Spotkanie z panem Michałem Ostapiukiem autorem książek pt.: „Podporucznik Kazimierz Chmielowski „Rekin” 1925 – 1950” i „Komendant Bury” – 15 czerwca 2021 r. Muzeum w Bondyrzu

We wtorek, 15 czerwca 2021 r. w Biurze Terenowym ŚZŻAK O/Z w Bondyrzu (Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu) odbyło się spotkanie z panem Michałem Ostapiukiem, pracownikiem Oddziału IPN w Olsztynie, autorem  książek pt.„Komendant Bury” i „Podporucznik Kazimierz Chmielowski „Rekin” 1925 – 1950” z udziałem  dr. hab. Piotra Kardeli Dyrektora IPN Oddział Białystok, dr. Pawła Warota, Naczelnika Delegatury IPN w Olsztynie.

Spotkanie poświęcone było postaciom Komendanta kpt. Romualda Rajsa ps. „Bury” i jego zastępcy ppor. Kazimierza Chmielowskiego ps. „Rekin”.

Przybyłych gości powitał w imieniu Prezydium Zarządu Związku por. Andrzej Jaroszyński, po czym głos zabrał Dyrektor IPN Oddział Białystok Piotr Kardela.

Następnie Michał Ostapiuk wygłosił wykład, w którym wspomniał m.in. o swoich książkach oraz przedstawił obszerny rys historyczny przypominający o 70. rocznicy zamordowania przez komunistów podporucznika Kazimierza Chmielowskiego – jednego z najdzielniejszych żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. W dalszej kolejności prelegent bardzo obszernie odniósł się do biografii kpt. Romualda Adama Rajsa „Burego”, prezentując przy tym książkę o tym bohaterze „Komendant „Bury”.

Po wystąpieniu autor książek udzielał odpowiedzi na licznie zadawane pytania, dotyczące jego nowej publikacji oraz prowadzonych badań naukowych odnośnie kpt. Romualda Adama Rajsa „Burego”.

Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zwiedzenia Muzeum, szczególnie pod wielkim wrażeniem zgromadzonych zbiorów, o których opowiadał kustosz Pan Edmund Sitek, byli w/w pracownicy IPNu, co nas bardzo cieszy.

W podziękowaniu za udział w w/w konferencji każdy otrzymał publikację Michała Ostapiuka  „Podporucznik Kazimierz Chmielowski „Rekin” 1925 – 1950” z osobistą dedykacją autora. Wyrażamy zadowolenie, że dr hab. Piotr Kardela Dyrektor IPN Oddział Białystok zapowiedział kolejne spotkania w tym historycznym miejscu, co bardzo ucieszyło widownię, gdyż wykład pana Michała Ostapiuka był bardzo budujący i „rozwiał’ niektóre wątpliwości na temat „Burego” i „Rekina”. Na ręce wiceprezesa ŚZŻAK O/Z pana por. Andrzeja Jaroszyńskiego złożył serdeczne gratulacje dla Prezesa ŚZŻAK O/Z Posła na Sejm RP pana Sławomira Zawiślaka za wspaniałe inicjatywy, w tym rozbudowę Muzeum Historyczne w Bondyrzu, w którym gościli prelegenci.

Miłym zakończeniem spotkania był skromny poczęstunek zapewniony przez ŚZŻAK Okręg Zamość. Wśród przybyłych gości byli: dr hab. Piotr Kardela Dyrektor IPN Oddział Białystok, dr Paweł Warot Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie, gość specjalny Michał Ostapiuk autor książek „Komendant Bury” oraz „Podporucznik Kazimierz Chmielowski „Rekin” 1925 – 1950”, hm. Anna Rojek Komendant Hufca ZHP Tomaszów Lubelski, członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość w osobach: Andrzej Skiba Skarbnik ŚZŻAK O/Z, por. Andrzej Jaroszyński Wiceprezes ŚZŻAK O/Z oraz Prezes ŚZŻAK Koła Rejonowego w Uchaniach, kpt. Józef Łaba jednocześnie członek Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej, Franciszek Duda, Przedstawiciele Lubelskiej Grupy Historycznej „Żołnierze Wyklęci” oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Międzynarodowy Rajd Katyński, delegacja harcerzy z 10.DH „Traperski Krąg” z Suśca oraz Edmund Sitek, Kustosz Muzeum w Bondyrzu.