Konferencja prasowa w Delegaturze LUW, 12.07.2018

2018-07-12

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 lipca br. w Delegaturze LUW w Zamościu odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

W konferencji udział wzięli Sławomir Zawiślak – poseł na Sejm RP, prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, Andrzej Skiba – Skarbnik ŚZŻAK Okręg Zamość, prezes Koło Rejonowe Szczebrzeszyn, Andrzej Tittenbrun – dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego, dr Janusz Kłapeć – pracownik IPN w Lublinie, Dariusz Górny – regionalista, pomysłodawca, współorganizator oraz prelegent wielu przedsięwzięć upamiętniających dra Zygmunta Klukowskiego, Małgorzata Piłat – prezes  fundacji Szczebrzeszyn Kultur, Wojciech Świergoń były Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Podczas konferencji przekazano do wiadomości publicznej informację na temat uroczystości obchodów 74. rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału AK dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”, które odbędą się 22 lipca br. – plakat z programem ww. uroczystości, z prośbą o jego publikację na Państwa stronach internetowych, przesyłamy w załączeniu.

Andrzej Skiba, skarbnik ŚZŻAK Okręg Zamość i jednocześnie Prezes Koła ŚZŻAK w Szczebrzeszynie poinformował, że staraniem Związku oraz współpracujących z nim: Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, 3. Batalionowi Zmechanizowanemu, Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu oraz instytucjom pozarządowym w tym, m.in. fundacji Szczebrzeszyn Kultur, już po raz piąty  odbędą się uroczystości upamiętniające  wkroczenie do Szczebrzeszyna oddziału Armii Krajowej dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza  ps. „Podkowa”.

Podniósł, że tegoroczne uroczystości przyjmą szczególny charakter, z uwagi na przyjazd do Szczebrzeszyna wnuka dra Zygmunta Klukowskiego, Andrew, który wraz z siostrą Helen Klukowski-May wyrazili zgodę na wznowienie Materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944.. Zbiór ten, w latach 1945-1947, zebrał, opracował i  wydał dr Zygmunt Klukowski. Na Materiały…składają się Terror niemiecki na Zamojszczyźnie 1939-1944 – Zamość 1945, Zamojszczyzna w walce z Niemcami 1939-1944 – Zamość 1946, Niemcy i Zamojszczyzna 1939-1944 – Zamość 1946 oraz Dywersja na Zamojszczyźnie 1939-1944 – Zamość 1947. Publikacja stanowi zbiór relacji, wspomnień i fragmentów pamiętników z okresu niemieckiej okupacji Zamojszczyzny. Będzie to jedyne, od czasu wydania, wznowienie tej pozycji.

Ww. poinformował, że książki zostaną wydane staraniem współpracujących ze sobą organizacji oraz instytucji: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Roztoczańskiego Parku Narodowego, fundacji Szczebrzeszyn Kultur. Dedykację do nich napisał wnuk doktora, Andrew Klukowski, i mamy nadzieję, że zostaną one przekazane i podpisane przez niego w trakcie organizowanych uroczystości w Szczebrzeszynie-dodał.

Z kolei Małgorzata Piłat, prezes fundacji Szczebrzeszyn Kultur poinformowała, że jest dla niej zaszczytem współorganizacja ww. uroczystości, która już na trwale wpisała się do kalendarza imprez organizowanych w mieście posiadającym tak duże tradycje historyczne i kulturalne. Przypomniała, że uroczystość ta posiada nie tylko walor historyczny, edukacyjny, ale przede wszystkim patriotyczny, i doskonale wpisuje się w  w obchodzony w tym roku jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości; może przy tym przywołać emocje towarzyszące mieszkańcom miasteczka  w momencie wyzwolenia spod okupacji niemieckiej, utrwalić wydarzenia historyczne w pamięci społeczności lokalnej i zainspirować do refleksji nad ceną wolności. Wyraziła radość z faktu, że w tym roku uroczystość przyjmie szczególny charakter w związku z przyjazdem Andrew (przyleci do Szczebrzeszyna aż z Tajlandii), wnuka dra Zygmunta Klukowskiego.

Wskazała, że Materiały do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939 – 1944, pod red. dra Zygmunta Klukowskiego, to przykład literatury faktu z ubiegłego stulecia, ukazujące egzystencję  mieszkańców Szczebrzeszyna i Zamojszczyzny w czasie dotkliwej próby dziejowej, jaką była II wojna światowa. Dodała, że na kartach tego dzieła tworzy się opis życia w świecie terroru przeplatany przykładami patriotyzmu i heroizmu Polaków.

Dariusz Górny poinformował o podejmowanych przez siebie działaniach społecznych mających na celu upamiętnienie dra Zygmunta Klukowskiego, jakimi były, m.in. spotkania (wieczornice poświęcone doktorowi w 2013 i 2017r., zorganizowane w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie), pogadanka w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie, konferencja popularno-naukowa z okazji 95. rocznicy przybycia doktora do Szczebrzeszyna oraz 55. rocznicy jego śmierci (2014r.), wykłady dla uczniów i mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego (Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim, 2016r.), dwie gry miejskie  śladami doktora w Szczebrzeszynie (2017r.), a w końcu tomik Do Zygmunta Klukowskiego (2017). Dariusz Górny przypomniał też, że w 2017r. wygłosił prelekcję przed projekcją filmu autorstwa Adama W. Kulika Na krawędzi życia w ramach festiwalu Szczebrzeszyn. Stolica Języka Polskiego.

Wskazał również, że już od 2014r. prowadzi korespondencję z Andrew Klukowskim, wnukiem dra Zygmunta Klukowskiego. Zaznaczył, że już styczniu 2018r., kiedy Andrew Klukowski poinformował go, że zamierza przylecieć do Niemiec na spotkanie promocyjne „Dzienników” jego dziadka przetłumaczonych na j. niemiecki,  wystosował do niego zaproszenie do odwiedzenia Polski i Zamojszczyzny. Z uwagi na problemy zdrowotne, Andrew Klukowski nie mógł przybyć do naszego kraju.

 Dariusz Górny poinformował, że Andrew Klukowski w 1991 r., razem z ojcem Jerzym i matką, przyjechał do Polski. W czasie pobytu odwiedzili, m.in. Lublin, Szczebrzeszyn, Kraków. Rodzina Klukowskich przyjechała wówczas do rodzinnego kraju, aby odnaleźć „Dzienniki” doktora z okresu po II wojnie światowej. Po miesiącu z rodziną Klukowskich skontaktowała się pani, która przekazała im cel poszukiwań – „Dzienniki” dra Z. Klukowskiego. W Krakowie w czasie wchodzenia na Wieżę Zygmuntowską na Wawelu Jerzy Klukowski doznał zawału serca i po czterech dniach zmarł. Andrew razem z siostrą Helen wypełnili nie pisany testament, pamięci o doktorze, swojego ojca Jerzego. Wydali w USA następujące książki: Diary from the Years of Occupation 1939-44, Red Shadow: A Physician’s Memoir of the Soviet Occupation of Eastern Poland, 1944-1956 (napisane na podstawie „Dzienników” dra Zygmunta Klukowskiego) oraz opublikowali rodzinną sagę (Dangerous Journey to Freedom) o determinacji w dążeniu do godnego życia w wolnym kraju, jakimi dla Jerzego i jego żony Wandy (z domu Juszkiewicz) okazały się Stany Zjednoczone. Andrew Klukowski kształcił się, m.in. w Sierra College, California State University (Sacramento), Webster University (St. Louis). Przez wiele lat pracował jako            nauczyciel akademicki, wykładając na Webster University Thailand socjologię, język angielski i amerykański oraz literaturę tych krajów. Obecnie mieszka w Hua Hin, w Tajlandii.

Dr Janusz Kłapeć, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej przypomniał postać dra Zygmunta Klukowskiego. Podniósł znaczenie doktora dla życia społeczno-kulturalnego Szczebrzeszyna i Zamojszczyzny. Zwrócił przy tym szczególną   uwagę na jego rolę kronikarza i dokumentalisty terroru niemieckiego na Zamojszczyźnie w czasie II wojny światowej. Podkreślił przy tym fakt działalności doktora Zygmunta Klukowskiego w ramach Armii Krajowej oraz późniejsze tego konsekwencje, jakimi stały się kilkukrotnie aresztowania, przesłuchania i pobyt w więzieniach. Przedstawił także genezę powstania zbioru Materiałów do  dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944, jego strukturę oraz znaczenie dla pamięci o tragicznych latach II wojny światowej.

 

Z poważaniem
Sekretariat Światowego
Związku Żołnierzy
Armii Krajowej Okręg Zamość