Nowy projekt filmowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg – film promujący działalność Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu

Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, jego Prezesa – Posła Sławomira Zawiślaka powstała kolejna produkcja filmowa, tym razem poświęcona historii działalności będącego własnością Związku – Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu.

Produkcja filmu dokumentalnego pod tytułem „Muzeum Historyczne w Bondyrzu” została dofinansowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Powstał on we współpracy z reżyserami Magdaleną i Rafałem Kołodziejczykami, z którymi Związek pracował przy wcześniejszych projektach.

Film promujący Muzeum w Bondyrzu powstał, aby zaprezentować jego potencjał. Prezentuje  historię Muzeum od momentu jego założenia w 1972 roku przez  śp. Jana Sitka, jako miejsca pielęgnującego etos Armii Krajowej, po dzisiejszą  aktywną działalność. Poprzez prezentację idei Muzeum, zgromadzonych w nim cennych zbiorów, przedstawienie oferty wychowawczo-dydaktycznej skierowanej m.in. do młodzieży szkolnej ma on na celu popularyzację i upowszechnianie wiedzy o działalności Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej i okresie powojennym na terenie Zamojszczyzny.

W filmie występują członkowie ŚZŻAK Okręg Zamość, którzy podkreślają wielki wkład twórcy Muzeum śp. Jana Sitka oraz kilkudziesięcioletniej działalności tej instytucji dla pielęgnowania pamięci o naszej lokalnej historii i jej bohaterach. Po wypowiedziach poświęconych początkom działalności i prezentacji sylwetki założyciela Muzeum został przestawiony kolejny istotny rozdział w działalności tej placówki. W roku 1990 Jan Sitek postanowił przekazać Muzeum na własność ŚZŻAK Okręg Zamość. Od tego czasu wszelkie obowiązki i koszty utrzymania oraz bezpłatnego udostępniania jego zbiorów zwiedzającym ponosi tylko Związek. Staraniem Prezydium Zarządu Muzeum przeszło gruntowny remont i zostało rozbudowane o dodatkowy piętrowy budynek. Zmodernizowano i rozszerzono także stałą ekspozycję pn. „Niezłomni Zamojszczyzny – walka zbrojna o niepodległość w latach 1939-1953”. W nowym budynku Muzeum została przygotowana i wyeksponowana wystawa ze zbiorami geologiczno-archeologiczno-paleontologicznymi pn. „Skarby Roztocza”. Wystawa obejmuje skamieliny i zabytki archeologiczne zdominowane przez materiały krzemienne i kamienne z bogatej kolekcji, założyciela Muzeum – Jana Sitka, sięgające okresu późnego paleolitu, poprzez mezolit, neolit, epokę brązu, po czasy średniowiecza.

W materiale obok wypowiedzi członków Związku do odwiedzenia Muzeum zachęca Minister Edukacji i Nauki – Przemysław Czarnek, który jednocześnie podkreślił rolę, jaką pełni ta nowoczesna placówka, będąca miejscem nauki historii i odkrywania własnego dziedzictwa,  w procesie edukacji patriotycznej młodego pokolenia. Jako Związek jesteśmy świadomi roli edukacyjnej Muzeum, w miarę swoich możliwości staramy się, aby stało się ono miejscem jeszcze bardziej atrakcyjnym i nowoczesnym (multimedia, sale – kinowa i konferencyjna), zwłaszcza dla młodych odbiorców. W przystępny sposób zorganizowany został jego historyczny przekaz, dzięki czemu zwiedzający zyskali wyjątkową okazję do zapoznania się z konspiracyjną działalnością Niezłomnych Zamojszczyzny oraz Bohaterów Powstania Zamojskiego. Muzeum posiada doskonalą przestrzeń do organizacji uroczystości, wydarzeń. Na jego terenie  realizowane są liczne projekty, w tym m.in. projekt dla młodzieży szkolonej pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu” współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Na stronie Związku istnieje możliwość zapoznania się z ofertą bezpłatnego zwiedzania, w ramach której można skorzystać m.in. z organizacji wykładów historycznych w Muzeum czy indywidualnie wybrać termin zwiedzania (do uzgodnienia z Kustoszem Muzeum – Panem Edmundem Sitkiem). Szczegóły tutaj: https://akzamosc.pl/muzeum/

Dla szerszej popularyzacji działalności Muzeum władze Związku uruchomiły możliwość wirtualnego zwiedzania Muzeum. Wirtualny spacer dostępny jest na stronie internetowej ŚZŻAK O/Z pod adresem: www.spacer.akzamosc.pl oraz na największym portalu wycieczek panoramicznych http://www.wirtualnykraj.pl, który jest jednocześnie jego wykonawcą.

wirtualny spacer, muzeum bondyrz, baner.

 Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym:

Produkcja filmu dokumentalnego pod tytułem „Muzeum Historyczne w Bondyrzu” została dofinansowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.