Uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające tragiczną śmierć młodych żołnierzy AK w Deszkowicach [RELACJA, ZDJĘCIA]

deszkowice 2019W dniu 7 kwietnia, z inicjatywy  ŚZŻAK Okręg Zamość, Koła Rejonowego ŚZŻAK Szczebrzeszyn,  Urzędu Gminy Sułów oraz Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego, w Deszkowicach I odbyły się uroczystości upamiętniające poległych żołnierzy Armii Krajowej z oddziału Adama Piotrowskiego ps. „Doliny”. Żołnierze ci, dowodzeni przez Adama Piotrowskiego ps. „Dolina”, wracający z jednej z akcji w miejscowości Deszkowice, w dniu 6 kwietnia 1943 roku wpadli w zasadzkę zorganizowaną przez Niemiecką żandarmerię. Zaskoczony oddział „Doliny” został całkowicie rozbity, siedmiu żołnierzy AK poległo na miejscu,  pozostali ranni cudem wraz z dowódcą wydostali się z pułapki.

deszkowice 2019Uroczystości rozpoczęły się upamiętniającą to wydarzenie Mszą święta odprawioną o godzinie 12.00 w kościele pw. Świętego Maksymiliana Kolbego w Deszkowicach. Mszę celebrował proboszcz parafii ks. Piotr Podborny, a udział w niej wzięli licznie przybyli uczestnicy, m.in.: przedstawiciele ŚZŻAK Okręgu Zamość i Kół Rejonowych, w tym członek Prezydium Zarządu ŚZŻAK O/ Z oraz Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Szczebrzeszynie – Andrzej Skiba, członek ŚZŻAK O/Z Marcin Poździk, poczty sztandarowe ŚZŻAK O/Z i  ŚZŻAK Koła Rejonowego w Łabuniach, Wójt Gminy Sułów – Leon Bulak, Przewodniczący Rady Gminy – Ryszard Pietrykowskim wraz z  radnymi, pracownicy Urzędu Gminny i Biblioteki Publicznej w Sułowie, dyrekcje, nauczyciele i młodzież ze szkół podstawowych z Michalowa, Sułowa, Tworyczowa, Szczebrzeszyna wraz ze sztandarami (delegacja szkoły z Szczebrzeszyna przybyła z Sztandarem ŚZŻAK koła Szczebrzeszyn, którym się opiekuje). Z województwa podkarpackiego dotarli przedstawiciele Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej z Panem Romanem Zegarlickim na czele. Podobnie jak w ubiegłym roku, nie zawiedli również Druhowie OSP z Deszkowic i innych miejscowości Gminy Sułów pod dowództwem komendanta Gminnego OSP Zbigniewa Goleniaka, którzy również wystawili kilka pocztów sztandarowych, a także mieszkańcy Deszkowic i innych miejscowości. Uroczystość uświetnił występ orkiestry „Echo Kniei”.

Podczas uroczystości, w imieniu swoim i pozostałych organizatorów, wszystkich zebranych serdecznie powitał i podziękował za przybycie Prezes ŚZŻAK Koła Rejonowego Szczebrzeszyn, Andrzej Skiba, który także pokrótce przedstawił zebranym historię wydarzeń z 6 kwietnia 1943 roku. Następnie głos zabrał jeden z organizatorów – Marcin Poździk, który m.in. odczytał list okolicznościowy skierowany do uczestników uroczystości przez Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość –  Posła Sławomira Zawiślaka. W krótkim wystąpieniu, za udział oraz zaangażowanie w organizację obchodów, podziękował również Wójt Gminny Sułów.

Po Mszy świętej uczestnicy uroczystości udali się pochodem pod pomnik poległych 6 kwietnia 1943 r. Pod pomnikiem krótką modlitwę w intencji żołnierzy AK odmówił ks. proboszcz Piotr Podborny. Następnie orkiestra odegrała Hymn Narodowy, a poległym bohaterom oddano cześć poprzez złożenie wieńców i kwiatów.