Sukces w sporze sądowym w temacie fałszywego posądzenia partyzantów Zamojszczyzny o rzekome wymordowanie 80 Żydów pod Uchaniami

2017-12-16

szzak okreg zamosc sąd11 grudnia 2013 roku zakończony został spór sądowy ŚZŻAK Okręg Zamość ze Stowarzyszeniem Panorama Kultur. Spór dotyczył zafałszowania historii żołnierzy Polskiego  Państwa Podziemnego, oskarżonych przez Stowarzyszenie Panorama Kultur – wydawcę przewodnika „Śladami Żydów Polskich. Lubelszczyzna” o to, że jakoby na dwa tygodnie przed zakończeniem wojny mieli zamordować -we współpracy z mieszkańcami Uchań- grupę 80 Żydów ukrywających się w lasach  wokół w/w miejscowości.

Wobec oczywistej nieprawdy i szkalowania dobrego imienia partyzantów działających na Zamojszczyźnie w okresie II wojny światowej Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość wraz z Weteranami AK – członkami Prezydium Związku, przy współpracy z dr. Przemysławem Czarnkiem, prawnikiem z KUL, podjął zdecydowane działania, które doprowadziły do następujących efektów: oficjalne przeprosiny Prezesa Stowarzyszenia Panorama Kultur pod adresem członków ŚZŻAK, wysyłka erraty prostującej fałszywą informację do wszystkich bibliotek, do których trafiła publikacja „Śladami Żydów. Lubelszczyzna”. Prezes w/w Stowarzyszenia pomimo kilkumiecznych negocjacji nie chciał jednak zgodzić się na publikację oświadczenia z przeprosinami w prasie ogólnopolskiej, stąd konieczne okazało się powództwo cywilne.

W wyniku pozwu złożonego przez ŚZŻAK Okręg Zamość Prezes Stowarzyszenia Panorama Kultur zobowiązał się do zamieszczenia na stronach redakcyjnych Gazety Wyborczej trzymodułowego oświadczenia wydawcy o następującej treści:

książka śladami żydów„Stowarzyszenie Panorama Kultur, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN i Muzeum Historii Żydów, jako wydawcy książki „Śladami Żydów. Lubelszczyzna” z 2011 r. oświadczają, iż na stronie 416-417 tej publikacji znalazła się fałszywa informacja, jakoby w 1944 r., na dwa tygodnie przed końcem okupacji niemieckiej, partyzanci, oraz mieszkańcy Uchań, wymordowali w lesie opodal tej miejscowości 80 Żydów. Oświadczamy, iż jest to informacja fałszywa i nie ma żadnych podstaw do jej formułowania.. Za zaistniałą sytuację i wyrządzoną krzywdę przepraszamy kombatantów AK, rodziny poległych i zmarłych żołnierzy AK z Zamojszczyzny oraz mieszkańców Uchań w Powiecie Hrubieszowskim. Jednocześnie wyjaśniamy, że do wszystkich bibliotek i księgarń rozesłana została stosowna errata prostująca tę fałszywą informację”.

Oświadczenie powyższe ostatecznie prostuje przed polską opinią publiczną nieprawdziwą informację podaną w publikacji „Śladami Żydów. Lubelszczyzna”  Oświadczenie takie zostanie opublikowane także na trzecich stronach Naszego Dziennika, Kroniki Tygodnia i Tygodnika Zamojskiego. Dodatkowo Stowarzyszenie Panorama Kultur pokryje całość kosztów sądowych.

Wyrażamy nadzieję, że wynik postępowania sądowego będzie także przestrogą dla tych wszystkich, którzy publikując opracowania o charakterze 
historycznym fałszują historię naszego narodu, dopuszczają sięm.in. szkalowania dobrego imienia żołnierzy Armii Krajowej. Poseł S. Zawiślak w imieniu członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość i mieszkańców regionu uprzejmie dziękuje  mediom za nagłośnienie problemu, co z pewnością przyczyniło się do pozytywnego jego rozwiązania.

KOMUNIKAT PRASOWY    NOTATKA PRASOWA – 11.03.2014

Oświadczenie Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość po sukcesie w sporze sądowym w temacie fałszywego posądzenia partyzantów Zamojszczyzny o rzekome wymordowanie 80 Żydów pod Uchaniami

Artykuły:
wymyślony mord artykuł

Źródło: Nasz Dziennik, Środa, 17 grudnia 2014, Nr 292 (5134)

Wydawca przeprosi za informację o zamordowaniu Żydów przez polskich partyzantów
moje.radio.lublin.pl

Ostateczny koniec kłamstwa. Mieszkańcy Uchań nie mordowali Żydów
niezalezna.pl

Panorama Kultur przeprosi AK
zamojska.org

SPRAWA HONOROWA
tygodnikzamojski.pl

Partyzanci kontra Stowarzyszenie Panorama Kultur – sprawa zakończona
zamosc.naszemiasto.pl

Wydawca przeprosi za informację o zamordowaniu Żydów przez polskich partyzantów
ezamosc.pl

Wydawca musi przeprosić
roztocze.net

Przeprosiny za fałszowanie historii
gazetabilgoraj.pl

Zakończenie sporu sądowego o fałszywe posądzenie partyzantów o rzekome wymordowanie 80 Żydów pod Uchaniami -Galeria
lubiehrubie.pl

Wymyślony mord
naszdziennik.pl

Mieszkańcy Uchań nie mordowali Żydów. Wydawca książki musi przeprosić
parezja.pl