Upamiętnienie 74. rocznicy odbicia więźniów z komunistycznego więzienia w Zamościu przez żołnierzy Armii Krajowej Wolność i Niezawisłość dowodzonych przez por. Romana Szczura ps. „Urszula”– 8 maja 2020, Zamość

Dla upamiętnienia 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej i podpisania bezwarunkowej kapitulacji przez Nazistowskie Niemcy oraz uczczenia poległych w niej żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Wojska Polskiego, Harcerzy, ludności cywilnej, w dniu 8 maja 2020 r. przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamość w osobach Marian Derkacz – Wiceprezes Okręgu Zamość i Prezes Koła Rejonowego Zamość, kpt Józef Łaba – Przedstawiciel Kombatantów i Weteranów Okręgu Zamość przy Wojewodzie Lubelskim, Edward Karchut – p. o. Prezesa Koła Rejonowego Łabunie oraz Franciszek Duda – Członek pocztów Sztandarowych: Okręgu Zamość i Koła Rejonowego Zamość złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod Pomnikiem Inspektoratu Zamość Armii Krajowej w Zamościu przy ul. Partyzantów oraz pod tablicą na budynku przy ul. Kolegiackiej, upamiętniającą Katownię Gestapo, a następnie NKWD i PUSB.
 
Następnie celem uczczenia pamięci 74. rocznicy odbicia z więzienia w Zamościu więźniów przez oddział AK-WiN dowodzony przez Romana Szczura ps Urszula w/w członkowie ŚZŻAK wspólnie z przedstawicielami Zakładu Karnego m. in. Z-cą Dyrektora mjr Piotrem Burakiem pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie zapalili znicze oraz złożyli wieńce i kwiaty.
 
Uroczystości odbyły się z udziałem tylko poszczególnych przedstawicieli ze względu na panującą pandemię koronawirusa i obowiązujące obostrzenia.
 
Sekretariat
ŚZŻAK Okręg Zamość