Zaproszenie ofertowe na wykonanie gablot

W imieniu Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość ( „Zamawiającego”) zapraszam do złożenia oferty na wykonanie gablot wystawienniczych dla projektu pn. „Niezłomni Zamojszczyzny – walka zbrojna o niepodległość w latach 1939 – 1953”

Formularz ofertowy

Zał. nr 2a – projekty gablot

Zał. nr 2a – rozmieszczenie gablot

 

Odpowiedzi na pytania oferentów