Uroczystości upamiętniające 79. rocznicę Powstania Armii Krajowej zorganizowane przez ŚZŻAK O/Zamość Koło Rejonowe w Hrubieszowie

2021-02-18

Dnia 14.02.2021 roku o godz. 14.00 przy Pomniku Żołnierza Podziemnego Państwa Polskiego  w Hrubieszowie odbyły się zorganizowane przez ŚZŻAK O/Zamość Koło Rejonowe w Hrubieszowie uroczystości upamiętniające  79. rocznicę Powstania Armii  Krajowej.

W dniu 14 lutego 1942 roku rozkazem Naczelnego Wodza Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową, jej komendantem został generał Stefan Rowecki ps. „Grot”. Armia Krajowa była największą, konspiracyjną organizacją wojskową w okupowanej przez Niemców Europie. Stanowiła integralną część Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i podlegała Naczelnemu Wodzowi. Na działania AK składały się: wywiad, kontrwywiad, dywersja, niepodległościowa propaganda, łączność kurierska i radiowa, szkolenie kadr, legalizacja pozyskiwanie broni zwiększanie szeregów przez werbunek ochotników.

Dnia 19 stycznia 1945 roku wydany został rozkaz o rozwiązaniu AK. Ogromne straty poległych i zamordowanych  żołnierzy, wielu zostało wywiezionych  do ZSRR i uwięzionych. Nie wszyscy żołnierze się podporządkowali i powstały nowe organizacje  konspiracyjne tj.: Ruch Oporu AK i Zrzeszenie ,,Wolność i Niezawisłość”. Żołnierze byli prześladowani, wielu z nich skazano  na karę śmierci lub wieloletniego więzienia. Pamiętajmy więc o tych, którzy oddali życie za naszą wolną Ojczyznę. 

Pragnę podziękować za obecność na uroczystości: Zastępcy Burmistrza Miasta Hrubieszów Pawłowi Wojciechowskiemu, Andrzejowi Leśko z 2. HPR, Prezes TRH Emilii Feliksiak, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Strzelce Mariuszowi Nagadowskiemu, przedstawicielom środowiska 27. WDP AK, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, członkom i sympatykom Związku oraz ks. płk. Andrzejowi Puzonowi za wspólną modlitwę, zaś Wiolecie Skoczylas za przedstawiony krótki rys historyczny.

 Uczestnikom uroczystości w imieniu swoim oraz Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka wręczyłam  bezpłatne egzemplarze wznowionej przez ŚZŻAK O/Z książki pt. „Łuny nad Huczwą i Bugiem. Walki oddziałów AK i BCh w Obwodzie Hrubieszowskim w latach 1939-1944”.

 CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

ŚZŻAK O/Z Koło Rejonowe w Hrubieszowie
Prezes Kamila Maślanka