Uniwersytet Powszechny przy Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej w Bondyrzu dynamicznie rozwija swoją działalność

2019-01-29

Uroczysta inauguracja powołanego przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Uniwersytetu Powszechnego z siedzibą w będącym własnością Związku, Muzeum w Bondyrzu, miała miejsce ponad cztery miesiące temu. Pierwszy inauguracyjny wykład pt. „Ignacy Jan Paderewski – Ojciec niepodległości Polski” wygłosił ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, jednocześnie pełniący funkcję Rektora ww. uniwersytetu.

Od tego czasu Kanclerz uczelni, poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak w porozumieniu z władzami uniwersytetu i współpracy z członkami Związku regularnie organizuje kolejne otwarte wykłady dla mieszkańców naszego regionu.

Ww. wykłady odbywają się nie tylko w siedzibie uniwersytetu, ale od pewnego czasu organizowane są także w różnych miejscowościach naszego regionu. Organizatorzy wyszli z tą inicjatywą w celu umożliwienia uczestnictwa w wartościowych wykładach jak największej liczbie zainteresowanych. Ww. sposób popularyzacji wiedzy cieszy się dużą popularnością dzięki zapraszaniu wybitnych prelegentów wśród których obok ww. ks prof. T. Guza byli m.in prof. KUL Mieczysław Ryba, oraz zapraszany wcześniej do Bondyrza i Józefowa Wojewoda Lubelski prof. Przemysław Czarnek.

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/wyk%C5%82ad-w-j%C3%B3zefowie-%E2%80%9Ecelem-demokracji-powinna-by%C4%87-wolno%C5%9B%C4%87-cz%C5%82owieka%E2%80%9D

http://bilgoraj.com.pl/wyklad-w-ramach-uniwersytetu-powszechnego,,3,11,11,1,21640,nkultura.html

W ramach ostatnich zamiejscowych prelekcji ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz poprowadził dwa kolejne wykłady, z których pierwszy  „O ważności i aktualności patriotyzmu w życiu narodu polskiego” odbył się w dniu 19 stycznia br. w Zamościu, natomiast drugi pt. „O życiodajnej misji Kościoła w Polsce w kontekście ostatnich prób jego relatywizacji” w dniu 20 stycznia w sali katechetycznej przy Parafii pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju.

Wykład, który miał miejsce w sobotnie przedpołudnie w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, zgromadził licznie przybyłych słuchaczy. W wykładzie obok Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, uczestniczyli m.in. Wicestarosta Zamojski – Witold Marucha oraz  Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie – Maria Gmyz.  Podczas zajęć mieszkancy Zamościa mieli okazję posłuchać około dwugodzinnego referatu, wybitnego naukowca i znawcy, ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza. Ww. w swych rozważaniach nad istotą patriotyzmu przedstawił m.in. nawiązując do myśli i poglądów wielkich myślicieli filozoficzne spojrzenie na to zagadnienie. W trakcie wystąpienia Ksiądz Profesor Tadeusz Guz szeroko omówił pojęcie patriotyzmu w kontekście rodziny, wiary, narodu i państwa. Odniósł się także do znaczenia i pochodzenia samego pojęcia patriotyzmu oraz znaczenia postaw patriotycznych w życiu każdego człowieka i całego narodu. Ww. spotkanie było także okazją do wymiany poglądów oraz dyskusji na aktualne tematy. Na koniec spotkania Poseł Sławomir Zawiślak podziękował wszystkim słuchaczom za liczne przybycie i udział w wykładzie zaś prowadzącemu wykład Księdzu Profesorowi za jego ciekawą formułę.

http://zyciezamoscia.pl/reportaze/wyklad-otwarty-ks-prof-tadeusza-guza-pt-o-waznosci-i-aktualnosci-patriotyzmu-w-zyciu-narodu-polskiego/

http://wokolzamoscia.pl/wyklad-ks-prof-t-guza-o-waznosci-i-aktualnosci-patriotyzmu-w-zyciu-narodu-polskiego-video/

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/8888,bilgoraj-wyklad-ks-prof-tadeusza-guza

https://bilgorajska.pl/aktualnosc,17494,0,0,0,Kosciol-a-panstwo-wyklad-ks-prof-Guza.html

http://bilgoraj.com.pl/wyklad-uniwersytetu-powszechnego-w-bilgoraju-foto,,4,11,11,1,21701,nkultura.html

Podczas niedzielnego spotkania w Biłgoraju Ksiądz Profesor Guz rozważał natomiast kwestie „życiodajnej misji Kościoła w Polsce w kontekście ostatnich prób jego relatywizacji”. Ww. w wykładzie przedstawił m.in. na czym polegają próby relatywizacji Kościoła w naszym kraju, wyjaśniał do czego może doprowadzić to zjawisko, poruszył także podnoszoną politycznie kwestię konieczności rozdzielenia Kościoła od Państwa. 

 

Powyższe wykłady zostały zrealizowane w ramach “Projektu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.

Wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem w wykładach w ramach powołanego przy Muzeum w Bondyrzu Uniwersytetu Powszechnego zachęcamy do odwiedzin naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco zamieszczane są informacje o kolejnych miejscach i terminach. Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje o kolejnych spotkaniach z wykładowcami naszego Uniwersytetu Powszechnego, tym razem 30 stycznia w Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim, gdzie z wykładami gościł będzie prof. Przemysław Czarnek. Serdecznie zapraszamy !!!