72. rocznica odbicia więźniów z komunistycznego więzienia w Zamościu przez Oddział Żołnierzy AK-WIN (RELACJA)

2018-05-14

72 rocznica odbicia więźniów z komunistycznego więzienia w Zamościu 72. Rocznica odbicia więźniów z komunistycznego więzienia w Zamościu przez żołnierzy Armii Krajowej Wolność i Niezawisłość dowodzonych przez por. Romana Szczura ps. “Urszula” w dniu 8 maja 1946 r.

Uroczystość  realizowana w  ramach  obchodów  100-lecia  odzyskania przez Polskę niepodległości.

ORGANIZATORZY:

– ŚWIATOWY  ZWIĄZEK  ŻOŁNIERZY  ARMII  KRAJOWEJ  OKRĘG  ZAMOŚĆ

– 3  ZAMOJSKI  BATALION  ZMECHANIZOWANY  W  ZAMOŚCIU

– ZAKŁAD  KARNY  W  ZAMOŚCIU

– PARAFIA  PW.  ŚWIETEGO  JANA  BOŻEGO  W  ZAMOŚCIU

PATRONAT  HONOROWY:

WOJEWODA  LUBELSKI  –  PROF  PRZEMYSŁAW  CZARNEK

POSEŁ  NA  SEJM  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKI  SŁAWOMIR  ZAWIŚLAK

UROCZYSTOŚĆ  DOTOWANA  I  DOFINANSOWANA PRZEZ:

– URZĄD  D/S  KOMBATANTÓW  I  OSÓB  REPRESJONOWANYCH

– POLSKĄ  GRUPĄ  ENERGETYCZNĄ

– PKP  LHS  SP  Z  O.O.

Przebieg uroczystości

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą o godz. 15:00 w kościele pw. Św. Jana Bożego w Zamościu przy ul Wojska Polskiego, koncelebrowaną, z udziałem księdza Konrada Zalewskiego z Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu, pod przewodnictwem księdza kapelana Wojska Polskiego płk Bogusława Romankiewicza, który wygłosił również okolicznościową homilię.

Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz uczestników uroczystości, pocztów sztandarowych, Kompanii Honorowej 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego pod budynek Zakładu Karnego w Zamościu przy ulicy S. Okrzei.

Ok. godz. 16.35 zebranych pod Zakładem Karnym uczestników uroczystości, w imieniu organizatorów, powitał Marian Derkacz – Wiceprezes ŚZŻAK Okręgu Zamość, który przedstawił program uroczystości. Następnie miało miejsce wciągnięcie Flagi Narodowej na maszt przez poczet flagowy w składzie –  dowódca pocztu sierż. Jarosław Drewniak, flagowy plut. Marcin Małasza w asyście kpr Łukasza Makarowy, po czym odśpiewano cztery zwrotki Hymnu Narodowego Rzeczpospolitej Polski.

W dalszej części uroczystości Witold Marucha – Sekretarz ŚZŻAK Okręgu Zamość powitał uczestników uroczystości wśród których obecni byli:

– Kombatanci Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich oraz członkowi ich rodzin,

– Rodzina por Romana Szczura ps. „Urszula” na czele z panią Cecylią Szczur-Szumską,

– Ksiądz kanonik płk Bogusław Romankiewicz

– Ksiądz Konrad Zalewski,

– Jerzy Chróścikowski – Senator Rzeczpospolitej Polski,

– Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP – Prezes ŚZŻAK Okręgu Zamość,

– Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość,

– Jan Obszański – Radny Rady Miasta Zamość,

– Marek Pogódź – Radny Rady Miasta Zamość,

– Marek Walewander – Radny Rady Miasta Zamość,

– Dariusz Zagdański – Radny Rady Miasta Zamość,

– płk Marian Puszka – Komendant Straży Miejskiej Zamościa,

– insp. Wiesław Pawluk – Komendant Miejskiej Policji w Zamościu,

– ppłk Dariusz Bernat  – Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu,

– kpt Piotr Burak – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu,

– bryg Jacek Sobczyński – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu,

– mjr Wojciech Brykner – Dowódca 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu,

– mjr Jan Mróz – z 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu,

– mjr Stanisław Styczyński – z Wojskowej Komendny Uzupełnień w Zamościu,

– kpt Piotr Gronowicz – Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie,

– por Sławomir Szumiarz – z 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego,

– Agnieszka Biernacka – Kierownik Klubu Batalionowego w Zamościu,

– Stanisław Misztal – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Prezes Zarządu Okręgowego OZŻBCH w Zamościu,

– Maria Gmyz – Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego – Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

– Piotr Szmidt – Sekretarz Urzędu Gminy w Adamowie,

– Andrzej Urbański – Dyrektora Muzeum Zamojskiego,

– Janina Kalinowska – Przewodnicząca Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu,

– Dyrekcje, Przedstawiciele Szkół i młodzież szkolna,

– Harcerze,

– Pracownicy samorządowi,

– Pracownicy instytucji społecznych,

– Przedstawiciele organizacji pozarządowych,

– Mieszkańcy Miasta Zamościa i okolic,

– Przedstawiciele Mediów,

– Poczty Sztandarowe WP, ŚZŻAK, ZK, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, NSZZ ”Solidarność”, Szkół, Związków i Stowarzyszeń,

– Pozostali uczestnicy uroczystości.

Wystąpienie historyczne przedstawił członek ŚZŻAK Okręg Zamość – mjr dr Ryszard Maleszyk. W dalszej części uroczystości głos zabrała krewna por. Romana Szczura ps. „Urszula” pani Cecylia Szczur-Szumska, która przedstawiła losy rodzinne w okresie okupacji i po wojenne. Następnie por Sławomir Szumierz z 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu odczytał  Apel Pamięci, po którym Kompania Honorowa oddała trzykrotną salwę.

Głównym punktem obchodów była inscenizacja historyczna wydarzeń sprzed 72 lat odbicia więźniów z komunistycznego więzienia w Zamościu w wykonaniu:

– Klubu Miłośników Historii z Tomaszowa Lubelskiego,

– Prywatnego Muzeum Pojazdów Militarnych i Zabytkowych Rakszawa,

– Grupy Rekonstrukcji Historycznej im por Konrada Bartoszewskiego ps. „WIR”,

– Tomaszowskiego Szwadronu im 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza,

– Jednostki Strzeleckiej 2022,

– Grupy młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu („Ekonomik”),

– Ucharakteryzowanych statystów z grup rekonstrukcyjnych.

Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak podziękował uczestnikom uroczystości i grupom rekonstrukcyjnym oraz wręczył wszystkim zaangażowanym w/w przedsięwzięcie okolicznościowe dyplomy. Głos zabrał także Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Prezes Zarządu Okręgowego OZŻBCH w Zamościu Stanisław Misztal. Ostatnimi punktami programu uroczystości były złożenie przez delegacje wieńców i kwiatów pod pamiątkową tablicą, upamiętniającą akcję zdobycia zamojskiego więzienia oraz odśpiewanie Roty.

Sekretariat ŚZŻAK Okręgu Zamość