100. urodziny żołnierza ZWZ – AK, mjra Tadeusza Kopcia ps. „Bratek”, Honorowego Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – 29 czerwca 2021 r. Bondyrz

We wtorek, 29 czerwca 2021 roku Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zorganizował w Muzeum Historycznym Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu uroczystość z okazji 100. urodzin mjra Tadeusza Kopcia, Honorowego Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość, żołnierza ZWZ – Armii Krajowej ps. „Bratek”.

Wydarzenie było okazją do wyrażenia ogromnej wdzięczności Panu Majorowi za jego czynny udział w walce zbrojnej o wyzwolenie Ojczyzny na terenie Zamojszczyzny podczas II wojny światowej oraz wieloletnie zaangażowanie w społeczną działalność w ŚZŻAK Okręg Zamość. W imieniu Prezydium ŚZŻAK O/Z uroczystość rozpoczął Prezes Związku Poseł Sławomir Zawiślak, który podkreślając wojenne czyny Jubilata, także jego zasługi w pracy społecznej na rzecz Związku, podziękował mjr za wspólne lata wzorowej współpracy, szczególnie zaś za piękny przykład krzewienia wśród młodych pokoleń Polek i Polaków, postaw patriotycznych i etosu Armii Krajowej. Jednocześnie z okazji tak wyjątkowego jubileuszu życzył w imieniu swoim, jak zebranych gości kolejnych, długich lat życia w zdrowiu i wszelkiej pomyślności. Życiorys i fragmenty pracy społecznej mjr T. Kopcia przedstawił Wiceprezes ŚZŹAK O/Z, Prezes Koła Rejonowego w Zamościu Pan Marian Derkacz.

Tadeusz Kopeć  ps. „Bratek”- urodził się 28.06.1921 r. w Złojcu. Żołnierz ZWZ – AK od grudnia 1941 r. do lipca 1944 r. Działał w lasach Puszczy Solskiej, Rejon Susiec, Obwód Tomaszów Lub., Inspektorat Zamość. Służył pod dowództwem obw. – mjra W. Szczepankiewicza, ps. „Drugak”, d-cy  plutonu M. Wardy ps. „Polakowski”, d-cy rej. W. Kopcia ps. „Ligota”.  Brał udział w likwidacji gospodarstw niemieckich w Łosińcu i Narolu, likwidacji szpicli w Tomaszowie Lub. i Suścu, w zniszczeniu tartaku w Długim Kącie i Suścu, zniszczeniu urządzeń kolejowych na stacjach Długi Kąt, Susiec i Maziły, w wysadzeniu lokomotywy na moście rzeki Świder, w walce z oddziałem niemieckim pod Biłgorajem w czasie marszu na zgrupowanie wszystkich oddziałów w Lasach Janowskich. Walczył w obronie ludności polskiej przed napadami Ukraińskiej Powstańczej Armii – w bitwach w Sahryniu, Wilkowie i Posadowie, podczas której został ranny. Od chwili powstania ŚZŻAK Okręg Zamość Tadeusz Kopeć aktywnie działał w Związku – początkowo w Kole Nr 2 w Zamościu, pełniąc funkcje członka Zarządu Koła a następnie Wiceprezesa Związku. Jest również członkiem Zarządu Okręgu a od 2002 roku – Wiceprezesem Zarządu Okręgu. Brał czynny udział w licznych uroczystościach patriotyczno-religijnych także jako członek pocztu sztandarowego Okręgu. Ponadto uczestniczył w bardzo licznych spotkaniach z młodzieżą i mieszkańcami regionu przekazując swoją drogę partyzancką, informacje o działalności Armii Krajowej na terenie Zamojszczyzny, m.in. walkach toczonych z okupantem niemieckim podczas Powstania Zamojskiego, Akcji Burza. Aktualnie przebywa u rodziny w Szczecinie, gdzie w nowym środowisku stara się nadal upowszechniać etos Armii Krajowej.

Podczas uroczystości Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość – Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak odczytał list Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Józefa Kasprzyka skierowany do Dostojnego Jubilata oraz przy obecności oficerów Wojska Polskiego – Dowódcy 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego ppłk. Sebastiana Grella i Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zamościu ppłk. Wojciecha Witka wręczył  ww. wyjątkowe odznaczenie. Zasłużony Kombatant na wniosek złożony w imieniu władz Związku przez Prezesa ŚZŻAK O/Z został uhonorowany Medalem „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”, przyznawanym prze ww. Szefa UDSKiOR w uznaniu wybitnych zasług położonych w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

W tej części wraz z najlepszymi życzeniami urodzinowymi Jubilat otrzymał bukiety kwiatów, upominki, listy gratulacyjne a zaproszeni goście, przyjaciele i rodzina pana Majora, hucznie odśpiewali „200lat!”, wznosząc toast za Jego zdrowie. Wzruszony spotkaniem i tak miłym przyjęciem Jubilat podziękował wszystkim za pamięć i miłe spotkanie. Kolejną niespodzianką po otrzymanych urodzinowych życzeniach i prezentach był tort urodzinowy.  Rozmowy przy poczęstunku umilały piosenki śpiewane przez utalentowanych harcerzy z 10.DH „Traperski Krąg” z Suśca. Spotkanie zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli rodzina, córka z zięciem, wnuczki i prawnuczka Majora oraz liczni przyjaciele Honorowego Prezesa, w tym członkowie Prezydium Związku – Prezes Poseł Sławomir Zawiślak, Witold Marucha, Andrzej Skiba, por. Andrzej Jaroszyński, Marian Derkacz, Prezesi Kół Rejonowych – Koło Tyszowce Teresa Opalska, Koło Łabunie Edward Karchut, Koło Stary Zamość Kazimierz Niedziela, przedstawiciele Koła Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim i członkowie ŚZŻAK O/Zamość m.in. – Franciszek Duda, Zbigniew Mazurek, Józef Konopka, Eugeniusz Stąsiek, Bolesław Gruszczyński, Kustosz Muzeum w Bondyrzu Edmund Sitek, Prezes Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach – Magdalena Szczepańska, przedstawiciele służb mundurowych – Dowódca 3. ZBZ w Zamościu ppłk Sebastian Grell, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Zamościu ppłk Wojciech Witek, żołnierze z 3. ZBZ, delegacja harcerzy z 10.DH „Traperski Krąg” z Suśca pod komendą harcmistrz Anny Rojek – Komendant Hufca Tomaszowskiego Związku Harcerstwa Polskiego, Zbigniew Jachymek właściciel Zagrody Guciów, Jan Kurek, Jerzy Michalec.

Jeszcze raz składamy Honorowemu Prezesowi naszemu przyjacielowi mjr. Tadeuszowi Kopciowi  najlepsze życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

https://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci/26790,stulatek-bratek