Uroczystości upamiętniające 36. rocznicę śmierci mjra. Józefa Śmiecha ps. „Ciąg”, Skierbieszów, 22 kwietnia – RELACJA

2018-04-23

W niedzielę 22 kwietnia w Skierbieszowie odbyły się uroczystości upamiętniające 36 rocznicę śmierci mjra. Józefa Śmiecha ps. „Ciąg” oraz poległych i zmarłych żołnierzy z jego oddziału. W uroczystościach, których organizatorem było Koło Rejonowe ŚZŻAK w Skierbieszowie uczestniczyli Prezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu poseł na Sejm RP pan Sławomir Zawiślak, Sekretarz Zarządu Okręgu Pan Witold Marucha – Dyrektor Delegatury UW w Zamościu oraz przedstawiciele Samorządu Gminy Skierbieszów. Środowisko ŚZŻAK reprezentowały delegacje i poczty sztandarowe Zarządu Okręgu w Zamościu oraz Kół Rejonowych z Uchań, Grabowca i Starego Zamościa. Na uroczystości przybyły również poczty sztandarowe z terenu Gminy Skierbieszów reprezentujące miejscowe szkoły, organizacje kombatanckie i straże pożarne. Uroczystości rozpoczęła msza św. sprawowana w miejscowym kościele parafialnym. Po mszy świętej uczestnicy udali się na miejscowy cmentarz parafialny gdzie przy grobie mjra Józefa Śmiecha przemawiali p. Sławomir Zawiślak oraz  p. Andrzej Jaroszyński. Następnie zebrani złożyli wieńce i kwiaty na grobie „Ciąga” , a także  przy pomniku upamiętniającym poległych i zmarłych żołnierzy Armii Krajowej Rejonu Skierbieszów.

Mjr Józef Śmiech ps. „Ciąg” szlak bojowy zakończył jako dowódca 1 baonu 9 pp. Legionów AK.  Za działalność w okresie wojny w strukturach ZWZ i następnie Armii Krajowej aresztowany w 1946 roku został skazany pierwotnie na karę śmierci zamienioną później na   15 lat więzienia, z których w więzieniu spędził lat 10. Za udział w walkach z hitlerowskim, niemieckim okupantem został odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz Kawalerem Orderu Virtuti Militari. Zmarł w Skierbieszowie dnia 18 kwietnia 1982 r.