Zaproszenie na 72. rocznicę odbicia więźniów z komunistycznego więzienia w Zamościu przez Oddział Żołnierzy AK-WIN – 6 Maja

72 rocznica odbicia więźniów z komunistycznego więzienia w Zamościu