Zaproszenie na Senioriadę w Siedliskach (gm. Lubycza Królewska), 27 lipca 2019 r.

2019-07-22

senioriada siedliska lubycza 2019W imieniu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej OCTAGON w Zamościu oraz Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego Zamość jako współorganizator wydarzenia Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość serdecznie zaprasza na Senioriadę, która odbędzie się w dniu 27 lipca br. w miejscowości Siedliska, gmina Lubycza Królewska. Szczegółowym program Senioriady znajduje się na plakacie.

Od kilku już lat Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OCTAGON w Zamościu prowadzi działania ukierunkowane na poprawę jakości życia osób starszych. Od początku swej działalności współpracuje ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość i jego Prezesem a zarazem Wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Panem Posłem Sławomirem Zawiślakiem. Efektem dotychczasowych, wspólnych działań była realizacja w ostatnich kilku latach wielu projektów aktywności ruchowej których jednym z charakterystycznych elementów była organizacja corocznych Senioriad, w wydaniach lokalnych jak i ogólnopolskich. Poseł Sławomir Zawiślak objął swoim patronatem także kolejne, tegoroczne przedsięwzięcie.

Nasz projekt „Seniorzy z pasją” zostanie zrealizowany w tym roku poprzez organizację kilku wydarzeń w wybranych miejscowościach znajdujących się na terenie 4 powiatów Zamojszczyzny. Zakończy się finalnym podsumowaniem. Rozpoczynamy od organizacji pierwszej Senioriady, która odbędzie się 27 lipca br. w miejscowości Siedliska, gmina Lubycza Królewska, powiat Tomaszów Lubelski.

Przygotowany wraz z współorganizatorami projekt obejmuje działania mające na celu spopularyzowanie aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej wśród osób starszych często wyeliminowanych społecznie. Utrzymywanie sprawności fizycznej w okresie dojrzałości przyczynia się do zahamowania wzrostu chorób układu sercowo-naczyniowego, układu nerwowego, nowotworów czy też chorób cywilizacyjnych a także spowalnia naturalny, fizjologiczny proces starzenia się. W projekcie realizowane są uniwersalne, proste i ogólnodostępne formy aktywności ruchowej takie jak: nordic walking, gimnastyka usprawniająca, szachy, pływanie. Zakładamy różne formy jego realizacji, począwszy od form dydaktycznych przedstawiających teoretyczne podstawy ruchu, warsztaty zdrowego żywienia (instruktarze, szkolenia, wydawnictwo poradnikowe), poprzez organizację zajęć sportowo rekreacyjnych służących praktycznej nauce poprawnego wykonywania ćwiczeń, a także wyjazdów terenowych, imprez sportowo – rekreacyjnych i zawodów sportowych. W trakcie projektu zostanie przekazany Seniorom sprzęt sportowy, który pozwoli im na zintensyfikowanie swojej aktywności ruchowej.

Projekt jest rozwinięciem dotychczasowych działań Stowarzyszenia Kultury Fizycznej OCTAGON w Zamościu i jego partnerów oraz wykorzystuje doświadczenia w pracy z osobami starszymi. Projekt koncentruje się na promocji aktywności ruchowej i wszelkich jej form jako podstawowego elementu profilaktyki zdrowotnej społeczeństwa w jego wszystkich grupach wiekowych. Wskazuje również niewystarczający poziom wiedzy na temat znaczenia ruchu dla organizmu osób starszych i brak dostępnych form zajęć dedykowanych osobom starszym uwzględniających indywidualne potrzeby poszczególnych osób jako główną przyczynę braku aktywności ruchowej seniorów. Własne doświadczenia Stowarzyszenia w pracy z seniorami potwierdzają, iż umiejętnie zorganizowane zajęcia ruchowe przynoszą wymierne efekty zdrowotne w postaci poprawy wydolności, sprawności, samodzielności osób starszych.

 

Realizacja projektu „Seniorzy z pasją” jest dofinansowana ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, edycja 2019.

W razie pytań prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej OCTAGON w Zamościu, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość, e-mail: skf.octagon@gmail.com, tel. 571 459 777.