Spotkanie promocyjne dotyczące wydania czterotomowego dzieła pt. „Materiały do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944” pod redakcją dr. Zygmunta Klukowskiego

2020-09-27

W sobotę, dnia 26 września br. w Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu (Bondyrz 183a, Gmina Adamów) odbyło się spotkanie promocyjne dotyczące wydania dodruku czterotomowego dzieła pt. „Materiały do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944” pod redakcją dr. Zygmunta Klukowskiego.

Gościem specjalnym spotkania był ks. prof. Tadeusz Guz, który wygłosił wykład pt. „Niezwykła aktualność troski o Ojczyznę w kontekście dziedzictwa myśli Zygmunta Klukowskiego”. W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy regionu, w szczególności pasjonaci historii. Całość poprowadził Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, jeden z głównych inicjatorów wydania tej czterotomowej pozycji książkowej.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że celem projektu, realizowanego na terenie Miasta Zamość i powiatów ościennych jest opracowanie, druk i dystrybucja wydawnictwa pt. „Materiały do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944″. Stanowi ono pełne i drugie, od czasu powojennego wydania, wznowienie tej pozycji. Na ww. wydawnictwo składają się cztery tomy zapisanych okupacyjnych wspomnień o następujących tytułach: Terror niemiecki na Zamojszczyźnie 1939-1944 – Zamość 1945, Zamojszczyzna w walce z Niemcami 1939-1944 – Zamość 1946, Niemcy i Zamojszczyzna 1939-1944 – Zamość 1946 oraz Dywersja na Zamojszczyźnie 1939-1944 – Zamość 1947, po raz pierwszy zebrane, opracowane i wydane w latach 1945-1947 przez związanego ze Szczebrzeszynem i całą Lubelszczyzną, dr Zygmunta Klukowskiego.  Ww. wydawnictwo jest z wielu powodów wyjątkowe. Publikacja ta to zbiór relacji, wspomnień i fragmentów pamiętników z okresu niemieckiej okupacji Zamojszczyzny. Przede wszystkim jest nieocenionym źródłem informacji o tym tragicznym okresie w historii naszego regionu, bardzo autentycznym gdyż oparte jest na rzeczywistych opisach, które w tej pierwotnej i niezmienionej formie zostały wydane. Ponadto zgromadzony materiał pochodzi od wybitnych dowódców oddziałów partyzanckich, szeregowych żołnierzy oraz wielu świadków i uczestników wydarzeń na Zamojszczyźnie.

Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Egzemplarze zostaną  przekazane nieodpłatnie osobom zainteresowanym, w tym również trafią do szkół i bibliotek, działających na terenie Związku. Wydawnictwo będzie także przekazywane jako m.in. nagroda w konkursach tematycznych, które ŚZŻAK O/Zamość regularnie organizuje oraz przy projektach edukacyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej. Wydana pozycja książkowa pozwala uczcić i zachować pamięć o osobach, które uczestniczyły w  wydarzeniach  historycznych, mających miejsce na Zamojszczyźnie, upowszechnia wiedzę o dr Zygmuncie Klukowskim – osobie zasłużonej dla naszego regionu i organizacji powstańczych działających na Zamojszczyźnie. Niniejsza publikacja pozwoli nie tylko wzbogacić księgozbiory szkolnych i regionalnych bibliotek, innych instytucji kulturalnych, a także osób prywatnych.

Publikacja w formie elektronicznej dostępna jest na stronie Związku:

https://akzamosc.pl/nasze-publikacje/