wówczas swój stanowczy protest wobec wniosku o zmianę nazw ulic honorujących ww. żołnierzy – Zenona Jachymka w Tomaszowie Lubelskim oraz Stanisława Basaja w Hrubieszowie. Ww. podkreślił, że spotkanie w Hrubieszowskim Domu Kultury jest szczególne ze względu na wielki wysiłek działalności oddziałów AK i innych formacji niepodległościowych na ziemi hrubieszowskiej i podjęty wysiłek zbrojny  bohaterów, naszych przodków. Prezes ŚZŻAK O/Z na zakończenie swojej wypowiedzi podziękował jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia i zachęcał do podjęcia współpracy. Następnie głos zabrał współpracujący przy tegorocznym projekcie nauczyciel z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu – Pan Bogdan Leszczuk, podkreślając, że Hrubieszów jest miejscem jego urodzenia oraz zamieszkania. W swojej wypowiedzi przywołał kilka wydarzeń, które rozgrywały się na tych terenach z udziałem lokalnych bohaterów, żołnierzy oddziałów AK. Ww. podziękował Prezesowi ŚZŻAK O/Z Posłowi S. Zawiślakowi za pomysł i zainicjowanie tak wartościowego, edukacyjnego projektu, który pozwala uczestniczyć młodym osobom w żywych lekcjach patriotyzmu. W merytorycznym wykładzie rozwinął także wybrane tematy dotyczące historii II wojny światowej dotyczącej ziemi hrubieszowskiej. Ostatni z ekspertów Wiceprezes ŚZŻAK O/Z, jednocześnie Prezes ŚZŻAK O/Z Koła Rejonowego w Uchaniach – por. Andrzej Jaroszyński opowiedział m.in. o swoich rodzinnych tradycjach patriotycznych. Jego wujem był Józef Śmiech ps. „Ciąg” – oficer i dowódca PPP AK, a w Jego domu rodzinnym odbywały się spotkania z udziałem ważnych dowódców. Porucznik A. Jaroszyński podziękował młodemu pokoleniu za piękne postawy i współpracę ze ŚZŻAK O/Z, jednocześnie zwrócił się z przesłaniem, aby pamięć o naszych lokalnych bohaterach, żołnierzach AK, Żołnierzach Niezłomnych, którzy walczyli i oddawali życie za wolną Ojczyznę była zawsze żywa.

Po wystąpieniach tradycyjnie odbyła się dyskusja, nawiązująca do zadanych przez uczestników pytań.

Na zakończenie spotkania w ramach projektu „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu” Pani Wizytator, w imieniu organizatorów, jeszcze raz podziękowała za przyjęcie zaproszenia do udziału w wydarzeniu. Jednocześnie poinformowała o ostatniej podsumowującej projekt powiatowej lekcji online, która odbędzie się 25 października br. w Zamościu.

Na pamiątkę wydarzenia obecni na  spotkaniu nauczyciele/opiekunowie otrzymali bezpłatne egzemplarze, wydanej przez ŚZŻAK O/ książki pt. „Łuny nad Huczwą i Bugiem. Walki oddziałów AK i BCh w Obwodzie Hrubieszowskim w latach 1939-1944”. Książka po raz pierwszy ukazała się w 1992 roku jako wydawnictwo ŚZŻAK O/Z  przygotowane przez jego członków i sympatyków. Poświęcona jest między innymi  martyrologii polskiej ludności cywilnej i bohaterstwu żołnierzy oddziałów zbrojnych Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w Obwodzie Hrubieszowskim w walce z okupantem niemieckim i Ukraińską Powstańczą Armią. Ww. nauczycielom i uczniom zostały wręczone egzemplarze folderu promującego działalność Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu oraz publikacji Bartłomieja Szyprowskiego pt. „II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej 1948-1950”.

Realizowany przez ŚZŻAK Okręg Zamość, współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej projekt wsparli współorganizatorzy: Zamojska Delegatura Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Serdecznie dziękujemy!