Relacja ze współorganizowanych przez ŚZŻAK Okręg Zamość uroczystości państwowych, pogrzebu doczesnych szczątków śp. kpt. Romana Szczura vel Szumskiego ps. „Urszula” – żołnierza WP, SZP, ZWZ, AK, AK-DSZ, Żołnierza Wyklętego

Delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość w składzie – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak wraz z członkami pocztów sztandarowych Kół Rejonowych ŚZZAK Okręg Zamość z ich dowódcą Wiceprezesem ŚZŻAK O/Z por. Andrzejem Jaroszyńskim, członkami władz Związku: Sekretarzem Witoldem Maruchą, członkami Prezydium Związku Kamilą Maślanką, Mieczysławem Bartoniem, Prezesami Kół Rejonowych Związku uczestniczyli w uroczystym pogrzebie państwowym doczesnych szczątków polskiego patrioty, Żołnierza Niezłomnego  śp. kpt. Romana Szczura ps. „Urszula”.

Uroczystości pogrzebowe śp. Romana Szczura vel Szumski ps. „Urszula” – dzień pierwszy – Zamość

Uroczystości rozpoczęły się 3 marca br. przed Zakładem Karnym na ul. Okrzei 14 w Zamościu, w miejscu w którym od 13 lat co roku ŚZŻAK O/Z wraz z partnerami organizuje obchody wraz z inscenizacją historyczną, upamiętniające bohaterski czyn „Urszuli” i jego oddziału, jakim było uwolnienie ponad 300 więźniów z komunistycznego więzienia w Zamościu w 1946 roku, w tym podkomendnych kapitana.

Pod ufundowaną w 2010 r z inicjatywy Związku, przy finansowym wsparciu funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Zamościu tablicą upamiętniającą to ważne wydarzenie obecne delegacje, w tym członkowie Rodziny zmarłego, parlamentarzyści, władze państwowe i samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych a także kombatanci i mieszkańcy regionu złożyli wiązanki kwiatów. Następnie w kościele garnizonowym – Parafii wojskowej pw. św. Jana Bożego w Zamościu, gdzie została wystawiona trumna ze szczątkami Bohatera odbyła się w Jego intencji uroczysta Msza Święta. Wartę przy trumnie pełnili żołnierze z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej wraz z harcerzami z hufca Tomaszów Lubelski. Podczas eucharystii, które przewodził  ks.płk.Tomasz Skupień- proboszcz Parafii Wojskowej w Zamosciu Wicepremier Jacek Sasin oraz oraz Dyrektor Oddziału IPN w Lublinie Marcin Krzysztofik w swoich przemówieniach podkreślali m.in. wielkie zasługi kpt. Romana Szczura w walce o wolną Ojczyznę.

https://lublin.tvp.pl/52600736/uroczystosci-pogrzebowe-bohatera

https://lubelskie.naszemiasto.pl/rozpoczely-sie-uroczystosci-pogrzebowe-kpt-romana-szczura/ga/c1-8165563/zd/60363891

https://zyciezamoscia.pl/informacje/uroczystosci-pogrzebowe-kpt-romana-szczura-vel-szumskiego-zamosc/

https://zyciezamoscia.pl/informacje/msza-pogrzebowa-kpt-romana-szczura-vel-szumskiego/

https://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci/24687,pogrzeb-dzielnego-zolnierza-roman-szczur-ps-urszula-spoczal-w-krypcie-pod-bazylika-zdjecia

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/polska-z-dum%C4%85-my%C5%9Bli-o-swoich-bohaterach-pogrzeb-kpt-romana-szczura

Uroczystości pogrzebowe śp. Romana Szczura vel Szumski ps. „Urszula” – dzień drugi (Zamość/Radecznica)

W czwartek, 4 marca br. uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem w Kościele Garnizonowym w Zamościu. Po wyprowadzeniu trumny ze świątyni udano się pod Urząd Gminy Radecznica, skąd po uformowaniu się konduktu nastąpiło przejście do Bazyliki OO. Bernardynów. Na terenie Klasztoru odbyły się  oficjalne państwowe uroczystości pogrzebowe z ceremoniałem wojskowym doczesnych szczątków  śp. Romana Szczura vel Szumskiego ps. „Urszula”.

Ważnym jest fakt, że uroczystości pogrzebowe śp. kpt. R. Szczura „Urszuli” odbyły się w  dniu, w którym wypadała 69  rocznica zamordowania w więzieniu na Zamku w Lublinie Dowódcy II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej płk. Mariana Pilarskiego ps. “Jar”, “Grom” oraz jego bardzo bliskiego współpracownika, Żołnierza Wyklętego kpt. Stanisława Biziora ps.”Eam”,”Śmigło”. W okolicach marcowej daty zginęli także pochowani w Krypcie Żołnierzy Wyklętych w Radecznicy inni, dotychczas odnalezieni ŻW działający na terenie Zamojszczyzny: ppor. Józef Pyś ps. „Ostry” (zmarł ciężko ranny w walce z MO 18.02. 1951r.),  oraz zamordowani na Zamku w Lublinie dn. 7. 02. 1952 r. ppor. Paweł Kalinowski  ps. „Francuz” i ppor. Mieczysław Szewczuk ps. „Włoch.

Msza Św. pogrzebowa w intencji śp. Romana Szczura, koncelebrowana była przez JE księdza bp dr hab. Mariusza Leszczyńskiego – Biskupa Pomocniczego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, o. Teofila Czerniaka – Prowincjała Zakonu Bernardynów, proboszcza Parafii wojskowej pw. św. Jana Bożego w Zamościu ks. ppłk. Tomasza Skupienia, ppłk Witolda Macha oraz Ojców Bernardynów. Przed trumną ze szczątkami zostało wyeksponowane zdjęcie śp. kpt. Romana Szczura, wieńce od przedstawicieli władz państwowych oraz Rodziny. Na trumnie została rozłożona flaga RP i rogatywka, obok umieszczono odznaczenia. Wartę honorową pełnili żołnierze 3. ZBZ Legionów im. Romualda Traugutta,  4. Skrzydła Lotniczego Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz 2 LBOT.

Uroczystości w Bazylice pw. św. Antoniego Padewskiego rozpoczęły się od przedstawienia życiorysu kapitana Romana Szczura vel Szumskiego ps. „Urszula” przez Dyrektora Oddziału IPN w Lublinie – Marcina Krzysztofika.

Następnie po wprowadzeniu sztandarów wojskowych i odegraniu hymnu państwowego miała miejsce ceremonia wręczenie wysokich pośmiertnych odznaczeń państwowych i przekazanie awansów wojskowych Żołnierzom II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej, osobom zasłużonym w służbie Państwu i społeczeństwu. Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy za zasługi dla Niepodległości RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie zostali odznaczeni:

– śp. kpt. Roman Szumski vel. Szczur ps. Urszula, w imieniu rodziny order odebrała Jadwiga Mazurek  (wnuczka)
– śp. kpt. Stanisław Bizior ps. Eam, w imieniu rodziny order odebrała Ewa Bizior (przedstawiciel rodziny)
– śp. ks. Józef Wacław Płonka ps. Czarny, w imieniu rodziny order odebrał brat zakonny Damian Bobel
– śp. ppor. Ludwik Rogalski ps. Kanciarz, w imieniu rodziny order odebrał Andrzej Hulanicki (przedstawiciel rodziny)
– śp. Andrzej Stachyra ps. Saturnin, w imieniu rodziny order odebrał Adolf Stachyra (przedstawiciel rodziny)
– śp. ojciec Piotr Golba ps. Serwacy w imieniu rodziny order odebrał brat zakonny Damian Bobel
– śp. ppor. Paweł Kalinowski ps. Francuz, w imieniu rodziny odebrała Teresa Zasuwa, przedstawiciel rodziny)
– śp. ppor. Stanisław Pakos ps. Wrzos, w imieniu rodziny order odebrał  Leszek Sokołowski (przedstawiciel rodziny)
– śp. ppor Józef Pys ps. Ostry, w imieniu rodziny order odebrał Adam Pyś (przedstawiciel rodziny)
– śp. ppor. Mieczysław Szewczuk ps. Włoch, w imieniu rodziny order odebrała Anna Koper (przedstawiciel rodziny).

W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy aktu wręczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski dokonał Wojewoda Lubelski Lech Sprawka przy asyście gen. dywizji Dariusza Łukowskiego – dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, przedstawiciela Prezydenta RP, Wicemarszałka Sejmu RP Małgorzaty Gosiewskiej, Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka.

Przekazania pośmiertnych mianowań na I stopnie oficerskie oraz aktu wyższego stopnia oficerskiego Żołnierzom II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, dokonali gen. dywizji Dariusz Łukowski – przedstawiciel Prezydenta RP, gen. broni Jan Śliwka – I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Łukasz Kudliński – Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy w uznaniu zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość Państwa Polskiego na stopień podporucznika mianowani pośmiertnie zostali:

– śp. Paweł Kalinowski,
– śp. Stanisław Pakos,
– śp. Ludwik Rogalski,
– śp. Mieczysław Szewczuk.

Postanowieniem Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka w uznaniu zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość Państwa Polskiego na stopień kapitana mianowany pośmiertnie został  śp. por. Roman Szczur. Akt mianowania na stopień kapitana z rąk gen. broni Jana Śliwki – I Zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Łukasza Kudlińskiego – Dyrektora Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka odebrała wnuczka Romana Szczura – Pani Jadwiga Mazurek.

W poprzedzającym uroczystą homilię okolicznościowym przemówieniu Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, w imieniu organizatorów powitał wszystkich obecnych na uroczystości, w tym rodzinę kapitana Romana Szczura, członków rodzin Żołnierzy II Inspektoratu AK pochowanych w tutejszej krypcie, Wicemarszałka Sejmu Małgorzatę Gosiewską, gen. dywizji Dariusza Łukowskiego – przedstawiciela Prezydenta RP, JE księdza bp dr hab. Mariusza Leszczyńskiego – Biskupa pomocniczego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z księżmi i ojcami, ministrów, posłów, senatorów RP, generałów i oficerów WP oraz służb mundurowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego, kombatantów i członków ŚZŻAK, prof. Krzysztofa Szwagrzyka – Wiceprezesa IPN i pracowników Instytutu.

Po powitaniu gości Wojewoda odczytał ostatnie słowa kapitana Romana Szczura, które skierował on dnia 23 stycznia 1950 roku przed egzekucją do swoich bliskich, a następnie list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego do uczestników uroczystości, gdzie  Premier podkreślił m.in. zasługi kapitana dla Ojczyzny oraz podziękował organizatorom uroczystości i wszystkim zaangażowanym w podtrzymywanie pamięci o ofierze życia śp. Romana Szczura.

Po modlitwie i komunii św. miały miejsce przemówienia przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy – odczytał gen. dyw. Dariusz Łukowski, list od Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek – odczytała Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, list od Wiceprezesa Rady Ministrów, Prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego – odczytał Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, list od Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotra Glińskiego – odczytał Dyrektor Gabinetu Politycznego MKDNiS Kacper Sakowicz, list od Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka – odczytał Pełnomocnik Wojewody ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów Waldemar Podsiadły. W tej części głos zabrał także Minister  Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek, który m.in. podkreślił, ze dzisiejsze symboliczne pożegnanie Kapitana to kolejna, wielka lekcja historii i patriotyzmu. W imieniu parlamentarzystów przemówienie wygłosił współorganizator uroczystości Poseł na Sejm RP, Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak. Wystąpienia zakończył Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

Po wyprowadzeniu trumny z Bazyliki została odmówiona modlitwa nad grobem. Następnie głos zabrał obecny na uroczystości Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk, który m.in. przypomniał moment odnalezienia szczątków Romana Szczura w listopadzie 2011 r. w wyniku prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Na zakończenie w imieniu Rodziny, głos zabrała stryjeczna wnuczka śp. Kapitana Szczura – Jadwiga Mazurek, która w swoim wystąpieniu m.in. podziękowała wszystkim zaangażowanym w organizację pogrzebu państwowego, ponadto Posłowi na Sejm RP Sławomirowi Zawiślakowi Prezesowi ŚZŻAK O/Z za skuteczne przeprowadzenie sądowej rehabilitacji kapitana Romana Szczura.

Wnuczce kapitana Romana Szczura Jadwidze Mazurek przekazana została flaga i rogatka. Przekazania flagi dokonał gen. dyw. Dariusz Łukowski, przedstawiciel Prezydenta RP, przekazania rogatywki dokonał płk Michał Rohde, dowódca 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.

Szczątki kapitana Romana Szczura, po przeprowadzeniu ceremoniału pogrzebowego i wojskowego zostały złożone z godnością na rodzinnej ziemi, w miejscu ostatecznego spoczynku w jedynej w Polsce Krypcie Żołnierzy Wyklętych (II Zamojskiego Inspektoratu  Armii Krajowej) obok Jego dowódcy i współtowarzyszy w walce o wolność Ojczyzny: dowódcy II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowe płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar” oraz podkomendnych kpt. Stanisława Biziora ps. „Eama”,  ppor. Józefa Pyś ps. „Ostry”, ppor. Mieczysława Szewczuka ps. „Włoch”, ppor. Pawła Kalinowskiego ps. „Francuz”.

Delegacje uczestników uroczystości złożyły wieńce i kwiaty m.in.: wieniec od Prezydenta RP Andrzeja Dudy – złożył gen. dyw. Dariusz Łukowski, wieniec Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek – złożyła Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, wieniec Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego – złożył Wojewoda Lubelski Lech Sprawka wraz ze swoim wieńcem, wieniec Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotra Glińskiego złożył Dyrektor Gabinetu Wicepremiera Kacper Sakowicz, wieniec Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka – złożył Dyrektor Gabinetu Politycznego MON Łukasz Kudliński, wieniec złożył Minister Edukacji i NaukiPrzemysław Czarnek, wieniec Wiceministra Aktywów Państwowych Artura Sobonia – złożył przedstawiciel, wieniec złożyli Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, Poseł na Sejm RP Anna Dąbrowska-Banaszek,  Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak wraz z delegacją ŚZŻAK O/Z, wieniec Senatora RP Jerzego Chróścikowskiego, wieniec Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosława Miki – złożył Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Jan Śliwka, wieniec od Dowódcy 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej płka Michała Rohdego, wieniec od służb mundurowych, wieniec Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka – złożył wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk, wieniec od Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – złożył Zastępca Prezesa Arkadiusz Szymoniuk, wieniec Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Michała Mulawy, wieniec Starosty Zamojskiego Stanisława Grześko, wieniec Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka, wieniec Wójta Gminy Radecznica Mariana Szupera, wieniec od Rodziny śp. kpt. R. Szczura, wieńce złożyli też przedstawiciele Rodzin Żołnierzy Wyklętych złożyli m.in. Dariusz Pilarski wnuk M. Pilarskiego „Jara” oraz Marek Frańczak syn ostatniego Żołnierza Wyklętego  Józefa Frańczaka „Lalka”.

Oficjalną  części uroczystości zakończyło odegranie melodii „Śpij Kolego…”

W uroczystości w Radecznicy uczestniczyli m.in.: bp Mariusz Leszczyński – Biskup Pomocniczy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, ks. ppłk. Tomasz Skupień – przedstawiciel biskupa polowego Wojska Polskiego, proboszcz Parafii Wojskowej w Zamościu, o. Teofil Czarniak – Minister Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, o. Krystian Olszewski – Kustosz Sanktuarium w Radecznicy, Gwardian Klasztoru, Proboszcz Parafii w Radecznicy, gen. broni Jan Śliwka – I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w imieniu dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosława Miki, gen. dyw. Dariusz Łukowski – Przedstawiciel Prezydenta RP, płk Michał Rohde – dowódca 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, płk Jerzy Flis – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, mjr Wieńczysław Jastrzębski – Zastępca Komendanta Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, ppłk Wojciech Witek – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Zamościu, płk Tadeusz Nastarowicz – Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Małgorzata Gosiewska – Wicemarszałek Sejmu RP, prof. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki, Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski, Łukasz Kudliński – Dyrektor Gabinetu Politycznego MON, Kacper Sakowicz – Dyrektor Gabinetu Politycznego Wicepremiera, MKDNiS, prof. Krzysztof Szwagrzyk – Wiceprezes IPN, przedstawiciel Wiceministra Aktywów Państwowych Artura Sobonia, Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, Anna Dąbrowska-Banaszek – poseł na Sejm RP, Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP, przedstawiciel Jerzego Chróścikowskiego – Senatora RP, Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Bolesław Gzik – Wicewojewoda Lubelski, Arkadiusz Szymoniuk – Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Michał Mulawa – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, nadbryg. Grzegorz Alinowski – Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie, ppłk Jacek Kozak – Nadbużański Oddział SG, Stanisław Grześko – Starosta Zamojski, Marcin Krzysztofik – p.o. Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Marian Szuper – Wójt Gminy Radecznica, Lucjan Bednarz – Radny Powiatu Zamojskiego, Jerzy Gumieniak – Przewodniczący Rady Gminy Radecznica, Jan Sitarz – Radny Gminy Radecznica, Jadwiga Mazurek – stryjeczna wnuczka śp. Romana Szczura, Dariusz Pilarski – wnuk Mariana Pilarskiego „Jara”, Marek Frańczak syn ostatniego Żołnierza Wyklętego  Józefa Frańczaka „Lalka”, harcmistrz Anna Rojek z harcerzami.

Dwudniowe uroczystości zorganizowane zostały przez Wojewodę Lubelskiego Lecha Sprawkę, współorganizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość przy wielkim wsparciu Ojców Bernardynów oraz służb mundurowych województwa lubelskiego. 

Członkowie ŚZŻAK Okręg Zamość, wraz z Prezesem, Posłem na Sejm RP Sławomirem Zawiślakiem składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom uroczystości, współorganizatorom, zacnym gościom, telewizji TVP3 Lublin za udział i godne upamiętnienie ważnego, historycznego wydarzenia.

Cześć i chwała BOHATEROM!

Relacja z uroczystej eucharystii w Bazylice pw. św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy:

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/uroczystosci-pogrzebowe-kpt-romana-szumskiego-vel-szczura-w-bazylice-sw-antoniego-przy-klasztorze-ojcow-bernardynow-w-radecznicy,

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=2F275FF80914D73CC125868E0049339E

www.facebook.com/bernardyni.radecznica/

https://lublin.tvp.pl/52612879/pogrzeb-kpt-romana-szczura-vel-szumskiego-ps-urszula

https://lublin.tvp.pl/52616688/uroczystosci-pogrzebowe-kpt-romana-szczura

https://zamosc.naszemiasto.pl/w-radecznicy-pochowano-zolnierza-wykletego-kpt-romana/ar/c1-8167101

https://radio.opole.pl/104,383588,zolnierz-podziemia-kpt-roman-szczur-spoczal-w-ra

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,1568,list-do-uczestnikow-uroczystosci-pogrzebowych-por-romana-szczura-.html

https://radio.lublin.pl/2021/03/uroczystosci-pogrzebowych-kpt-romana-szumskiego-vel-szczura/

https://bernardyni.pl/pogrzeb-kpt-szczura/

https://lublin.tvp.pl/52631693/5-marca-2021-g730  materiał od ok. 3:33 minuty

https://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci/24687,pogrzeb-dzielnego-zolnierza-roman-szczur-ps-urszula-spoczal-w-krypcie-pod-bazylika-zdjecia

https://kurierlubelski.pl/radecznica-pogrzeb-zolnierza-wykletego-kapitan-romana-szczur-spoczal-w-sanktuarium/ar/c1-15473798

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C826969%2Cpogrzeb-kpt-romana-szumskiego-vel-szczura-prezydent-oddajemy-hold-oficerowi

https://bernardyni.pl/pogrzeb-kpt-szczura/

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/uroczysto%C5%9Bci-pogrzebowe-%C5%9Bp-romana-szczura-ps-%E2%80%9Eurszula%E2%80%9D-w-radecznicy

https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/zamosc-uroczystosci-pogrzebowe-zolnierza-ak-i-win-kpt-romana-szczura-ps-urszula,128418.html