Zaproszenie na uroczyste otwarcie ekspozycji pn. Niezłomni Zamojszczyzny – walka zbrojna o niepodległość w latach 1939 – 1953" />

Zaproszenie na uroczyste otwarcie ekspozycji pn. Niezłomni Zamojszczyzny – walka zbrojna o niepodległość w latach 1939 – 1953

2018-09-20

Jako Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość mam zaszczyt serdecznie zaprosić na uroczyste otwarcie ekspozycji pn. Niezłomni Zamojszczyzny – walka zbrojna o niepodległość w latach 1939 – 1953, pod honorowym patronatem Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

W uznaniu czynów tych, którzy przelewali krew w obronie ludności cywilnej w Powstaniu Zamojskim, czcząc poległych i pomordowanych przez okupanta niemieckiego, na mój wniosek, jako Posła na Sejm RP – Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość, Uchwałą Prezydium Zarządu podjęto decyzję o przeprowadzeniu generalnego remontu, konserwacji muzealiów oraz modernizacji stałej ekspozycji w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. ppłk. Stanisława Prusa “Adama” w Bondyrzu.

Zarząd ŚZŻAK Okręg Zamość dziękuje wszystkim Fundatorom, Sponsorom, Darczyńcom, instytucjom i osobom prywatnym, które udzielając wsparcia, przyczyniły się do skutecznej realizacji tego zadania.

W imieniu organizatorów 
Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość 
Sławomir Zawiślak

Uroczystość odbędzie się w wyremontowanym wewnątrz i na zewnątrz budynku Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama”, dowódcy 9. Pułku Piechoty AK Ziemi Zamojskiej w Bondyrzu (Bondyrz 183a). Muzeum, dzięki naszym staraniom przeszło gruntowny remont budynku i pozyskało nowoczesną, opartą m.in. na technikach multimedialnych, ekspozycję muzealną. Muzeum powołane zostało do istnienia przez historyka, byłego żołnierza Armii Krajowej i WiN – Jana Sitka w 1972 roku.

Program uroczystości:
– Hymn Państwowy
– Powitanie gości
– Wystąpienie Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK
Okręg Zamość – Sławomira Zawiślaka, Posła na Sejm RP
– Wystąpienia zaproszonych gości
– Wręczenie odznaczeń i podziękowań
– Przecięcie wstęgi z udziałem zaproszonych gości, sponsorów
– Zwiedzanie obiektu muzealnego
– Inscenizacja przysięgi Armii Krajowej w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej
– Żołnierski poczęstunek dla wszystkich uczestników uroczystości
– Wspólne śpiewanie pieśni partyzanckich z udziałem grupy rekonstrukcyjnej

Uroczystość uświetni koncert Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa. 

Miejsce wydarzenia: Bondyrz 183A
Termin: 28 września, godz. 14:00