74. rocznica Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia [RELACJA Z ZAMOŚCIA I BIŁGORAJA]

2018-08-11

Zamość

obchody powstania warszawskiego zamośćUroczystość przypominająca wielkie czyny Bohaterów Powstania Warszawskiego, decyzją żołnierzy Armii Krajowej (członków Związku), jest organizowana w Zamościu przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość od wielu lat.                  

Tegoroczna uroczystość religijno-patriotyczna uczczenia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, zorganizowana  została przez ŚZŻAK Okręg Zamość we współpracy z:
– Parafią katedralną pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu,
– 3 Zamojskim Batalionem Zmechanizowanym w Zamościu,

Uroczystości rozpoczęto o godz. 14.30 zbiórką pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości przy Pomniku poświęconym pamięci: ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ INSPEKTORATU ZAMOJSKIEGO V. OKRĘGU AK LUBLIN 9. P.P. LEG. ZIEMI ZAMOJSKIEJ WALCZĄCYM O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY w latach 1939-1947 SZP-ZWZ, AK-WIN. O godz. 14.40 mgr Marian Derkacz – Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość przywitał uczestników uroczystości informując o celu oraz organizatorach uroczystości, a następnie poprosił d-ce Kompanii  Honorowej z 3 zbz o rozpoczęcie uroczystości od wciągnięcia flagi na maszt i odśpiewania przez uczestników Mazurka Dąbrowskiego – Hymnu Narodowego Rzeczypospolitej Polski. Następnie w im. organizatorów i współorganizatorów pełnego powitania zaproszonych gości i uczestników uroczystości dokonał mgr Witold Marucha – Sekretarz ŚZŻAK Okręg Zamość:

Program uroczystości przebiegał następująco:
– wystąpienie historyczne wygłosił przedstawiciel Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – Wiceprezes por Andrzej Jaroszyński;
– Apel poległych
– salwa honorowa w wykonaniu Kompanii Honorowej  3 zamojskiego bzmech.,
– złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem.
– msza święta w zamojskiej Katedrze.

Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem AK M. Derkacz serdecznie podziękował w imieniu organizatorów i współorganizatorów za udział wszystkim uczestnikom tej podniosłej uroczystości. Około godz. 15.15 uczestnicy uroczystości przeszli ul Partyzantów, Łukasińskiego, Grodzką, Akademicką do Katedry Zamojskiej na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, która rozpoczęła się o godz. 15.30. O godz. 16.30 na Rynku Wielkim w Zamościu miała miejsce dalsza część uroczystości organizowana przez UM Zamość.

                                       
Z poważaniem 
Sekretariat Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Okręg Zamość 

MEDIA 

74. rocznica Powstania Warszawskiego – uroczystości przy pomniku

http://www.kronikatygodnia.pl/galeria/228,zamosc-pamieta-74-rocznica-wybuchu-powstania-warsz

https://lublin.tvp.pl/38325851/1-sierpnia-2018-g-2100 Oglądaj od 0:44

Biłgoraj

Uroczystości poświęcone 74 Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego w Biłgoraju zgodnie z tradycją rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Sw. Jerzego. Następnie uczestnicy w szyku marszowym przeszli pod Pomnik Armii Krajowej na Skwerze Solidarności. O 17.00. godzinie „W” głos syren zatrzymując ruch uliczny, przypomniał mieszkańcom Biłgoraja o Wybuchu Powstania Warszawskiego 

Część Historyczno-Patriotyczna rozpoczęła się zgodnie  z ceremoniałem wojskowym podniesieniem flagi na maszt oraz wspólnym zaśpiewaniem Hymnu Narodowego. Asystę honorową, Poczet Sztandarowy oraz uroczystego podniesienia flagi na maszt przy Pomniku  Armii Krajowej dokonała, Kompania Honorowa 3-go Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu

W obchodach 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego udział wzięli pan Piotr Olszówka poseł na Sejm RP przedstawiciele  władz miasta i powiatu Biłgorajskiego  na czele ze starostą Kazimierzem  Paterakiem, burmistrzem Januszem Rosłanem radnymi  miasta, gminy, i powiatu  Biłgorajskiego.  Licznie reprezentowane były również poczty sztandarowe, delegacje i organizacje kombatanckie, obywatelskie,  związkowe,  samorządowe  i  pozarządowe. Delegacje służb mundurowych. Grupy rekonstrukcji historycznej,  młodzież szkolna, organizacje, stowarzyszenia, i kluby  obywatelskie. Rys historyczny nawiązujący do Rocznicy Powstania Wa-wa przedstawił pan Jan  Perkowski  syn żołnierza AK  Maksymiliana Perkowskiego ps„Przemysłowiec”.

W ciągu 63 dni sierpnia i września 1944 roku ważyły się losy nie tylko Warszawy ale i całej Polski. Powstanie Warszawskie miało przynieść wolność całemu krajowi i wszystkim polakom, było próbą ocalenia kraju przed zastąpieniem okupacji niemieckiej, okupacją sowiecką. Warszawa była jedyną okupowaną przez Niemców stolicą Europy, która przeżyła taki zryw bohaterów. Świadomość celów walki toczonej z okupantem stała się jednym z podstawowych źródeł siły społeczeństwa lat okupacji. Walkę o wolność i suwerenność państwa w okupowanej Warszawie utożsamiano wówczas również z walką o prawa ludzkie, godność człowieka szczególnie w kontekście okupacyjnego terroru. Wierzono że dojdzie kiedyś do otwartego zbrojnego powszechnego wystąpienia społeczeństwa polskiego przeciwko okupantowi w walce o wolność Chcąc wystąpić wobec Sowietów w roli gospodarzy, emigracyjny rząd RP zdecydował o przeprowadzeniu akcji „Burza” w stolicy. „Naród który chce żyć w wolności nie może być biernym w momentach, w których decydują się jego losy” wyjaśniał przyczyny wydania rozkazu o rozpoczęciu powstania gen. Tadeusz Komorowski „Bór”, komendant główny AK. 1 sierpnia 1944 roku warszawiacy w imię wolności i sprzeciwu wobec obcej przemocy chwycili za broń. Dali światu sygnał, że Warszawa walczy. Zryw powstańczy był częścią akcji „Burza” którą AK prowadziła na terenie całego kraju, w tym także Ziemi Zamojskiej. Polska armia podziemna „Armia Krajowa” pozbawiona artylerii, lotnictwa czołgów walczyła z Niemcami jak równy z równym. Mimo, że stanowiliśmy część wielkiej machiny koalicyjnej zostaliśmy zdradzeni. Powstanie przynosiło codzienne przykłady bohaterstwa i wspólnoty w obliczu śmierci. Nikt powstańcom nie przyszedł z pomocą, choć bili się także za sprawę tych na których liczyli. Reakcja aliantów zachodnich na Powstanie była dwuznaczna Rząd brytyjski zwlekał z uznaniem Armii Krajowej za armię sojuszniczą, co kosztowało życie tysiące żołnierzy AK rozstrzeliwanych w tym czasie w Warszawie przez hitlerowców. Powstanie Warszawskie to ogromne bohaterstwo, wielkie okrucieństwo i straszna zdrada ze strony Sowietów i zachodu, Stanów Zjednoczonych i Anglii Dlaczego tak ogromna tragedia w pamięci historycznej Europy minęła bez echa? Dziś wszyscy powinniśmy przede wszystkim znać i przekazywać prawdę o tym iż Powstanie Warszawskie przyniosło hańbę, nie tylko Niemcom, Sowietom i aliantom zachodnim, ale też Polakom z Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN). Ze specjalnym apelem do zebranych zwrócił się prowadzący uroczystość prezes ŚZŻAK w Biłgoraju pan Tomasz Książek. „Jako członek Prezydium Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość, a także prezes struktur Biłgorajskich, pragnę zapoznać Państwa ze stanowiskiem ŚZŻAK w związku z informacjami medialnymi pojawiających się w przestrzeni publicznej kreującymi nie prawdziwy fałszywy obraz Armii Krajowej. Chciałbym także zwrócić się do Państwa z apelem, i z wielką prośbą mówił Tomasz Książek. ŚZŻAK jest największą organizacją kombatancką w Polsce. W 1990 roku na I-szym Światowym Zjeździe Żołnierzy AK liczył przeszło 100.000 członków. Dziś po niemal 30 latach członkami ŚZŻAK są głównie członkowie rodzin żołnierzy AK, oraz osoby uznające wartości Polskiego Państwa Podziemnego i utożsamiające się z jego działalnością i przesłaniem ideowym. My członkowie ŚZŻAK będąc bezpośrednimi spadkobiercami ciągłości i tożsamości korzeni wywodzących się z etosu AK, nie korzystamy z uprawnień i przywilejów kombatanckich, nie zabiegamy o złote lampasy. W swojej społecznej pracy kierujemy się działaniem na rzecz zachowania i ocalenia od zapomnienia naszej prawdziwej narodowej i rodzinnej historii, również takiej jak dzisiejsza uroczystość, „Rocznica Powstania Warszawskiego.” W przestrzeni lokalnej dążymy głównie do zachowania w pamięci pokoleniowej wydarzeń które rozgrywały się również wokół naszych domów: Biłgoraja, Józefowa, Osuch, Aleksandrowa, Frampola Tarnogrodu i wielu innych biłgorajskich wsi i miasteczek. Tym samym zachowania w pamięci prawdy o naszych rodzinach, o naszych bliskich, ojcach, braciach, siostrach, o naszych sąsiadach, o tych wszystkich którzy w uwarunkowaniach wojennych niemieckiej machiny wojennej oraz, sowieckiej okupacji, podjęli walkę Dawida z Goliatem. Dzisiaj powinnością i obowiązkiem ŚZŻAK wobec naszych rodzin naszej Ojczyzny jest walka z wszechobecną poprawnością polityczną i historyczną, która w swej ideologii prowadzi do wypaczania i relatywizacji prawdy. Zapobiegając temu destrukcyjnemu zjawisku podejmujemy wiele inicjatyw i działań organizacyjno edukacyjnych .-Oddaliśmy do dyspozycji społeczeństwa Muzeum Inspektoratu Zamojskiego AK w Bondyrzu. Wznowiliśmy opracowania unikatowych zakazanych przez władze PRL-u książek i opracowań historycznych dr.Zygmunta Klukowskiego, bibliofila i historyka Zamojszczyzny, odnoszących się głównie do naszej małej Ojczyzny Ziemi Zamojskiej pod ogólnym tytułem „Wydawnictwo materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach 1939-44”Tom I „Terror Niemiecki na Zamojszczyźnie 1939-45 pierwsze wydanie w 1945r. Tom II „Zamojszczyzna w walce z Niemcami 1939-44” pierwsze wydanie w 1946r. Tom III „Niemcy i Zamojszczyzna 1939-1944” pierwsze wydanie w 1946r. Tom IVDywersja w Zamojszczyźnie 1939-44” pierwsze wydanie w 1947r. ŚZŻAK jest również inicjatorem i producentem filmów historycznych, o Zamojszczyźnie. Nasz film „Wszystko dla Polski Powstanie Zamojskie 1942-44” zdobył II nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Krótko Metrażowych Filmów Dokumentalnych w USA. Drugi nasz film „Józef Śmiech ps. „Ciąg” – jak było naprawdę” cieszy się również wielkim zainteresowaniem, w społeczeństwie Zamojszczyzny. To film ukazujący powojenne realia i sowiecką okupację na Zamojszczyźnie. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji trzeciego filmu, z roboczym tytułem „Żołnierze Wyklęci Zamojszczyzny.” W związku z realizacją tego filmu zwracam się do wszystkich tu obecnych, a za Państwa pośrednictwem również do państwa rodzin, przyjaciół, znajomych, sąsiadów z wielką prośbą. Z prośbą o współpracę przy jego realizacji. Jeśli w państwa rodzinach, lub państwa otoczeniu znajdują się żołnierze tzw. II konspiracji lub osoby mające wiedzę z tego okresu naszej historii, i chciałyby się tą wiedzą podzielić serdecznie zapraszamy do współpracy przy realizacji naszego filmu. Film o Żołnierzach Wyklętych Zamojszczyzny musimy zrealizować do końca 2018 roku. Nasza edukacyjna działalność to również organizacja i współorganizacja- Stałych cyklicznych konkursów historycznych, – uroczystości patriotycznych- festiwali piosenek partyzanckich – to także nasza strona internetowa -to plan powołana „Uniwersytetu Powszechnego” -to koncerty Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Jak Państwo z pewnością zauważyli nasza działalność to szczególna walka, to walka edukacyjna, z deficytem rzetelnej wiedzy z zakłamaniem i relatywizacją faktów historycznych, dotyczących polskiego narodu, szczególnie okresu okupacji niemieckiej i sowieckiej. To walka wobec kłamstw o polskich obozach śmierci. – wobec stygmatyzacji Narodu Polskiego i zmuszania nas do ciągłej ekspiacji i współodpowiedzialności za Holokaust Narodu Żydowskiego. – wobec cynicznych oskarżeń Narodu Polskiego o kolaborację z Niemcami, – wobec manipulacji prawdami historycznymi, -fałszywymi narracjami: – o polskich oddziałach SS -o tym że na Polskę 1939 r. napadli nie Niemcy, tylko jacyś bez narodowi naziści, którzy także okupowali Niemcy. – wobec gloryfikacji fałszywych bohaterów. -wobec wielu, wielu, innych niemieckich i sowieckich kłamstw zmieniających kata w ofiarę, a bohatera w kata. To bardzo ważne dla naszej narodowej przyszłości przypominać głośno wszystkim o prawdziwych najeźdźcach, prawdziwych katach i prawdziwych ofiarach, szczególne dzisiaj, w zagubionej multikulturowo Europie, również o tym że Polska w Europie zawsze była obecna, budowała, tworzyła i broniła ją od przeszło tysiąca lat z większym mozołem niż ci którzy dzisiaj przypisują sobie patent na nieomylność prawdę i europejskość. Nasze (ŚZŻAK) stanowisko pozwolę sobie zakończyć krótkim apelem. Piszmy naszą historię sami, to nasz narodowy i obywatelski obowiązek! Jeśli tego obowiązku zaniechamy, naszą historię napisze obcy. Biłgorajskie uroczystości poświęcone 74 rocznicy Powstania Warszawskiego zakończył Apel Pamięci, salwa honorowa, oraz złożenie przy Pomniku Armii Krajowej – kwiatów i wieńców.

Tomasz Książek

MEDIA

http://telewizjabilgoraj.pl/74-rocznica-wybuchu-powstania-warszawskiego-uroczystosci-w-bilgoraju-,1,881,.html

https://www.bilgoraj.pl/news/1561/74.-rocznica-wybuchu-powstania-warszawskiego-zaproszenie.html

https://www.bilgoraj.pl/news/1571/63-dni-chwaly-74.-rocznica-powstania-warszawsk.html