Uroczyste podsumowanie konkursu pn. „Kardynał Stefan Wyszyński i jego nauka w oczach dzieci i młodzieży” – 27 września 2021 r. Zamość

W dniu 27 września 2021 r. (poniedziałek) w Delegaturze LUW w Zamościu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu historycznego pn. „Kardynał Stefan Wyszyński i jego nauka w oczach dzieci i młodzieży”.

Konkurs został zrealizowany w ramach zadania publicznego pn. „Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu. Wartości ponadczasowe – cykl wykładów prezentujących dorobek polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej”, dofinansowanego ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – Edycja 2021 WOLNOŚĆ PO POLSKU – Priorytet I.

Patronat Honorowy nad konkursem objął Jego Ekscelencja Ks. bp dr Marian Rojek Ordynariusz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych klas 5-8 i ponadpodstawowych z terenu czterech powiatów Zamojszczyzny (powiat zamojski, powiat hrubieszowski, powiat biłgorajski, powiat tomaszowski) oraz Miasta Zamość.

Celem konkursu było zainteresowanie młodego pokolenia Polaków osobą Prymasa Polski, Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Patrona Roku 2021.

Do konkursu przystąpiło 14 szkół z terenu działalności ŚZŻAK Okręg Zamość, w tym 10 szkół podstawowych i 4 ponadpodstawowych, łącznie 39 uczestników.

W dniu 20.09.2021 roku w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu zebrała się komisja w składzie:

Przewodniczący komisji:

Bogdan Leszczuk – nauczyciel/konsultant z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu

Członkowie:

Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk – wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu

Agnieszka Niańko – nauczyciel WOS, I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Monika Paska – nauczyciel historii, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu

ks. dr Piotr Brodziak – Kuria Diecezjalna Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Członkowie ŚZŻAK Okręg Zamość w osobach:

por. Andrzej Jaroszyński – Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość, Prezes Koła Rejonowego w Uchaniach

Jerzy Blicharz – ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe Biłgoraj

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych prac, komisja konkursowa przyznała nagrody następującym uczniom:

W kategorii klas 5 – 8 szkół podstawowych przyznano:

w kategorii plastycznej:

I miejsce – Bartłomiej Zięzio uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim

Wyróżnienie – Michał Bartmański uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim

w kategorii wiersz:

I miejsce – Krystian Greszta uczeń Szkoły Podstawowej w Lipsku

Wyróżnienia – Barbara Dworzycka uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Karol Budzyński uczeń Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu

w kategorii praca literacka:

I miejsce – Natalia Rębacz uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

II miejsce – Sandra Caryk uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu

Wyróżnienie – Szymon Łagowski uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim

Podziękowania za udział: Miłosz Łapa (Szkoła Podstawowa w Lipsku), Bartosz Łyś (Szkoła Podstawowa w Lipsku), Dawid Niemczuk (Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu), Zuzanna Jarecka (Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu), Anita Sykała (Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu), Dawid Czop (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim), Kaja Steczkiewicz (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim), Krystian Tabaka (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim), Jakub Kurzępa (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim), Laura Krasny (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim), Mateusz Woś (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim), Amelia Mosór (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim), Dawid Krzymowski (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim), Jagoda Darłowska (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim), Oliwia Bejda (Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Okszowie), Amelia Siemionko (Szkoła Podstawowa w Pasiekach), Hubert Gąsak (Szkoła Podstawowa w Pasiekach), Wiktoria Wlizło (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie), Nikola Kusy (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łabuniach), Natalia Pogudz (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Suścu).

W kategorii szkół ponadpodstawowych przyznano:

I miejsce – Nina Baran uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju

II miejsce – Katarzyna Gozdek uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

Wyróżnienie: Maciej Bukarewicz (Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju), Oliwia Adamczuk (Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu), Kornelia Sienicka (Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie), Magdalena Ciosmak (Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju).

Podziękowania za udział: Oliwia Kotuła (Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju), Łucja Goławska (Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju), Kinga Jaskowska (Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju), Natalia Rogala  (Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju), Kornelia Kruk (Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju).

Nauczyciele – Opiekunowie uczestników konkursu:

Siostra Norberta Jamróż – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

Pani Monika Ścibak – Szkoła Podstawowa w Lipsku

Pani Anna Rojek – Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Publicznych w Suścu

Pani Maria Dworzycka – Szkoła Podstawowa nr 3 im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

Pani Iwona Gałecka  – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu

Pani Agata Samek – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim

Pani Anna Wolczyk – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim

Pani Dorota Puźniak – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim

Pani Maria Dźaman – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okszowie

Pani Elżbieta Korga – Szkoła Podstawowa w Pasiekach

Pani Bożena Korkosz – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie

Pani Celina Zwolak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łabuniach

Pani Beata Grela – Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

Pani Elżbieta Jezierska – Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie

Pani Anna DanilczukZespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

Pani Teresa Czaporowska  – Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju

Dyrektorzy szkół:

Pani Monika Gajak – Szkoła Podstawowa w Lipsku

Pan Piotr Szumilak – Szkoła Podstawowa nr 3 im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

Pan Marian Kurzyna – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

Pani Renata Śrutwa-Gajak – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim

Pani Krystyna Zera – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okszowie

Pani Ewa Probola – Szkoła Podstawowa w Pasiekach

Pani Agata Jonasz – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie

Pani Elzbieta Bodys – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łabuniach

Pan Janusz Kiecana – Zespół Szkół w Suścu

Pan Leszek Bober – I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

Pan Dariusz Szadowski – Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie

Pani Elżbieta Widyma – Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

Pani Jolanta Rycyk – Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju

Członkowie komisji konkursowej:

Pan Bogdan Leszczuk – przewodniczący komisji konkursowej

Pani Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk

Pani Agnieszka Niańko

Pani Monika Paska

ks. dr Piotr Brodziak

Pan por. Andrzej Jaroszyński

Pan Jerzy Blicharz

W uroczystym rozstrzygnięciu konkursu tj. ogłoszeniu jego wyników i wręczeniu nagród oraz dyplomów  wszystkim uczestnikom wzięli udział członkowie Prezydium Zarządu ŚZŻAK O/Z, członkowie komisji konkursowej, dyrektorzy i nauczyciele/opiekunowie oraz uczniowie.

Po odczytaniu protokołu z rozstrzygnięcia konkursu przez Przewodniczącego komisji konkursowej – Bogdana Leszczuka  odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Laureatom i wszystkim wyróżnionym uczestnikom nagrody rzeczowe, przekazali wspólnie przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu – Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk, Przewodniczący komisji konkursowej – Bogdan Leszczuk,  Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak, Wiceprezes ŚZŻAK O/Z por. Andrzej Jaroszyński oraz członkowie Związku.

Uczestnicy konkursu, którzy nie znaleźli się w gronie laureatów, otrzymali drobne upominki za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie pracy. Ponadto, wszystkim uczniom i ich opiekunom, dyrekcjom szkół i członkom komisji konkursowej wręczono okolicznościowe dyplomy.

Organizatorzy podziękowali także Dyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie – Monice Żur za pomoc w organizacji konkursu. Nauczyciele/opiekunowie uczestników konkursu oraz członkowie komisji konkursowej w ramach podziękowania otrzymali egzemplarz publikacji pt. „Łuny nad Huczwą i Bugiem. Walki oddziałów AK i BCh w Obwodzie Hrubieszowskim w latach 1939-1944” natomiast dyrektorzy pt. „Dzienniki 1944-1954” autorstwa dr. Zygmunta Klukowskiego, oba wydawnictwa zostały wydane staraniem ŚZŻAK Okręg Zamość.

Na zakończenie Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość S. Zawiślak podziękował wszystkim gościom – uczestnikom podsumowania, także mediom za przekazywanie opinii publicznej informacji o naszym konkursie historycznym oraz innych inicjatywach i działaniach podejmowanych przez ŚZŻAK O/Zamość, zapraszając do udziału w przyszłych zmaganiach konkursowych oraz kolejnych projektach patriotycznych.

Serdecznie dziękujemy młodzieży oraz nauczycielom za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie prac konkursowych.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Zapraszamy do udziału w kolejnych naszych inicjatywach!