99. Rocznica Bitwy pod Komarowem – obchody Święta Kawalerii Polskiej oraz wielka rekonstrukcja bitwy z 1 Armią Budionnego [RELACJA – DZIEŃ 2]

2019-09-10

99. rocznica bitwy pod komarowem.Oficjalna część 99. Rocznicy Bitwy Pod Komarowem, a tym samym  obchody Święta Kawalerii rozpoczęła się w niedziele, 25 sierpnia  o godz. 13.00 złożeniem meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości. Następnym punktem programu było wręczenie nagród w kategorii najlepszy dowódca plutonu, najlepszej sekcji w tegorocznych manewrach kawalerii oraz przekazanie  nagród w Pucharze Polski Militarii, którego dokonali gen. bryg. Adam Marczak, płk. Leszek Szcześniak, płk. Jakub Garbowski oraz płk. Tadeusz Nastarowicz. 

Niedzielne uroczystości były także okazją do złożenia przez Prezesa ŚZŻAK O/Zamość Posła Sławomira Zawiślaka podziękowań za dobrą współpracę głównemu organizatorowi, tj. Prezesowi Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” – Tomaszowi Dudkowi oraz członkom zrzeszonym w stowarzyszeniu, wielkim pasjonatom tradycji polskiej kawalerii. Tegoroczna 99. Rocznica Bitwy pod Komarowem, dzięki podjętym wspólnym staraniom, została godnie upamiętniona. Wśród spływających licznie gratulacji i wyrazów uznania za podjęcie tak wielkiego przedsięwzięcia znalazł się również list okolicznościowy przesłany z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do uczestników uroczystości od  Premiera Mateusza Morawieckiego, który odczytał, jako jeden ze współorganizatorów, Poseł Sławomir Zawiślak. Listy napisali również Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr inż. Andrzej Konieczny.

99. rocznica bitwy pod komarowem.

Na zakończenie obchodów, jak co roku, na polach w Wolicy Śniatyckiej odbyła się wielka  inscenizacja epizodów wojny polsko – bolszewickiej i Bitwy pod Komarowem z udziałem wszystkich konnych poddziałów. Ta największa kawaleryjska bitwa XX wieku stoczona w dniu 31 sierpnia 1920 roku uznawana jest przez historyków za jedno z  największych zwycięstw jazdy polskiej (wymienianych m.in. obok Grunwaldu, Kircholmu, Chocimia, Wiednia i Somosierry). W tegorocznym odtworzeniu przebiegu słynnej bitwy wzięło udział ponad 250 rekonstruktorów z całej Polski, w tym obok pododdziałów konnych rekonstruktorzy piesi w ramach polskiej piechoty z SRH 51 pułku piechoty Strzelców Kresowych, GRH „Wir”, grup z Tomaszowa Lub., Sandomierza, Zamościa i Parczewa. Wielkie widowisko historyczne, które było profesjonalnie przygotowane i dopracowane ze wszystkimi szczegółami zostało, przez licznie przybyłych gości, nagrodzone olbrzymimi brawami.

Na  wzgórzu 255 w Wolicy Śniatyckiej, o które toczyła się bitwa, odbyły się również, w ramach Święta Kawalerii Polskiej, pokazowa musztra i współdziałania jednostek wojska na współczesnym polu walki m.in. z użyciem śmigłowców. Przypomnijmy, że w 2009 r. Minister Obrony Narodowej, dzięki staraniom Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”, zasłużonego dla upowszechniania wiedzy na temat chwały polskich kawalerzystów, ustanowił Święto Kawalerii Polskiej w dzień Bitwy pod Komarowem. Od tego czasu w programie obchodów organizowane są efektowne pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego oraz jednostek Wojska Polskiego.

Wśród gości obecni byli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń, formacji wojskowych oraz mieszkańcy gminy Komarów i regionu.

Uczestnikami Komarowskiej Potrzeby 2019 byli: Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 1 Pułku Szwoleżerów z Warszawy, Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 3 Pułku Ułanów Śląskich z Gliwic, Grupa Konna im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich z Lublina, Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich z Zamościa, Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich z Opola, Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 11 Pułku Ułanów Legionowych, Kawaleria Ochotnicza w barwach 11 Pułku Ułanów Legionowych, Sandomierski Ośrodek Kawaleryjski w barwach w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, Stowarzyszenie Jazdy Polskiej Obojna, Kresowa Stanica Pro Publico Szczutków, Oddział Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego z Wierzawic, Kawaleria Kowalów z Borowa nad Wisłą im. 24 Pułku Ułanów z Kraśnika, Radzyńskie Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. rtm. Wincentego Zawadzkiego w barwach 25 Pułku ułanów, Roztoczańska Konna Straż ochrony Przyrody w barwach 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, Szwadron Tomaszów Lubelski w barwach 1 PU KOP, Związek Kozaków w Polsce, Stowarzyszenie im. Ochotniczej Legii Kobiet z Zamościa, Grupa Rekonstrukcji Historycznej WIR z Biłgoraja, SRH 51 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych, Stowarzyszenie Miłośników Koni „ARABIAN” oraz dowódcy i żołnierze: 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa, 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego z Zamościa, 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu oraz 33. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Nowej Dębie.

MEDIA

https://lublin.tvp.pl/44094217/swieto-kawalerii-polskiej-rocznica-bitwy-pod-komarowem

https://32wog.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2019-08-24p-99-rocznica-bitwy-pod-komarowem/

https://kurierlubelski.pl/99-rocznica-bitwy-pod-komarowem-wielka-rekonstrukcja-w-wolicy-sniatyckiej-zobacz-zdjecia/ar/c1-14374307

https://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/pogonili-bolszewikow-zdjecia-inscenizacji-bitwy-pod-komarowem/